Výživa ako základ pevného zdravia Nutričná ​​terapia

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Predchádzajte zdravotným ťažkostiam správnou výživou

Nutričná ​​liečba má zásadný význam pre schopnosť nášho organizmu všeobecne vzdorovať chorobám, odolávať infekciám a vysporiadať sa s úrazmi a operáciami. Cieľom nutričnej ​​liečby je udržať alebo zlepšiť stav pacienta, chrániť telesné tkanivá aj funkčné zásoby plazmatických bielkovín a zabrániť deficitu makro a mikronutrientov.  

Nutričná ​​podpora sa môže podávať buď perorálne (nutričné ​​doplnky), alebo pomocou výživovej sondy (enterálna výživa). Ak nie je možné na tento účel využiť tráviaci trakt, podávame výživu vnútrožilovo (parenterálna výživa).

Konkrétny typ nutričnej ​​liečby závisí do značnej miery od druhu choroby, stavu pacienta a jeho potrieb. Napríklad chirurgickí pacienti na jednotke intenzívnej starostlivosti mávajú iné potreby ako pacienti onkologickí, iný druh nutričnej ​​podpory zasa vyžadujú chronicky dialyzovaní pacienti. 

Postupy v nutričnej ​​terapii

Oblasť nutričnej ​​terapie zahŕňa všetky druhy nutričnej ​​pomoci: od doplnkov stravy pre pacientov, ktorí nejedia alebo nemôžu jesť v dostatočnom množstve, až po režim kompletnej parenterálnej výživy u pacientov, ktorí nie sú schopní uspokojiť svoje nutričné ​​potreby perorálnou alebo enterálnou cestou. Telesné rezervy zvyčajne môžu pomôcť prekonať krátke obdobie nedostatku živín, ale pri už podvýživených pacientoch alebo pri pacientoch s rizikom podvýživy predstavuje aj krátke obdobie bez zodpovedajúcej výživy ďalšie nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k nepriaznivým klinickým dôsledkom.

Odhaduje sa, že podvýživou trpí približne 25 % hospitalizovaných pacientov 1. Pre týchto pacientov je nevyhnutná nutričná terapia. Vo všeobecnosti existujú dva rôzne prístupy, pričom využitie tráviaceho systému sa označuje ako enterálna výživa, kým obchádzanie tráviaceho ústrojenstva sa označuje ako parenterálna výživa.

Konkrétny typ nutričnej ​​liečby záleží najmä od stavu pacienta, typu ochorenia a jeho potrieb. Napr. pacienti na jednotkách intenzívnej starostlivosti mávajú iné potreby ako pacienti s  popáleninami, alebo onkologickí pacienti a chronicky dialyzovaní pacienti vyžadujú zase iný druh nutričnej ​​podpory. 

 

Ordinácie

Pomocou nástrojov určených na systematický skríning sa dá zistiť, či pacient trpí podvýživou alebo nie. Na základe výsledkov skríningu lekár rozhodne o vhodnej nutričnej podpore aj ceste jej podávania a predpíše príslušný nutričný ​​režim. 

 

Spôsoby podávania a prístupy

Na základe zistených výsledkov je potrebné určiť spôsob podávania potrebnej výživy pacientovi. Na enterálnu výživu zvyčajne slúži nazogastrická sonda, prípadne gastrostómia (percutaneous endoscopic gastrostomy, PEG). Na účely parenterálnej výživy sa zavádza periférna žilová kanyla alebo centrálny žilový katéter, v niektorých situáciách môže byť správnou voľbou implantovateľný katéter (napr. port, čiže komôrka alebo Hickmanov katéter). 

Príprava

Mnohé enterálne nutričné  prípravky sa vyrábajú vo forme určenej na priame použitie (ready-to-use), ako sú napríklad tzv. sippingy (tekutá výživa na  popíjanie) alebo prípravky určené na aplikáciu do sondy.  Roztoky pre parenterálnu výživu sa dodávajú v dvoj- či trojkomorových vakoch pripravených na premiešanie (ready-to-mix bags).  Pridávajú sa len vitamíny alebo stopové prvky. Niektorí pacienti môžu potrebovať individuálne zostavenú parenterálnu výživu. Tieto roztoky pripravuje lekáreň alebo sa vyrábajú priemyselne.

 

Podávanie

S výnimkou podávania tekutej stravy vyžaduje podávanie nutričných roztokov pacientovi zodpovedajúci systém zdravotníckych pomôcok. Spoločnosť B. Braun vám pomáha bezpečne nastaviť tieto systémy, a zabrániť tak riziku chybnej medikácie. Bezpečné a špecializované prostriedky na jedno použitie sú konštruované tak, aby neumožnili prepojenie medzi enterálnou a infúznymi vnútrožilovými linkami. Systém Space GlucoseControl slúži na bezpečné a spoľahlivé meranie hladiny glukózy u kriticky chorých pacientov.

Prepustenie pacienta z nemocnice

Mnohí pacienti, ako napríklad onkologickí pacienti alebo pacienti so syndrómom krátkeho čreva, môžu vyžadovať nutričnú podporu aj po prepustení z nemocnice. 

Koncept starostlivosti o pacienta prepusteného z nemocnice sa zameriava na pokračovanie liečby v ambulantných podmienkach, riadi a optimalizuje odovzdanie pacienta zo zdravotníckeho zariadenia do domácej ošetrovateľskej starostlivosti vrátane zodpovedajúceho zácviku ošetrujúcich osôb.

 

   Russell C, Elia M. Nutrition Screening Week in the UK and Republic of Ireland in 2011. Nemocnice, zariadenia so starostlivosťou a zariadenie pre mentálne postihnutých.  2012. Redditch, BAPEN. Ref Type: Report