Vysoká miera spoľahlivosti & použitia Pokročilá infúzná technika

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Ochrana proti samovoľnému toku liečiva

Úplne presné podávanie liekov, ktoré zabraňuje predávkovaniu alebo, naopak, nízkemu podaniu liečiva a účinná ochrana proti samovoľnému toku liečiva sú základnými predpokladmi pre maximálnu bezpečnosť pacientov pri infúznej terapii. Správne použitie tejto inteligentnej infúznej techniky je zásadné pre zabránenie medicínskym pochybeniam pri infúznej terapii.

Na zabezpečenie správneho použitia infúzneho systému je dôležitá nielen vysoká presnosť prístrojov samotných, ale aj ich bezpečnosť pri výmene spotrebného materiálu. Tieto podmienky značne zvyšujú bezpečnosť infúznej terapie.

Infúzna pumpa disponuje svorkou vo vnútri prístroja a špeciálnou svorkou sady. Súčinnosťou týchto prvkov sa zabráni samovoľnému toku liečiva.

Inovatívna technológia pohonu Spaceplus Perfusor dosahuje maximálny výkon a vynikajúce výsledky pri spustení a podaní prvej kvapky lieku. Obsluhujúcemu personálu umožňuje maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri výmene striekačky. Zabraňuje tak samovoľnému úniku liečiva.

S pomocou novej technológie lineárneho dávkovača a vďaka patentovanej brzde piestu sa zabráni samovoľnému úniku liečiva. Predchádza sa tak pochybeniu pri výmene striekačky.

Viac informácií o unikátnej brzde piestu striekačky sa dozviete v inštruktážnom videu.

Ako pracuje brzda piestu striekačky Spaceplus Perfusor®?

Ak pri výmene a založení striekačky nie je piest striekačky zaistený klieštinami hlavy pohonu, je dôležité, aby striekačka nebola vyprázdnená gravitačnou alebo inou mechanickou silou pri neodbornej manipulácii alebo samotným pohybom ramena pohonu.

Brzda piestu drží piest striekačky dovtedy, kým piest nie je uchytený klieštinami hlavy pohonu. Hneď, ako je striekačka vložená do prístroja, je spoľahlivo uchytená držiakom a unikátna technológia brzdy piestu striekačky zabraňuje nechcenému bolusu.

Víťazný dizajn v súťaži The red dot-and iF award a iné ocenenia sú značným prínosom pre bezpečnosť a manažment kvality nemocnice.

Technológia automatického pohonu zabezpečuje čo najrýchlejšie spustenie pri výmene striekačky – systém je rýchly, bezpečný a veľmi presný.

Presnosť dávkovania Infusomat® spĺňa požiadavky presnosti dávkovania Perfusor®

infusion rate precision of spaceplus infusomat
Vynikajúca presnosť dávkovania nového Spaceplus Infusomat®.

Presnosť pomáhajúca pri uzdravení. Dávkovanie liečiva pri nízkom prietoku vyžaduje optimalizáciu spúšťacej charakteristiky a presnosti dávkovania. Spaceplus Perfusor® a Spaceplus Infusomat® predstavujú novú dimenziu v presnosti dávkovania, ktorej základom je špičková technológia mechanizmu pohonu Spaceplus.

Spaceplus Infusomat: + / - 3%
Spaceplus Perfusor: + / -2%

Použitie infúznej pumpy – jednoduché a presné

Použitie infúznej techniky nikdy nebolo také používateľsky prívetivé. Použitie systému Spaceplus je veľmi intuitívne. Systém je možné prispôsobiť pracovným postupom, aby sme docielili maximálne zníženie medicínskych pochybení. Infusomat® a Perfusor® majú rovnaký dizajn, používateľské rozhranie a štruktúru nastavenia.

Vďaka tomu nie je inštruktáž zdravotníkov náročná a znižuje sa tak riziko nesprávnej manipulácie s prístrojmi.

  • Riadenie používateľského rozhrania pomáha personálu pri každodennej manipulácii a uľahčuje nastavenie infúznej techniky.
  • Používateľské rozhranie umožňuje farebné kódovanie liečiv podávaných infúznou pumpou pre ich prehľadnú vizualizáciu na displeji. Z diaľky tak môže personál okamžite rozoznať, ktoré liečivo alebo skupina liečiv je aktuálne pacientovi podávaná a uistiť sa, že podávané liečivo a jeho nastavenie sú správne.
  • Bezpečnosť na prvý pohľad: Ošetrujúci personál jednoduchým pohľadom identifikuje používateľské rozhranie prístroja ihneď po vstupe na oddelenie. Displej je čitateľný zo vzdialenosti presahujúcej tri metre.
  • Aktuálne podaný objem zo striekačky je možné na displeji sledovať v reálnom čase s krásnou vizualizáciou reálneho znázornenia striekačky. Vďaka tomu je zaistená včasná výmena striekačky a následné plánovanie ďalšej liečebnej terapie.

Knižnica liečiv je základným prvkom inteligentných infúznych systémov.

Aktualizácia digitálnych infúznych púmp v nemocnici
Smerujeme k digitalizácii. Healthcare 4.0.

5 výhod integrovanej databázy liečiv v systéme Spaceplus

1. Umožňuje nemocnici definovať štandardy infúznej terapie pre rôzne oddelenia a jednotlivé profily pacientov.
2. Definuje individuálne bezpečnostné limity dávkovania, aby sa zabránilo predávkovaniu alebo, naopak, nízkemu podaniu liečiva.
3. Preddefinované nastavenie jednotlivých terapií uľahčuje obsluhujúcemu personálu každodennú prácu pri nastavení infúznej terapie.
4. Limity jednotlivých liečiv sú zobrazené na displeji prístroja. Personál má neustálu kontrolu pri nastavovaní terapie, či sa pohybuje v bezpečnom rozmedzí dávkovania liečiva pre danú terapiu.
5. Jednoduchá aktualizácia knižnice liečiv prostredníctvom nemocničnej dátovej siete bez prerušenia liečebnej terapie prostredníctvom našej unikátnej správy aktualizácií – remote update process.

Infúzny systém Spaceplus umožňuje rýchlu, primeranú a vždy bezpečnú reakciu – bez zbytočného zdržiavania personálu.

Technológia s dotykom, efektivita s úsmevom.