B. Braun ako spoločnosť Efektívne riešenia, konštruktívny dialóg

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

O skupine B. Braun CZ/SK

Skupina B. Braun CZ/SK je súčasťou celosvetového koncernu B. Braun – popredného svetového výrobcu zdravotníckych pomôcok a technológií. Skupina B. Braun pôsobí na Slovensku a v Českej republike od roku 1993 a skladá sa z dvoch spoločností: B. Braun Medical, špičkového dodávateľa zdravotníckych pomôcok a služieb, a B. Braun Avitum, kvalitného poskytovateľa dialyzačnej starostlivosti. V roku 2016 skupina B. Braun dosiahla obrat 132 miliónov EUR a má takmer 900 zamestnancov.

Našim obchodným partnerom i pacientom ponúkame nielen produkty, ale aj celý rad servisných, poradenských a ďalších služieb. Každá naša služba odráža hlboké pochopenie potrieb spoločnosti i rozsiahle odborné znalosti a zručnosti našich zamestnancov. Spolupracujeme so zákazníkmi a partnermi na vývoji tých najlepších riešení pre pacientov. Sme hrdí na to, že môžeme prispievať k lekárskemu pokroku a tiež chrániť a zlepšovať zdravie ľudí po celom svete.

Vízia a poslanie

Vízia

Chránime a zlepšujeme zdravie ľudí na celom svete.

Poslanie & Positioning

Zdieľaním skúseností a využívaním progresívnych technológií posúvame zdravotníctvo vpred. Sme lídri v oblasti medicínskych technológií.

Naše hodnoty

Inovácia - Efektivita - Udržateľnosť - Dôvera - Zodpovednosť - Diverzita

Spoločnosti v skupine B. Braun

B. Braun Medical je popredný dodávateľ zdravotníckych pomôcok a technológií v Českej republike a na Slovensku. Aktuálne portfólio tvorí zhruba 5 000 výrobkov takmer zo všetkých lekárskych odborov, najmä z oblasti intenzívnej starostlivosti, chirurgie, mimonemocničnej starostlivosti a nefrológie, pričom 95 % z nich vyrába samotná spoločnosť B. Braun. Spoločnosť od svojho založenia v roku 1993 prešla v Českej republike a Slovenskej republike obdobím dynamického rastu. V roku 2016 dosiahla obrat 103 milionů EUR a aktuálne zamestnáva viac než 200 ľudí.

Našimi zákazníkmi a partnermi sú nielen nemocnice, ale aj lekári v súkromných ordináciách, štatutárne zariadenia a pacienti v domácej starostlivosti. Partnerom a zákazníkom poskytujeme okrem prvotriednych výrobkov aj širokú paletu doplnkových služieb a konzultácií. Pacient a jeho zdravie sú pre nás na prvom mieste a týmto prístupom sa snažíme prispievať ku globálnemu lekárskemu pokroku.

Obchodné zameranie

V záujme efektívnej komunikácie a udržania štandardov najvyššej možnej kvality služieb sa každá naša obchodná divízia zameriava na špecifickú medicínsku oblasť − intenzívnu starostlivosť (divízia Hospital Care), chirurgické odbory (divízia Aesculap), mimonemocničnú starostlivosť (divízia OPM) a mimotelové ošetrenie krvi (divízia Avitum).

Vďaka prepojeniu znalostí a sprístupňovaniu skúseností zároveň vytvárame sofistikované integrované riešenia z našich výrobkov v rámci všetkých divízií. Ponúkame aj dodávky zdravotníckej techniky na kľúč a technickú podporu jej predaja.  

Intenzívna starostlivosť
Lekárom, zdravotníckemu personálu a manažmentu nemocníc predkladáme individuálne navrhnuté koncepty z ponúkaných produktov a služieb najvyššej kvality a bezpečnosti. Divízia Hospital Care sa špecializuje na infúzne roztoky, klinickú výživu, miestnu anestéziu, bezpečnostné periférne katétre, centrálne žilové katétre, infúzne a transfúzne súpravy, objemové náhrady plazmy, infúznu techniku, injekčnú techniku, príslušenstvo k infúzii a najnovšie aj liečivá. Spoločnosť B. Braun je členom Asociácie výrobcov klinickej výživy.

Hip Arthroplasty

Chirurgické odbory
Poskytujeme ucelený súbor výrobkov a služieb pre všetky operačné odbory − od zabezpečenia implantátov a chirurgických spotrebných materiálov cez komplexné vybavenie operačných sál a centrálnych sterilizácií až po kvalitný servis. Široké spektrum produktov divízie Aesculap zahŕňa predovšetkým ortopedický endoprotetický program, spondylochirurgické systémy, neurochirurgické a kardiovaskulárne špeciality, sterilizačné kontajnery, motorové a endoskopické systémy, tradičné chirurgické inštrumentáriá, šijacie materiály, rukavice na všetky operačné zákroky a implantovateľné porty.

Nemocničná a mimonemocničná starostlivosť
Divízia OPM dodáva zdravotnícke prostriedky a materiály na nemocničný a mimonemocničný trh – pacientom, ambulantným lekárom, ambulantnej a stacionárnej ošetrovateľskej starostlivosti. Široká a logicky previazaná ponuka výrobkov zahŕňa zdravotnícke pomôcky pre diabetikov, stomické pomôcky, pomôcky na starostlivosť o chronické i akútne rany, výrobky na dezinfekciu a hygienu, pomôcky pri inkontinencii, lubrikované katétre, sadry a rukavice. Distribúcia prebieha prostredníctvom predajnej siete Zelená hviezda.

Mimotelové čistenie krvi
Dodávame kvalitné výrobky a služby na mimotelové ošetrenie krvi (dialýzu), predovšetkým pre oblasť technológií a prístrojového vybavenia určených na akútnu a chronickú dialýzu a terapeutické aferézy. Medzi produkty divízie Avitum patria najmä dialyzátory, dialyzačné monitory a dialyzačné súpravy.

Spoločnosť B. Braun Avitum je poskytovateľom špičkovej nefrologickej starostlivosti. Na českom a slovenskom trhu pôsobí už od roku 1994 a neustále rozširuje sieť svojich dialyzačných stredísk, nefrologických ambulancií a transplantačných poradní. Poskytuje komplexnú zdravotnícku starostlivosť na špičkovej úrovni a usiluje o to najlepšie riešenie od individuálnych zákazníckych potrieb cez lekársku terapiu až po celkovú koncepciu zákazníckeho servisu. Naším cieľom je prinášať zákazníkom a pacientom dlhodobý úžitok prostredníctvom našich služieb.

Spoločnosť B. Braun Avitum aktuálne prevádzkuje 39 dialyzačných stredísk, z toho 16 na Slovensku a 23 v Českej republike. V oboch krajinách zamestnáva takmer 700 zamestnancov. V roku 2016 úspešne dosiahla obrat viac ako 56 miliónov EUR. 

Koncern B. Braun

Koncern B. Braun