Vysoká kvalita na prvom mieste

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Kvalita na prvom mieste

Kvalita použitých technológií, pracovných postupov i ľudských zdrojov je pre celú skupinu B. Braun veľmi dôležitá. Obe spoločnosti – B. Braun Medical i B. Braun Avitum – získali v tomto smere celý rad zaslúžených ocenení a certifikátov.

B. Braun Medical

Riadenie kvality a ochrany životného prostredia

Zodpovednosť voči zákazníkom, pacientom, lekárom, zamestnancom, spoločnosti i životnému prostrediu patrí k základným pilierom firemnej kultúry spoločnosti B. Braun Medical. Jej základom nie je len dodržiavanie všetkých relevantných predpisov, ale aj vybraných medzinárodných noriem. Už v roku 1997 sme zaviedli a certifikovali systém integrovaného manažmentu (IMS), aby sme mohli dlhodobo garantovať dodávky výrobkov najvyššej kvality, poskytovať služby na špičkovej úrovni a neustále sa zlepšovať v zodpovednom prístupe k životnému prostrediu.

Dodržiavame a rozvíjame princípy systému riadenia kvality (podľa normy ISO 9001), systému riadenia kvality pre zdravotnícke pomôcky (podľa normy ISO 13485) a systému environmentálneho manažmentu (podľa normy ISO 14001). Systém integrovaného manažmentu pravidelne overujeme internými auditmi, auditmi z materského koncernu B. Braun a tiež prostredníctvom medzinárodne uznávanej certifikačnej autority Quality Austria − Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, ktorá je súčasťou organizácie IQNet združujúcej najvýznamnejšie certifikačné spoločnosti z celého sveta.

Striktné dodržiavanie pravidiel

Základom systému integrovaného manažmentu aplikovaného v spoločnosti B. Braun Medical je dôsledné dodržiavanie všetkých platných zákonov, predpisov a etických princípov. Za každých okolností dodržujeme prísne požiadavky správnej distribučnej praxe (GDP) liečivých prípravkov a zdravotníckych pomôcok. Systematicky riadime, kontrolujeme a vyhodnocujeme interné procesy, čím neustále zvyšujeme kvalitu našich výrobkov a poskytovaných služieb. Pri výrobe produktov B. Braun využívame najmodernejšie technológie, vďaka ktorým neustále zvyšujeme kvalitatívne štandardy a bezpečnosť výrobkov v priebehu ich životného cyklu, lepšie chránime životné prostredie a zdravie našich zamestnancov, zdravotníckeho personálu i pacientov.

Bezpečné a ekologicky šetrné produkty

Všetky suroviny starostlivo vyberáme, preverujeme ich pôvod a spracovávame ich najšetrnejším možným spôsobom. Naša výroba je založená na inováciách, zároveň však vždy zodpovedá správnej výrobnej praxi (GMP). Preto sa výrobky B. Braun tešia dôvere zákazníkov i pacientov.

 

Politiky B. Braun Medical

Popis Dokument Prepojenie
IMS politika
pdf (343.7 KB)

Certifikáty kvality B. Braun Medical

Popis Dokument Prepojenie
Certifikácia IQNet
pdf (140.3 KB)
Systém manažérstva kvality
pdf (570.8 KB)
Systém manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky
pdf (571.3 KB)
Systém environmentálneho manažérstva
pdf (561.0 KB)

B. Braun Avitum

Haemodialysis

Riadenie kvality a ochrany životného prostredia

Systém riadenia kvality a systém riadenia ochrany životného prostredia spoločnosti B. Braun Avitum je certifikovaný podľa prísnych požiadaviek medzinárodných noriem ISO. V roku 2000 sme sa stali prvým neštátnym zdravotníckym zariadením poskytujúcim dialyzačné ošetrenie v Českej republike, ktoré úspešne zaviedlo normy ISO do každodennej praxe. Kontrola dodržiavania noriem a štandardov prebieha niekoľkokrát ročne v rámci systémových a cielene zameraných interných auditov. Raz za rok sa náhodne vybrané dialyzačné strediská podrobujú externému auditu. Certifikačným orgánom je nemecká spoločnosť TÜV SÜD Management Service GmbH.

Products

Kvalita technológie

Vďaka stabilnému vývoju celosvetového koncernu B. Braun môžeme našim zákazníkom ponúknuť najmodernejšie technológie, ktoré reprezentujú špičku súčasnej medicíny a zároveň presne odrážajú potreby každodennej praxe. Pod názvom divízie B. Braun Avitum sme spojili širokú ponuku terapeutických zariadení, spotrebného materiálu, poradenských služieb a vzdelávacích programov pre oblasť mimotelového ošetrenia krvi (dialýzu). Vlastný vývoj a výroba dialyzačných technológií nám umožňujú rýchlo premietnuť poznatky modernej medicíny do každodennej praxe. V centre našej pozornosti stoja terapeutické systémy na chronickú hemodialýzu, peritoneálnu dialýzu, akútnu dialýzu a aferézu. U našich pacientov pravidelne sledujeme celý rad medicínskych parametrov, medzi ktoré patria napríklad adekvátnosť jednotlivých dialyzačných ošetrení alebo funkčnosť cievneho prístupu pre dialýzu.

Kvalita starostlivosti a individuálny prístup

Každému nášmu pacientovi ponúkame moderné metódy mimotelového ošetrenia krvi a prvotriednu kvalitu starostlivosti. Vychádzame pri tom zo skúseností a znalostí získaných vzájomnou výmenou informácií medzi našimi dialyzačnými strediskami, ktorých prevádzkujeme takmer 350 vo viac ako 30 krajinách sveta. Na našich pracoviskách využívame najmodernejšie prístroje značky B. Braun Dialog Evolution a Dialog IQ na hemodialýzu a hemodiafiltráciu a od materskej spoločnosti B. Braun odoberáme takmer všetok spotrebný materiál vrátane dialyzátorov. Môžeme tak pacientom i zdravotníckemu personálu garantovať najvyššiu kvalitu od renomovaného svetového výrobcu.

Kvalifikovaný personál

O tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť sa na každom dialyzačnom stredisku stará skúsený tím lekárov a sestier. Takmer všetci naši lekári a všetky naše lekárky absolvovali špecializačné štúdium nefrológie a úspešne zložili atestáciu z nefrológie ako nadstavbového odboru. Medzi našimi sestrami prevažujú sestry špecialistky s ukončeným postgraduálnym vzdelaním v odbore nefrológia, prípadne anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť.   

Politiky B. Braun Avitum

Popis Dokument Prepojenie
Enviromentálna politika
pdf (79.5 KB)
Politika kvality
pdf (75.5 KB)

Certifikáty kvality B. Braun Avitum

Popis Dokument Prepojenie
Systém manažérstva kvality
pdf (428.3 KB)
Systém environmentálneho manažérstva
pdf (426.9 KB)
Dobrá dialyzačná prax
pdf (1.4 MB)