Zásady ochrany súkromia

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Zásady ochrany osobných údajov

Všetky prípadne poskytnuté osobné údaje spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné údaje sú spracovávané výhradne v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu ich spracovania, po nevyhnutnú dobu, subjekty údajov sú oprávnené kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vykonávať všetky ďalšie práva, ktoré sú im dané právnymi predpismi. Osobné údaje spracovávame len v prípadoch, kedy nám ich sami poskytnete, napríklad prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, za účelom zodpovedania vašej otázky alebo pokiľ vyjadrite záujem o naše produkty, za účelom ponůknutia týchto produktov. Vaše osobné údaje nebudeme odovzdávať tretím stranám ani ich nebudeme zverejňovať, s výnimkou prípadov, kedy vyslovene uvediete, že si zverejnenie uviesť prajete alebo pokiaľ je toto jednanie umožnené platnými právnymi predpismi. Spracovateľom vašich osobných údajov sú spoločnosti B. Braun Medical s.r.o. a B. Braun Avitum s.r.o., ďalej len skupina B. Braun SK.  

 

Program etracker

Využitím technológií, ktoré nám poskytuje spoločnosť etracker GmbH (www.etracker.de), sa údaje o používateľoch na tejto stránke zhromažďujú a ukladajú v anonymnej podobe. Na tento účel sa môžu využívať tzv. cookies, avšak aj tie zhromažďujú a ukladajú dáta iba v tzv. pseudoanonymnej podobe. Údaje sa nevyužívajú na zisťovanie totožnosti návštevníkov tejto internetovej stránky, ani sa nespájajú s inými osobnými údajmi používateľa prípadného pseudonymu. Právo zhromažďovať a ukladať tieto údaje môžu používatelia tejto internetovej stránky kedykoľvek odvolať s platnosťou od nasledujúcej návštevy internetových stránok.

Inštalácii cookies môžete zabrániť nastavením Vášho internetového prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť využiť všetky funkcie tohto webu v plnom rozsahu.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním dát získaných od Vás prostredníctvom systému etracker GmbH podľa vyššie uvedeného spôsobu a pre uvedené účely.

 

Súhlas a obmedzené využívanie

Svoje osobné a firemné údaje (e-mailovú adresu, meno, adresu, atď.) nám poskytujete celkom dobrovoľne. Poskytnutím týchto údajov vyjadrujete zároveň súhlas s tým, že sa tieto údaje môžu zhromažďovať, spracovávať a využívať na účely kontaktovania, správy kontaktov, ochrany našich oprávnených obchodných záujmov či na iné účely, ktoré uvediete. Nebudú sa zhromažďovať, spracovávať ani využívať na žiadne iné účely. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou od okamžiku jeho odvolania.

 

Právo prístupu a verejný prehľad postupov pri spracovaní osobných údajov

Na vašu žiadosť Vám písomne v súlade s platnými zákonnými predpismi oznámime, či ukladáme nejaké vaše osobné údaje a o aké osobné údaje ide. Okrem toho máte v súlade s platnými právnymi predpismi právo požadovať opravu, zákaz spracovania alebo vymazanie týchto osobných údajov.

 

Bezpečnosť dát

Na ochranu dát, ktorá bola skupine B. Braun SK poskytnutá, proti náhodnej alebo úmyselnej  manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávnených osôb, uplatňuje spoločnosť technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie dát. Naše bezpečnostné opatrenia sa priebežne zdokonaľujú v súlade s vývojom dostupných technológií.

 

Pracovník poverený ochranou osobných údajov

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi, môžete sa obrátiť na oddelenie marketingu, kam môžete posielať vaše žiadosti a informácie, návrhy alebo pripomienky, a to na adresu marketing.cz@bbraun.com.

Za ochranu osobných údajov v skupine B. Braun SK zodpovedá B. Braun CZ/SK Compliance Officer Mgr. Milan Filípek. 

Mgr. Milan Filípek
manažer Právní sekce a B. Braun CZ/SK Compliance Officer