B. Braun pre život Spoločenská zodpovednosť

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Pomáhame tam, kde je to potrebné

Aby sme pomáhali tam, kde je to potrebné, a spôsobom, ktorý bude mať dlhodobý a udržateľný efekt, spolupracujeme na spoločensky zodpovedných aktivitách s neziskovými a odbornými spoločnosťami. Prostredníctvom projektu B. Braun pre život, ktorý zastrešuje množstvo čiastkových aktivít, podporujeme vybrané organizácie aj jednotlivcov. Ambasádormi projektu sa stali Kateřina Antošová a David Drahonínský, ktorých príbehy a túžba bojovať a nevzdávať sa sú nesmierne inšpirujúce nielen pre tých, ktorých postihol podobný osud. 

David Drahonínský - paralympionik, patrón projektu B. Braun pre život

Davidovi sa stala osudnou námesačnosť, pod vplyvom ktorej spadol z okna a zostal na vozíku. Napriek tomu sa stal stelesnením bojovnosti. Objavil v sebe talent pre lukostreľbu a teraz zbiera jedno ocenenie za druhým. Mimo iné priviezol zlatú, striebornú i bronzovú medailu z paralympiád v Londýne, Pekingu a Rio de Janeiru. Zvyčajne srší vtipom a je aktívnejší než väčšina jeho rovesníkov bez hendikepu. 

Kateřina Antošová - paracyklistka, ambasádorka projektu B. Braun pre život

Pred osudným pádom zo stromu behala, dnes sa venuje paracyklistike. „Nemusíš vyhrať, ale nesmieš sa nechať poraziť," hovorí Katka s odhodláním. Trénuje šesťkrát týždenne, a aj napriek tomu má čas písať o vlastných skúsenosiach vo forme denníka. Doteraz vydala dve knihy, o ktoré je záujem nielen u nás, ale aj v zahraničí.   

Prečítajte si príbeh o Kateřine

V minulosti sme podporili

„Ľudia okolo mňa vidia schod ako prekážku, ktorá ich zastaví. Ja vidím obyčajný schod, cez ktorý sa nejak dostanem," tvrdí Kristína Madajová, ktorá sa po nehode na lyžiach už znova na vlastné nohy nepostavila. Pripútanie na vozík bolo pre ňu impulzom, vďaka ktorému dnes žije bohatší život, než kedykoľvek predtým. 

Najprv musel spadnúť až na dno, aby sa od neho mohol znovu odraziť. Päť rokov po nehode na motorke, ktorá ho v citlivom veku dvadsaťpäť rokov pripútala na vozík, hľadal Maroš Orečný dôvod, prečo žiť. A našiel ho v handbiku. Dnes trénuje, jazdí na pretekoch a postupne dosahuje čoraz lepšie výsledky. 

 

Chránime prírodu

Moderný trend ochrany životného prostredia v mestách je veľmi jednoduchý – umožniť prírode žiť aj tam, kde žijú ľudia. Tam, kde se urbanizuje, stavia aj búra, je nutné vytvoriť prírode miesto. A presne týmto sa riadime. Samozrejmosťou je dodržovánie všetkých zákonov a predpisov na ochranu životného prostredia.

 

Vysádzanie stromov v okolí dialyzačných stredísk

Každý strom má výrazný vplyv na okolité prostredie a jeho ekosystém. Proto náš zdravotnícky personál spolu s dialyzovanými pacientmi vysádza stromy v okolí našich dialyzačných stredísk. Sadením stromov sa snažíme dlhodobo vylepšovať prostredie dialyzačných stredísk a zapájať pacientov do mimo liečebných aktivít. 

 

Dotyky umenia

Umenie prináša ľuďom potešenie aj inšpiráciu a my ho podporujeme mnohými spôsobmi. Známych aj menej známych talentovaných umelcov pravidelne predstavujeme v rubrike Dotyky umenia v Braunovinách. Spolupracujeme s agentúrou SmartPoint, ktorá sa zaoberá komunikáciou a podporou súčasnej umeleckej platformy. Sme partnerom sochárskeho festivalu Sculpture Line a unikátneho cyklu umeleckých stretnutí Dotyky umenia, kde súčasní umelci predstavujú svoju tvorbu. Usporadúvame charitatívne dražby vybraných diel a sami sa obklopujeme umením v našich kanceláriách.

viac informácií

 

Plníme sen pohybom

Fandíme športu a tak sme sa rozhodli  využiť našu záľubu na dobrú vec. Jazdíme na bicykli, beháme, lezieme, plávame, cvičíme jogu, pilates - a to všetko pre dobrú vec. Plníme sen pohybom je projekt, v rámci ktorého zamestnanci športujú, aby každý kilometer alebo spálenú kalóriu Skupina B. Braun premenila na peniaze, ktoré splnia sen tým, ktorí to potrebujú. 

