Udržateľnosť v B. Braun

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Náš záväzok ako príslušníka korporácie

Udržateľnosť je dôležitým vedúcim princípom podnikových aktivít spoločnosti B. Braun. Okrem hospodárskej zodpovednosti, ktorú sledujeme s dlhodobým rastom, pre nás to zahŕňa aj ekologickú a sociálnu zodpovednosť, ktorú preukazujeme mnohými projektmi.

Pre nás je dôležité vytvárať udržateľné hodnoty pre našich zamestnancov, spoločnosť a životné prostredie. Ako "člen spoločnosti" a celosvetovo pôsobiaca rodinná spoločnosť B. Braun podporuje regióny, podporuje rozširovanie a výmenu vedomostí a vytvára perspektívy - pre dnešných ľudí i pre budúce generácie.