Edukačné služby Aesculap Akadémia

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Vzdelávanie s Aesculap Akadémiou

Svet vzdelávania zdravotníkov

Aesculap Akadémia, jedna z popredných vzdelávacích inštitúcií v oblasti zdravotníctva na svete, reaguje na podnety a požiadavky lekárov aj nelekárskych zdravotníckych pracovníkov  a  nemocničného manažmentu, prispieva k prehlbovaniu a prenosu poznatkov a skúseností a vytvára fórum odborníkov z celého sveta. Centrom a základňou Aesculap Akadémie je Aesculapium v ​​nemeckom Tuttlingene, kde v roku 1995 vznikla myšlienka šírenia vedomostí a medziodborového dialógu. S hrdosťou môžeme prehlásiť, že česká Aesculap Akadémia sa vďaka svojej erudícii a rozsiahlemu edukačnému portfóliu rýchlo stala jednou z najúspešnejších národných pobočiek.

Aesculap Akadémia v Česku a na Slovensku

Aesculap Akadémia má svoju základňu na pražskej Bulovke v reprezentačnom pavilóne B. Braun Dialog, ale prostredníctvom svojich pobočiek v Hradci Králové a Olomouci zabezpečuje vzdelávanie zdravotníkov po celej Českej republike, kam pozýva aj slovenských zdravotníkov. Počas svojej existencie zorganizovala  nespočetné množstvo kurzov, seminárov a konferencií zameraných na intenzívnu starostlivosť, anestéziu, ošetrovateľstvo, klinickú farmáciu, dialyzačnú starostlivosť, laparoskopiu, chirurgickú sutúru, traumatológiu, neuroendoskopiu, chrbticovú chirurgiu, ale aj na epidemiológiu a hygienu.

Simulačné kurzy

Veľký záujem je najmä o simulačnú medicínu - teda simuláciu predovšetkým krízových stavov v intenzívnej starostlivosti, anestézii a prednemocničnej starostlivosti, ktorých identifikáciu, vývoj a riešenia lekári a zdravotné sestry trénujú na špeciálnej figuríne. Karel, ako simulátor familiárne pokrstili odborní garanti AAK, dýcha, potí sa, kašle, a dokonca aj krváca, cíti bolesť a svaly sa mu na účely simulácie môžu sťahovať v kŕčoch. Cvičenie sa nahráva na tri kamery a každý účastník má prenosný mikrofón. Sila tejto vzdelávacej metódy spočíva predovšetkým v poskytnutí spätnej väzby prostredníctvom nahratého videa, ktorá prebieha pod vedením skúseného lektora. Lektor môže zvoliť predpripravené simulačné situácie, môže si sám situáciu naprogramovať a tiež môže do rutinných zákrokov vkladať zložité zdravotné komplikácie.

Praktické workshopy Aesculap Akadémie

Aesculap  Akadémia dlhodobo organizuje praktické vzdelávacie workshopy pre lekárov, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícky personál. Mladí aj skúsení lekári môžu nacvičovať na simulátoroch alebo na zvieracích preparátoch operačné techniky a taktiež si môžu vyskúšať prácu s chirurgickými prístrojmi a nástrojmi. Skúsení lektori sprevádzajú  lekárov cez úplné začiatky a umožnia im tak  oboznámiť sa s laparoskopiou, nacvičiť si základné operačné techniky a motorické cvičenia na trenažéroch, prácu s kamerou a spoluprácu s operatérom. Metodika, program a technické zázemie kurzov vychádzajú z konceptu materskej Aesculap Akadémie v Nemecku. Okrem lekárskych kurzov ponúkame tiež množstvo kurzov pre iných zdravotníkov so zameraním na praktické nácviky periférnej žilovej kanylácie, infúznej terapie, nutričnej ​​terapie, prípravy a podávania liečiv, starostlivosť o rany, dezinfekcie a hygieny, a ďalšie.

Kontakt

V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
Česká republika

Ak máte záujem o viac informácií o vzdelávacích aktivitách Aesculap Akadémie, kontaktujte nás. 
Kontakty na garantov a koordinátorov Aesculap Akadémie