Tiráž

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Obsah webu spravovaný spoločnosťami

B. Braun Medical s.r.o. a B. Braun Avitum s.r.o.

B. Braun Medical

Hlučínska 3
831 03 Bratislava
Slovenská republika
IČ: 31 350 780, DIČ: SK2020297609
IČ: 31 350 780
DIČ: SK2020297609
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová ul. 1/A
813 33 Bratislava

B. Braun Avitum

Hlučínska 3
831 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO 31383963, DIČ SK2020935114
IBAN : SK52 1111 0000 0013 3169 5008
SWIFT: UNCRSKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová ul. 1/A
81333 Bratislava