Od roku 2016, keď sme súťaž prvýkrát spustili, sme pomohli splniť sen ťažko chorému Liborovi, ktorý si želal  šlapacie autíčko, prispeli sme na rekonštrukciu klubovne, ktorú potrebovali klienti Centra Paraple, a vyšportovali sme peniaze na notebook, ktorý pomôže v štúdiu aj kariére Pavlovi. Ten sa po živote v Centre Klokánek chce postaviť na vlastné nohy. Náš projekt dopomohol Tereze obstarať si nové ľahšie protézy, aby sa mohla po meningitíde a amputácii oboch dolných končatín vrátiť k športu. V súčasnosti pomáhame splniť sen Františkovi, ktorý bouje s akútnou leukémiou. 

Projekt Plníme sen pohybom je dlhodobou aktivitou, ktorá prepája aktívny životný štýl a potrebu spoločnosti pomáhať tam, kde je to potrebné.

Podporujeme pacientov

Podpora dialyzovaných pacientov

Pacientom, ktorí začnú dialyzačnú liečbu, sa radikálne zmení život. Okrem zdravotnej starostlivosti im ponúkame individuálny prístup a staráme sa o nich aj v oblasti výživy, rodinných vzťahov, sociálnej problematiky a psychológie. Pomáhame tak starať sa nielen o pacienta, ale aj o jeho rodinu, ktorú choroba ovplyvňuje.

Sme generálnym partnerom pacientskeho webu www.ledviny.cz. Na tomto komunitnom portáli sú k dispozícii detailné informácie o zdravých  aj chorých obličkách a tiež o dialyzačnej liečbe. Prostredníctvom poradne sa pacienti alebo ich blízki môžu obrátiť na kvalifikovaných odborníkov.

Každé dva mesiace vydávame časopis Dialóg, kde sa naši pacienti dozvedia novinky o liečbe spojenej s ochorením obličiek, prečítajú si rozhovory so zaujímavými ľuďmi a nájdu tu aj priestor na odreagovanie a inšpiráciu.

Prostredníctvom projektu Prázdninové dialýzy  pomáhame našim pacientom organizovať si liečbu aj mimo ich bydliska. Majú tak istotu, že na množstve miest  v Českej republike aj v zahraničí dostanú rovnako kvalitnú starostlivosť. Nemusia sa prakticky o nič starať, všetku komunikáciu s dialyzačným strediskom  zabezpečíme my.

 

Podpora stomikov

Niekoľko tisíc ľudí po celom svete musí každý rok v dôsledku ochorenia alebo úrazu podstúpiť operáciu, keď im je natrvalo zavedená stómia (alebo umelý vývod). Aj v úlohe výrobcu sa snažíme pacientom pomôcť a motivovať ich k tomu, aby sa so stómiou vyrovnali a pokračovali v čo najväčšej miere v aktívnom živote.

Sme generálnym partnerom poradenského webu www.stomici.cz, kde majú stomickí pacienti, ich rodiny a priatelia možnosť získať množstvo užitočných informácií, zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými alebo priamo klásť otázky erudovaným odborníkom. Aktívne spolupracujeme s lekármi, stomickými sestrami a s dobrovoľnými združeniami stomikov ILCO a SLOVILCO.

 

Výživa pre pacientov

Aktívne pôsobíme v oblasti výskumu a vývoja nutričnej výživy a dlhodobo sa usilujeme o lepší stav pacientov počas liečby. Sme aktívnym členom Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV), ktorá združuje spoločnosti s vlastným výskumom. Tie vyvíjajú produkty, ktoré pomáhajú   dosiahnuť optimálny výsledok liečby pacienta prostredníctvom špecializovaných nutričných riešení. 

V roku 2011 sme pod záštitou AVKV vyhlásili grant na podporu aktivít, ktoré preukázateľne znižujú podvýživu (malnutríciu) u hospitalizovaných pacientov v Českej republike. Víťazom sa stal projekt s názvom Význam individualizovanej nutričnej starostlivosti v onkologickej ambulancii, ktorý podala Pracovná skupina nutričnej starostlivosti v onkológii Českej onkologickej spoločnosti.

 

Podpora spinálnych pacientov

Poranenie miechy vzniká najčastejšie pri dopravných nehodách, pádom z výšky alebo úrazom pri športe.  Podporujeme fotoknihu A život ide ďalej..., ktorá zahŕňa osemnásť osobných spovedí spinálnych pacientov a popisuje príbehy ich návratu do života, ktoré pomáhajú prekonať najťažšie fázy tým, ktorí práve náročnú liečbu podstupujú. Knihu pripravila Nadácia pohyb bez pomoci v spolupráci s Asociáciou nemocničných kaplánov a Spinálnou jednotkou Fakultnej nemocnice  v Motole s finančnou podporou Skupiny B. Braun.