Všetko o dialýze

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Obličky a ich funkcia v tele

Hlavnou funkciou obličiek v organizme je očistenie krvi od odpadových látok, ktoré sa v nej hromadia (draslík, močovina atď.). Tieto látky vylučujeme spolu s prebytočnou vodou v podobe moču, a obličky tak regulujú aj množstvo vody v tele.

Ak dôjde k dočasnému alebo trvalému zlyhaniu ich činnosti, je doslova životne nevyhnutné funkciu obličiek čo najrýchlejšie nahradiť. Dnes na tento účel slúži predovšetkým tzv. dialýza. Ďalším variantom náhrady funkcie obličiek, ktorá však nie je vhodná pre každého pacienta, je transplantácia. A napokon, u pacientov na oddeleniach akútnej starostlivosti (JIS, ARO a pod.) sa niekedy funkcie obličiek nahrádzajú ďalšími prístrojovými metódami, ktoré sú ale od princípov hemodialýzy (pozri nižšie) odvodené.

Čo je dialýza

Obličky sú životne dôležitý orgán, a ak nefungujú správne, následky môžu byť fatálne. Dialýza patrí medzi metódy náhrady funkcie obličiek. Zdravé obličky odstraňujú z krvi odpadové látky a zbavujú telo prebytočných tekutín, a práve tieto funkcie dialýza nahrádza. Existujú dva základné druhy dialýzy: hemodialýza a peritoneálna dialýza.

Hemodialýza

Ide o postup, pri ktorom sa krv pacienta čistí mimotelovo pomocou špeciálneho filtra – dialyzátora alebo umelej obličky. Krv sa z tela pacienta odvádza do dialyzačného prístroja, kde sa zbaví odpadových látok (močoviny, kreatinínu, fosforu a nadbytočných tekutín). Potom, ako krv prejde dialýzou, dostáva sa späť do cievneho riečiska a vracia sa pacientovi do obehu.

Frekvencia a dĺžka trvania hemodialýzy závisí od rozhodnutia nefrológa. Ten na základe zdravotného stavu pacienta stanoví, koľkokrát týždenne je dialýza potrebná, ako dlho potrvá a aké sú parametre nastavenia pre konkrétne ošetrenie.  Zvyčajne hemodialýza prebieha trikrát týždenne počas štyroch až šiestich hodín. Akákoľvek starostlivosť o pacienta sa odohráva priamo v dialyzačnom stredisku, takže pacienti aj ich rodiny majú istotu, že o nich bude profesionálne postarané.

Na našich dialyzačných strediskách vytvárame príjemné rodinné prostredie, naše zdravotné sestry osobne poznajú každého pacienta. Pre niektorých pacientov sa tak dialýza stáva spoločenskou udalosťou. 

Domáca dialýza

Niektorí pacienti si môžu za určitých podmienok hemodialýzu vykonávať aj v domácom prostredí bez asistencie sestričiek alebo lekárov. Domáca hemodialýza výrazne zvyšuje kvalitu života pacientov, pretože nie sú odkázaní na pravidelné návštevy dialyzačného strediska a môžu si lepšie organizovať vlastný čas. Túto možnosť česká legislatíva ponúka pacientom od roku 2015.

Záujemcovia o domácu hemodialýzu ale musia splniť  viaceré podmienky. V prvom rade musí pacient nazbierať dostatok odvahy. Potom je potrebné mať doma dostatočný priestor na dialyzačný monitor, lôžko, úpravňu vody a ďalšie vybavenie. Pacient sa tiež musí naučiť samostatne obsluhovať dialyzačný prístroj a zvládnuť sa k nemu bezchybne pripojiť. Predpisy vyžadujú, aby bol pri každom dialyzačnom ošetrení prítomný niekto z pacientovych blízkych, ktorý by v prípadne nutnosti zasiahol a privolal pomoc. Väčšinu pacientov na dialýze tvoria starší ľudia, u ktorých je splnenie týchto podmienok pomerne problematické. Pokiaľ však pacient prejaví záujem a spolupracuje, ošetrujúci lekár ho odporučí ako vhodného adepta, má dostatok  odvahy a je technicky zdatný, radi mu túto možnosť ponúkneme. Ak máte záujem o domácu hemodialýzu, obráťte sa na lekára z ktoréhokoľvek dialyzačného strediska B. Braun Avitum. 

Peritoneálna dialýza

Pri tomto type dialýzy prebieha čistenie krvi cez výstelku brušnej dutiny, tzv. pobrušnicu alebo peritoneum. O peritoneálnej dialýze sa často hovorí ako o domácej, pretože pri jej najrozšírenejšom type nie sú potrebné žiadne prístroje a pacient si ju môže vykonávať sám v pohodlí domova. Základom peritoneálnej dialýzy je čistiaci roztok – dialyzát – ktorý sa do brušnej dutiny napustí prostredníctvom stáleho katétra. Po nasýtení roztoku odpadovými látkami sa z brušnej  dutiny opäť vypustí a nahradí sa novým dialyzátom.

Výmenu čistiaceho roztoku, ktorá je nutná štyrikrát až päťkrát denne, si buď ručne vykonáva sám pacient, alebo niekto, kto sa o neho stará, prípadne prebieha automaticky cez dialyzačný prístroj, ku ktorému sa peritoneálny katéter pripojí. Týmto spôsobom sa pacienti  zvyčajne dialyzujú cez noc.

Rady a tipy pacientom

Záleží nám na kvalite života dialyzovaných pacientov a radi vám poradíme, ako si počas liečby upraviť životosprávu.

Jedálny lístok

Diétne odporúčania sa líšia podľa stupňa zlyhania obličiek a metódy liečby. Adekvátna výživa je veľmi dôležitá a musí byť neoddeliteľnou súčasťou liečby spolu s dialýzou a liečebnými prípravkami. Dialyzovaný pacient by mal dodržiavať odporúčania lekára alebo nutričného terapeuta. Ten vypočíta a navrhne optimálny stravovací plán.

Pri ochorení obličiek je dôležité dbať predovšetkým na dostatočný príjem niektorých látok (napr. bielkovín), a naopak niektoré látky je nutné výrazne obmedziť (sodík, fosfor, draslík).  Vo všetkých dialyzačných strediskách B. Braun Avitum pacienti v priebehu ošetrenia dostávajú občerstvenie, ktoré plne rešpektuje všetky diétne odporúčania.

Brožúry pre dialyzovaných pacientov

Popis Dokument Prepojenie
Hemodialýza - stručný úvod
pdf (973.9 KB)
Princip hemodialýzy
pdf (1.1 MB)
Dietní režim dialyzovaného pacienta
pdf (1.1 MB)
Pitný režim dialyzovaného pacienta
pdf (1.0 MB)
Péče o cévní přístupy
pdf (1.1 MB)
Krevní testy a výsledky
pdf (211.1 KB)
Léky užívané při dialýze
pdf (165.6 KB)
Kvalita života s dialýzou
pdf (1.0 MB)
Transplantace ledviny
pdf (179.5 KB)