Produktové služby

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Záleží nám na vašej spokojnosti

Prevádzka každého zdravotníckeho zariadenia je jedinečná, čo by sa malo odrážať aj na ponuke prístrojov a zdravotníckeho vybavenia. Preto ponúkame sériu produktových služieb, vďaka ktorým budete mať istotu, že používate presne také produkty, ktoré potrebujete, a že maximálne využívate ich potenciál. Naša ponuka zahŕňa odborné školenia a konzultácie, zapožičanie operačných setov, koncept používania operačných rukavíc, ich druhov a materiálov, optimalizáciu používania dezinfekčných prostriedkov alebo zapožičanie zmiešavacích zariadení na prípravu dezinfekčných prostriedkov.

Odborné produktové školenia a konzultácie

Odborné produktové školenia a konzultácie
Odborné produktové školenia poskytujeme ako súčasť dodávky prístrojov a zdravotníckeho vybavenia. Vysokú úroveň znalostí zdravotníckeho personálu zabezpečujeme prostredníctvom odborných konzultácií a dodatočných školení. Služba je určená pre všetky zdravotnícke zariadenia, ktoré používajú prístroje a produkty B. Braun.

Bezpečné, efektívne a úsporné využitie zdravotníckeho vybavenia
Odbornosť obsluhy pri používaní zdravotníckych prístrojov a pomôcok zabezpečujeme prostredníctvom opakovaných a rozširujúcich školení, ktoré poskytujú naši skúsení produktoví manažéri, a ktoré vždy prispôsobíme vašim potrebám. Máte tak istotu, že zdravotnícke produkty sú využívané efektívne, eliminujete nežiaduce príhody spôsobené nesprávnym použitím zdravotníckych pomôcok a zároveň šetríte náklady vďaka správnej údržbe zdravotníckych pomôcok preškoleným personálom.

Varianty služby
1) Zaškolenie obsluhy pri dodávke zdravotníckych prístrojov
2) Odborné konzultácie s produktovými špecialistami a technikmi – každý výrobok dodávaný spoločnosťou B. Braun je odborne zastrešený vybraným produktovým špecialistom, ktorý je vám k dispozícii na konzultáciu.
3) Opakované a rozširujúce odborné produktové školenia zdravotníckeho personálu –  ponúkame širokú škálu individuálne pripravovaných špecializovaných školení k produktovým radom výrobkov B. Braun

Ako službu objednať
Zaškolenie obsluhy pri dodávke zdravotníckych prístrojov je poskytované automaticky v rámci dodávky. Odborné konzultácie alebo produktové školenia je možné objednať si na linke zákazníckeho centra alebo prostredníctvom našich obchodných zástupcov.

Cena 
Zaškolenie obsluhy v rámci dodávky zdravotníckych prístrojov a pomôcok ako aj odborné konzultácie s našimi produktovými špecialistami sú zdarma. Rozširujúce a opakované školenia sú spoplatnené podľa individuálnej dohody.

 

Zapožičiavanie operačných setov

Na plánovanú ortopedickú, spondylochirurgickú, traumatologickú či neurochirurgickú operatívu vám zabezpečíme kompletnú súpravu požadovaných implantátov vrátane špeciálnych setov nástrojov, ktoré budú pripravené na okamžité použitie. Zapožičiavanie je určené všetkým operačným sálam chirurgie.

Špecializované súpravy iba vtedy, keď ich potrebujete, náklady sú nulové, servis zdarma

Menej používané operačné  sety nemusíte skladovať na pracovisku, dodáme vám ich len vtedy, keď ich budete potrebovať. Platíte pritom len za spotrebovaný materiál–zapožičiavanie aj servis vykonávame zdarma. Stopercentne garantujeme použiteľnosť (sterilitu, exspiráciu) sterilne balených implantátov, kompletnosť sád implantátov a funkčnosť špeciálnych nástrojov. Minimalizujete tak riziká nevhodného použitia špecializovaných setov nástrojov.

Služba zahŕňa telefonickú konzultáciu o vhodnosti použitia požadovaného operačného setu, doručenie revíznej sady implantátov vrátane potrebnej súpravy nástrojov, dodávku operačného setu vrátane odbornej intraoperatínej konzultácie priamo na pracovisku, dodávku vhodnej sady implantátov a nástrojov pre konkrétnu operáciu, doručenie požadovanej špeciálnej sady implantátov a nástrojov do šiestej hodiny ráno nasledujúceho dňa po objednaní (platí pri sadách, ktoré skladujeme v SR), respektíve do šiestej hodiny ráno do dvoch dní po objednaní (platí pri sadách, ktoré skladujeme v Nemecku), odbornú konzultáciu k aplikácii požadovaných implantátov a správne použitie  špecializovaného setu nástrojov a kontrolu kompletnosti systému pred začatím operácie.

Ako zapožičiavanie funguje

Po zistení informácií o plánovanom type a termíne operácie vám doručíme operačný set priamo na pracovisko. Po operácii nástroje a nepoužité materiály prevezmeme späť.

Ako službu objednať

Na linke zákazníckeho centra,  prípadne u obchodného zástupcu.

