Servisné služby

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Konzultačné a servisné služby Aesculap

Ponúkame komplexné servisné služby pre manažment chirurgického inštrumentária a centrálnej sterilizácie. Získate kontrolu nad všetkými procesmi súvisiacimi s chirurgickým inštrumentáriom a jeho optimalizáciou. Využijete presnú evidenciu nástrojov a nastavenie procesov ich trvalej údržby. Optimalizujeme logistiku operačných sál a centrálnej sterilizácie.

Zvýšenie bezpečnosti pacientov, zlepšenie podmienok personálu, efektívnejšie využitie inštrumentária, zníženie prevádzkových nákladov

Získate dokonalý prehľad o chirurgickom inštrumentáriu, jeho obehu a budete mať istotu vysokej kvality nástrojov.  Nástroje dokážete jednoducho identifikovať a vytvoríte si databázu inštrumentária operačných sál alebo celej nemocnice, a zefektívnite proces obehu inštrumentária počas sterilizačného cyklu. Zvýšite tak efektivitu jeho využitia a znížite náklady na prevádzku, údržbu aj výmenu inštrumentária. Vďaka neustálej kontrole používaných nástrojov zvýšite bezpečnosť operovaných pacientov.

Prostredníctvom implementácie a racionalizácie logistiky kontajnerového systému a jednorazových sterilizačných obalov vrátane zavedenia vhodného spôsobu transportu a skladovania operačných nástrojov zlepšíte pracovné podmienky zdravotníckeho personálu a znížite ďalšie prevádzkové náklady.

Služba zahŕňa analýzu nástrojov a kalkuláciu budúceho riešenia, optimalizáciu operačných  setov, značenie chirurgických nástrojov, externý audit predsterilizačnej prípravy inštrumentária, projekt kontajnerizácie inštrumentária, optimalizáciu transportných a skladových systémov a dlhodobý servis inštrumentária s paušálnou úhradou.

Ako servis funguje
Náš pracovník vykoná analýzu pracoviska centrálnej sterilizácie a chirurgického inštrumentária a navrhne optimálne riešenia. Následne nainštaluje hardvér a softvér a pripraví import dát. Po testovacej prevádzke s intenzívnou podporou zo strany B. Braun spustíme prístroj naostro.

Ako si službu objednať
Na linke zákazníckeho centra.

Cena
Podľa rozsahu objednaných služieb.

Požičiavanie prístrojov B. Braun

Ak je váš prístroj v oprave alebo si chcete vyskúšať nový, ponúkame možnosť zapožičať si prístroj zo širokého sortimentu nášho produktového portfólia.

Zapožičiavame nástroje, motory, laparoskopické veže, pumpy, mobilné zariadenia na úpravu vody na dialýzu a mnoho ďalších zariadení. V čase výpadku prístroja tak nemusíte prerušiť prevádzku, a po oboznámení sa s možnosťami a vlastnosťami našich produktov sa s nimi naučíte pracovať. V prípade potreby Vám pri zapožičaní dodáme aj spotrebný materiál. Prístroje si môžu požičiavať všetky zdravotnícke zariadenia.

Varianty služby

  1. Výpožička  počas doby opravy prístroja – náhradný prístroj sa zákazníkovi požičia na čas potrebný na opravu (odstránenie chýb) na  jeho prístroji
  2. Výpožička na predvedenie funkcií prístroja – zapožičanie DEMO prístrojov na predstavenie možností a vlastností produktov B. Braun


Ako výpožičky fungujú

Po odsúhlasení výpožičky zo strany B. Braun vám prístroj dodáme a podpíšeme výpožičný protokol. V prípade výpožičky na prezentáciu je súčasťou dodávky aj odborné zaškolenie personálu.

Ako si službu objednať
Na linke zákazníckeho centra.

Cena
Cena sa kalkuluje individuálne podľa typu a rozsahu výpožičky.

Inštalácia zakúpených prístrojov B. Braun

Zakúpené prístroje vám v rámci doručenia zdravotníckeho vybavenia nainštalujeme podľa pokynov výrobcu. Vďaka tomu budete môcť prístroje správne používať. Každú inštaláciu riadne zdokumentujeme.

