adekvátne riešenia tlmenie bolesti

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Pred, počas a po operácii

Chirurgické a iné invazívne zákroky a následné pooperačné obdobie sa okrem anestézie nezaobídu bez dostatočného zmierňovania bolesti. Aby bolo možné v perioperačnej starostlivosti účinne zvládnuť bolesť pri zníženej spotrebe opiátov (a teda aj ich slabších vedľajších účinkov), vzrastá význam multimodálnej analgetickej stratégie. Celkovú anestéziu a bežné analgetické postupy v čoraz väčšej miere nahrádzajú kombinácie regionálnej a miestnej anestézie, ako sú neuroaxiálne blokády (spinálna či epidurálna), regionálne nervové bloky alebo priama infiltrácia rany.

Postupy pri liečbe bolesti

Metódy  lokálnej anestézie  významným spôsobom zlepšujú výsledky celého procesu liečby.  Pri liečbe bolesti je nasledujúci postup:

Ordinácia

Vhodnú anestéziu a analgéziu treba zvoliť podľa základného ochorenia a/alebo plánovaného operačného postupu. Rovnako treba brať do úvahy zdravotný stav a preferencie pacienta. Napr. v pôrodníctve sa cisársky rez najčastejšie vykonáva pri spinálnej anestézii, zatiaľ čo epidurálna anestézia sa používa na zmiernenie bolesti pri vaginálnom pôrode. Kombinácia celkovej a  lokálnej anestézie môže byť vhodná pre pacientky s komplikáciami. Lekári tak môžu okamžite reagovať na neočakávané situácie. Pri plánovaných zákrokoch, najmä na horných a dolných končatinách, býva najvhodnejšia  lokálna anestézia, napr. epidurálne blokády a/alebo periférne nervové blokády pri náhrade kolenného kĺbu. Kontinuálna infúzia rany lokálnym anestetikom je vhodná v pooperačnej starostlivosti, napr. na liečbu bolesti po cisárskom reze.

Spôsoby aplikácie a prístupy

Anestetiká a analgetiká sa môžu aplikovať viacerými spôsobmi: na celkovú anestéziu metódou TIVA (totálna intravenózna anestézia) spravidla stačí len periférny žilový prístup. Na dlhodobú sedáciu sa odporúča zaviesť centrálny žilový katéter. Neuraxiálne blokády si vyžadujú prístup do chrbticového kanála, zatiaľ čo pri periférnej nervovej blokáde sa musí ihla alebo katéter zaviesť do cieľového tkaniva alebo do blízkosti príslušného periférneho nervu. Katétre používané na priamy oplach rán lokálnym anestetikom sa zavádzajú priamo do väzivového tkaniva v okolí rany. 

Príprava

Príprava anestetík a analgetík závisí najmä od zvolenej anestetickej metódy. Je potrebné zvoliť taký prípravok, také pomôcky a prístrojové vybavenie (napr. ultrazvukový prístroj a nervový stimulátor), ktoré je vhodné na príslušný druh anestézie. Praktickú a bezpečnejšiu možnosť predstavujú špeciálne súpravy (kity), ktoré obsahujú všetko potrebné vybavenie na konkrétny anestetický postup.

Ak nie je k dispozícii prípravok na priame použitie („no ready-to-use drug container option“), sú k príprave potrebné okrem vyššie spomenutých pomôcok aj aplikačné pomôcky, ako sú injekčné striekačky alebo elastomérová pumpa. Napríklad propofol sa dodáva v sklenených injekčných fľaštičkách a musí sa preto natiahnuť do striekačky. Treba brať do úvahy aj riziko výskytu pevných sklenených častíc alebo kontaminácie.

Súčasťou prípravy anestézie je aj správna poloha pacienta. Pri neuroaxiálnej alebo periférnej nervovej blokáde je predpokladom úspešného zavedenia ihiel a katétrov. 

Aplikácia

Ako je spomenuté vyššie, druh anestézie alebo  analgézie do značnej miery závisí od zvoleného prístupu: aplikovanie metódy TIVA uľahčujú „inteligentné“ pumpy a algoritmy TCI (Target Controlled Infusion).

Na to, aby sa dosiahol čo najlepší účinok anestézie, je najdôležitejšie nájsť správny bod a spôsob podania do tela pacienta.

  • Technológia „Flashback“ pre periférne žilové kanyly a spinálne ihly.
  • Zavedenie centrálnych žilových katétrov pod ultrazvukom a EKG.
  • Metóda straty odporu (loss-of-resistance) pri epidurálnej anestézii
  • Technika trojakého monitorovania pomocou ultrazvuku, nervovej stimulácie a injekčného (vstrekovacieho) tlaku pri blokádach periférnych nervov

Prepustenie pacienta z nemocnice

Skorá pooperačná mobilizácia rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje výsledok liečby a možnosť prepustenia pacienta z nemocnice. Existujú účinné metódy, ako aj v tomto období zmierňovať bolesť: kontinuálne periférne nervové bloky, katétre na oplachovanie rán lokálnym anestetikom alebo prenosné jednorazové elastomérové pumpy, ktoré dostatočne tlmia bolesť aj v domácich podmienkach.

Aplikácia na stiahnutie v anglickom jazyku

RKU Tutorial Compact
iTunes preview