Cena

Hradíte len spotrebovaný špeciálny materiál.

Koncept používania rukavíc v zdravotníckych zariadeniach

Jednotlivé lekárske výkony vyžadujú špeciálne typy rukavíc. Aby ste docielili kvalitnejšiu ochranu zdravotníckeho personálu a pacientov, vypracujeme jednotlivým klinikám a nemocničným  zariadeniam individuálny koncept používania operačných aj vyšetrovacích rukavíc, ich druhov a materiálov. Zohľadníme jednotlivé výkony uskutočňované na daných pracoviskách.

Kompletný prehľad o sortimente rukavíc

Správne používanie rukavíc znižuje alergické reakcie zdravotníkov na ich materiál a zároveň ich chráni pri rizikových výkonoch (ošetrovanie infekčných pacientov, príprava cytostatík, röntgenové žiarenie).

Oboznámime Vás s novými materiálmi operačných a vyšetrovacích rukavíc, určíme správny druh materiálu vyšetrovacích rukavíc podľa vykonávaného výkonu a optimalizujeme využitie sortimentu operačných rukavíc pri  jednotlivých chirurgických výkonoch.

Ako služba funguje

Najskôr si ujasníme vaše možnosti a požiadavky. Náš pracovník vykoná analýzu  používania vyšetrovacích a operačných rukavíc vo vašej nemocnici. V spolupráci s ústavným hygienikom potom vytvorí interné odporúčania pre používanie rukavíc a preškolí zdravotnícky personál.

Ako službu objednať

Na linke zákazníckeho centra.

Cena

Služba je poskytovaná zadarmo.

Optimalizácia používania dezinfekčných prostriedkov B. Braun

Hand disinfection

Náš obchodný zástupca vám na mieru pripraví kompletný dezinfekčný program pre optimálne používanie dezinfekčných prostriedkov. Na základe poskytnutých údajov bude súčasťou programu aj ekonomické vyhodnotenie. Služba je určená pre všetky zariadenia, ktoré používajú alebo zavádzajú dezinfekčné prostriedky B. Braun.

Efektívne, ekonomické a bezpečné využitie dezinfekčných prostriedkov

Vďaka zostaveniu dezinfekčného programu na mieru budete mať istotu, že dezinfekčné prostriedky využívate maximálne efektívne a že vďaka tomu dochádza k finančnej úspore. Zaručíme kompatibilitu a účinnosť používaných prípravkov, prípadne vás upozorníme na možné riziká používania, a zaškolíme vašich zdravotníkov o tom, ako správne postupovať pri používaní nových produktov.

Optimalizácia zahŕňa vypracovanie návrhu dezinfekčného programu podľa používaných prípravkov a porovnanie variantov dezinfekčného programu z finančného hľadiska (v prípade, že nám poskytnete potrebné údaje).

Ako optimalizácia funguje

Náš obchodný zástupca vypracuje pracovnú verziu dezinfekčného programu a zabezpečí informačné materiály pre implementáciu dezinfekčného programu v rámci nemocnice. V rámci implementácie programu zaškolíme personál o správnom používaní dezinfekčných prostriedkov B. Braun. V prípade, že nám poskytnete potrebné údaje o spotrebe dezinfekčných prostriedkov, vypracuje náš obchodný zástupca ekonomické zhodnotenie.

Ako službu objednať

Na linke zákazníckeho centra.

Cena

Služba je poskytovaná zadarmo.

Zapožičiavanie zmiešavacích zariadení na prípravu dezinfekčných prostriedkov

Zmiešavacie zariadenie slúži na prípravu pracovných roztokov dezinfekčných prostriedkov B. Braun na plochy alebo nástroje. Okrem zapožičania zariadenia vám ponúkame aj zaškolenie alebo servis na dobu používania zariadenia. Zapožičanie je určené pre všetky zariadenia, ktoré využívajú dezinfekčné prostriedky spoločnosti B. Braun určené na plochy alebo nástroje.

Ekonomické používanie, zníženie rizík

Vďaka správnemu používaniu dezinfekčných prostriedkov a znalostiam o dodržiavaní ich stanovenej koncentrácie zabránite, aby sa nimi plytvalo, a znížite riziko pracovného úrazu tým, že s koncentrátmi, ktoré predstavujú zdravotné riziko, sa bude manipulovať minimálne a pracovníci budú pracovať s už zriedenými roztokmi. Obsluhu prístroja zaškolíme a po dobu jeho používania poskytneme servis.

Ako  funguje zapožičanie

Po objednaní vám zmiešavacie zariadenie dodáme a po inštalácii zariadenie nastavíme a obsluhu zaškolíme. Obchodný zástupca B. Braun zabezpečí ďalšiedoškoľovanie personálu, servis a prípadnú úpravu dezinfekčného poriadku.

Ako službu objednať

Na linke zákazníckeho centra.

Cena

Služba je poskytovaná zadarmo v prípade odberu dezinfekčných prostriedkov B. Braun.

Ako službu objednať

Zákaznícke centrum

Po - Pia 08.00 - 16.00
bezplatná linka