Istota správneho nastavenia, používania a fungovania zdravotníckych prístrojov

Naši technici majú dlhoročné odborné medzinárodné skúsenosti s výnimočne širokým spektrom zdravotníckych prístrojov. Podľa procesov a postupov stanovených výrobcom preveria funkčnosť a stav dodaného prístroja a optimalizujú programové vybavenie presne podľa potrieb cieľového oddelenia (customizácia). Získate tak istotu, že zdravotnícky prístroj používate správne, že je správne nastavený, má overené fyzikálne veličiny a parametre, a eliminujete tak chyby spôsobené nesprávnou inštaláciou.

Varianty služby

  • Inštalácia dialyzačných monitorov – nastavenie prístroja podľa požiadaviek zákazníka a prispôsobenie SW nastavení podľa prevádzkového poriadku
  • Inštalácia chirurgických prístrojov – kontrola prístroja po preprave, prispôsobenie konfigurácií lokálnym podmienkam, uvedenie do prevádzky podľa pokynov výrobcu, podrobné vysvetlenie možností a funkcií prístroja
  • Inštalácia infúznej techniky SPACE – softvérové nastavenie a konfigurácie podľa požiadaviek cieľového oddelenia, prispôsobenie nastavenia prístrojov a implementácia používaných liečiv do softvérového vybavenia prístrojov 
  • Inštalácia úpravne vody na dialýzu – odborná inštalácia, nastavenie a prispôsobenie systému lokálnym podmienkam (napr. kvalita vstupnej vody) a softvérové ​​prispôsobenie zariadenia v súlade s prevádzkovým poriadkom zákazníka


Ako si službu objednať
Ak výrobca požaduje odbornú inštaláciu, automaticky ju poskytujeme pri doručení zdravotníckych prístrojov. Dá sa dohodnúť aj na linke zákazníckeho centra.

Cena
V rámci doručenia zdravotníckych prístrojov zdarma.

Záručný a pozáručný servis prístrojov B. Braun

Poskytujeme opravy chýb, ktoré vznikli na zdravotníckych prístrojoch B. Braun počas ich používania. Vykonávame periodické Bezpečnostné technické kontroly (BTK) a spĺňame tak legislatívne požiadavky vyplývajúce z noriem EÚ.

Každú opravu riadne zdokumentujeme a zabezpečíme správnu prevádzku prístrojov. Služba je určená pre všetkých zákazníkov, ktorí používajú prístroje B. Braun.

Včasná aktualizácia programov, prevencia rizík a zníženie prevádzkových nákladov

Vďaka pravidelnej kontrole správneho fungovania, parametrov a funkcií zdravotníckeho prístroja, ktorú vykonávajú naši technici s dlhoročnými odbornými skúsenosťami s výnimočne širokým spektrom zdravotníckych prístrojov, dochádza k zníženiu celkových nákladov na opravy a prevádzku prístrojov počas ich životnosti a k eliminácii vzniku porúch. Naši technici tiež zabezpečia včasnú aktualizáciu programov (softwaru) prístrojov a preveria ich elektrickú bezpečnosť.

Varianty služby

  • Autorizovaný servis spoločnosti B. Braun – servis je poskytovaný na všetky produkty koncernu B. Braun
  • Vlastný autorizovaný servis zákazníka – váš personál vyškolíme a autorizujeme na vykonávanie servisu daného produktu


Ako si službu objednať
Na linke zákazníckeho centra.

Cena
Podľa aktuálneho cenníka servisných prác.

Na stiahnutie

Popis Dokument Prepojenie
Všeobecné servisné podmienky
pdf (1.4 MB)

Kontakt na servisné a zákaznícke centrum

Príjem tovaru Po-Pia v dobe od 7:30 do 15:00 na hlavnom vchode do budovy.
Okružní ulice 781
(areál Olymptoy)
25081 Nehvizdy
Česká republika
Zákaznické centrum
bezplatná linka
Po - Pia 8:00 - 16:00