Celková intravenózna anestézia (TIVA)

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Celková intravenózna anestézia systémom Spaceplus

Celková intravenózna anestézia (Total Intravenous Anesthesia - TIVA) je technika celkovej anestézie, ktorá využíva kombináciu látok podávaných pomocou lineárneho dávkovača výlučne intravenóznou cestou bez použitia inhalačných látok (plynová anestézia).1

Použitie TIVA má svoje opodstatnenie v prípade určitých pacientov, kde je podanie inhalačných anestetík nemožné alebo nevýhodné, alebo v situáciách, keď tradičné systémy podávania anestetík nie sú k dispozícii alebo sú nepraktické. V mnohých prípadoch môže systém TIVA tento proces zefektívniť a urobiť ho pre pacienta pohodlnejším.

Intuitívna grafická vizualizácia TCI

Naše infúzne systémy Spaceplus Perfusor® zobrazujú stav anestézie prostredníctvom farebného grafického prehľadu, ktorý je pre ošetrujúci personál užívateľsky prívetivý, jasný a ľahko čitateľný. Používateľské rozhranie možno flexibilne prispôsobiť konkrétnym nastaveniam TCI a znížiť tak počet krokov potrebných na nastavenie prístroja.

Cielene riadená infúzia pomocou infúznych systémov

Cielene riadená infúzia (Target Controlled Infusion - TCI) je štandardizovaná infúzna technika na podávanie opioidov, propofolu a iných anestetík v anestézii.

Cielene riadená infúzia zahŕňa implementáciu farmakologických modelov v infúznych systémoch. Tieto "TCI prístroje" riadia rýchlosť infúzie s cieľom dosiahnuť a udržať vopred definované koncentrácie (resp. cieľové hodnoty).

V prípade anestézie sa cieľová hodnota určuje pomocou špecifických algoritmov. Rýchlosti infúzie potrebné na dosiahnutie a udržanie cieľovej koncentrácie sú založené na farmakokinetických modeloch.

Tieto cieľové hodnoty môžu byť plazmatické koncentrácie označované ako "režim Plazma" alebo "Plazmatické zacielenie", alebo koncentrácie v mieste účinku označované ako "režim Efekt" alebo "Efektívne zacielenie".

 

Výhody TCI/TIVA

V porovnaní s tradičnými technikami využívajúcimi prchavé anestetiká ponúka TIVA/TCI niekoľko potenciálnych výhod. Patria medzi ne: 

 • väčšia hemodynamická stabilita2
 • nižší výskyt pooperačnej nevoľnosti a vracania3,
 • lepšie zotavenie po operácii4,
 • nižší výskyt bradykardie a kratšie epizódy hypotenzie5 a
 • lepšie podmienky na intubáciu5.

Farmakokinetické modely TCI

Väčšina modelov TCI sú čisto farmakokinetické modely využívajúce tri kompartmenty:

 1. Centrálny kompartment (zvyčajne predstavuje krvnú plazmu).
 2. Rýchlo sa vyrovnávajúci kompartment (predstavujúci dobre vaskularizované tkanivá, ako napríklad svaly)
 3. Pomaly sa vyrovnávajúci kompartment (predstavujúci menej vaskularizované tkanivá, ako je tukové tkanivo)

Dostupné modely TCI s Spaceplus

Modely TCI sú k dispozícii pre rôzne anestetiká. Pre mnohé lieky sú dokonca k dispozícii rôzne modely TCI. Líšia sa z hľadiska požadovaných vstupných charakteristík pacienta (napr. ako je telesná hmotnosť, pohlavie, výška, vek atď.) a populácie, ktorá bola použitá na vytvorenie modelov. Existujú špecifické modely pre deti, dospelých, obéznych pacientov atď. Niektoré modely sú založené len na malej vzorke pacientov, iné sú založené na širokom rozsahu populácie.

So Spaceplus sú k dispozícii následujúce modely TCI:

 • Eleveld
 • Schnider
 • Marsh
 • Minto
 • Gepts

Prehľad celkovej anestézie

[1] Total Intravenous Anesthesia using a target controlled infusion – A pocket reference’, College of Anesthesiologists, Academy of Medicine Malaysia (retrieved 07.10.15).

[2] Wang Y., Yan M., He J.G., Zhu Y.M., Hu X.S., Li X., Wu W.D. (2011). A randomized comparison of target-controlled infusion of remifentanil and propofol with desflurane and fentanyl for laryngeal surgery, ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec., 73(1):47-52.

[3] Ozkose, Z., Ercan, B., Ünal, Y., Yardim, S., Kaymaz, M., Dogulu, F., & Pasaoglu, A. (2001). Inhalation versus total intravenous anesthesia for lumbar disc herniation: comparison of hemodynamic effects, recovery characteristics, and cost. Journal of neurosurgical anesthesiology, 13(4), 296-302.

[4] Lee W.-K., Kim M.-S., Kang S.-W., Kim S., Lee J.-R. (2015). Type of anaesthesia and patient quality of recovery: a randomized trial comparing propofol–remifentanil total i.v. anaesthesia with desflurane anaesthesia, BJA: British Journal of Anaesthesia, 114(4):663–668.

[5] Godet G., Watremez Ch., El Kettani C., Soriano Ch., Coriat P. (2001). A Comparison of Sevoflurane, Target-Controlled Infusion Propofol, and Propofol/Isoflurane Anesthesia in Patients Undergoing Carotid Surgery: A Quality of Anesthesia and Recovery Profile, Anesthesia & Analgesia, 93(3):560-565.

[6] Absalom A & Struys M. An Overview of TCI & TIVA. Second Edition., 2011; Gent: Academia Press.