Kontakt

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Kontakty na Skupinu B. Braun CZ/SK

Ďakujeme vám za váš záujem o našú spoločnosť. Na vaše otázky či spätnú väzbu odpovieme čo najskôr. Vyberte prosím konkrétny kontakt alebo servisnú adresu nižšie a zavolajte nám, alebo nás kontaktujte e-mailom. 

B. Braun Medical

B. Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3
831 03 Bratislava
IČ: 31 350 780, DIČ: SK2020297609
IBAN: SK41 1111 0000 0012 1657 9001
SWIFT: UNCRSKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová ul. 1/A
813 33 Bratislava

B. Braun Avitum

B. Braun Avitum s. r. o.
Hlučínska 3
831 03 Bratislava
IČ: 31383963, DIČ: SK2020935114
IBAN : SK52 1111 0000 0013 3169 5008
SWIFT: UNCRSKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová 1A
81333 Bratislava