Veľké množstvo dátového objemu & Kybernetická bezpečnosť Digitalizovaná nemocnica

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Spracovanie veľkého množstva dát s OnlineSuiteplus

Vyšetrenie na JIS se Spaceplus

Veľké množstvo dátového objemu je aktuálne veľmi dôležitou témou pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zlepšenie zdravotného stavu pacientov vďaka skoršiemu odhaleniu ochorenia a účinnejšia liečba sú prínosom nielen pre pacienta. V neposlednom rade vedú k značnému zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Množstvo veľmi citlivých údajov o pacientoch zhromaždených rôznymi digitálnymi technológiami používanými v nemocniciach každým dňom narastá.

Elektronická evidencia lekárskych záznamov (EMR) ako správca veľkého dátového objemu

Elektronická evidencia lekárskych záznamov (EMR) môže pomôcť zvládnuť spracovať veľké dátové objemy. Technológia EMR umožňuje zdravotníkom jednoduchú aktualizáciu a sledovanie údajov o pacientoch v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Preventívne prehliadky, kontroly a monitorovanie sú tak s oveľa menšou pravdepodobnosťou duplikované alebo zabudnuté. Systém EMR je preto nápomocný z hľadiska efektivity.1

Spoločnosť B. Braun už niekoľko rokov úzko spolupracuje s poprednými svetovými dodávateľmi systémov EMR. Celý systém Spaceplus & OnlineSuiteplus je navrhnutý tak, aby bol ľahko a bezproblémovo prepojiteľný s radom systémov EMR pomocou obojsmerného rozhrania HL7-IHE.

Ale čo viac povedať ku kybernetickej bezpečnosti?

S témou veľkých dátových objemov vždy úzko súvisí otázka, akým spôsobom budú tieto dáta chránené proti zneužitiu. S rastom dátových objemov rastie aj počet hackerských útokov na zdravotnícke zariadenia a s tým súvisiace pokusy o zneužitie dát z prístrojovej techniky, infúznu techniku nevynímajúc.

15 – 19 % prístrojovej techniky v nemocnici funguje na zastaraných operačných systémoch, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko.2

Kybernetická bezpečnosť vďaka architektúre systému – prispôsobte sa digitálnej budúcnosti

Ikona kybernetickej bezpečnosti v zdravotníctve

V spoločnosti B. Braun nie je kybernetická bezpečnosť iba prázdnou marketingovou frázou. Realitu môžete vidieť v každom našom produkte. 70 rokov inovácií v infúznej terapii hovorí za všetko. Akým spôsobom náš nový infúzny systém spĺňa tento vysoký štandard? Využili sme šancu, že môžeme vytvoriť od základu úplne nový infúzny systém s orientáciou na bezpečnosť pacienta a silným zameraním na kybernetickú bezpečnosť než na nový vzhľad infúznej techniky.

Systém Spaceplus & OnlineSuiteplus nastavuje nový štandard v kybernetickej bezpečnosti v zdravotnej starostlivosti pomocou prístupu konceptu architektúry.

Vyznačuje sa jedinečnou a inovatívnou hardvérovou a softvérovou architektúrou, a to vďaka dôslednému prístupu k osvedčeným postupom v odbore. Systém bol vyvinutý tak, aby vyhovoval medzinárodným odporúčaniam a štandardom (ISO / NIST), so striktným oddelením od ostatných IT funkcií a infúzneho systému v architektúre celého systému.

Systém Spaceplus a OnlineSuiteplus je prvou platformou infúzneho systému B. Braun, ktorá bola vyvinutá so zámerom splniť všetky hlavné požiadavky s maximálnym zameraním na bezpečnosť pacientov, dátovou komunikáciou EMR a kybernetickú bezpečnosť. Preto sú všetky dáta medzi koncovými bodmi a prenášané nemocničnou sieťou medzi infúznymi pumpami Spaceplus a servermi OnlineSuiteplus šifrované.

Systém je zdrojom dát pre neustále zlepšovanie kvality infúznej terapie v kombinácii s OnlineSuiteplus. Ide o digitálny infúzny systém pre nemocnice, ktoré chcú svojim pacientom ponúknuť individualizovanú a bezpečnú infúznu terapiu s maximálnym množstvom liečebných postupov.

 • Jednoduchá integrácia VBB
 • Najmodernejšia dátová komunikácia do nemocničnej informačnej siete
 • Pokročilý prístup k väčšej kybernetickej bezpečnosti
   

Systém Spaceplus & OnlineSuiteplus je ideálnou voľbou pre digitálne riešenie zdravotníckeho sektora.

S WiFi ste slobodní alebo dátová digitálna komunikácia nemocnice

OnlineSuiteplus je robustná a spoľahlivá brána do novej dimenzie zabezpečenej dátovej komunikácie.

Platforma OnlineSuiteplus poskytuje múdre riešenia pre správu infúznych systémov Spaceplus v priebehu životnosti systému v nemocnici.

S platformou OnlineSuiteplus je možné aktualizácie systému Spaceplus všetkých jeho komponentov (softvér infúznej techniky a komunikačných zariadení) spravovať vzdialene a samostatne prostredníctvom nemocničnej siete.

Výhodou systému je jeho priebežná aktualizácia. Nie je už potrebná fyzická manipulácia s prístrojmi pre spomínanú aktualizáciu. Nenaruší sa tak bežný chod nemocnice.

Proces aktualizácie spravovanej pomocou OnlineSuiteplus nenarúša klinické pracovné postupy oddelenia. Terapie u jednotlivých pacientov tak nie sú prerušené.
Integrovaný WiFi modul v každom prístroji Spaceplus zaručuje maximálnu flexibilitu, čo znižuje celkové prevádzkové náklady oddelenia z pohľadu vlastníctva systému.

Healthcare 4.0 - Inteligentné technológie, inteligentné nemocnice

B. Braun má po celom svete komunitu vyškolených špecialistov, ktorí poskytujú optimálne poradenské služby pracovníkom IT a biomedicínskym inžinierom v zdravotníckych zariadeniach.
Spoločne sa postaráme o bezpečnú integráciu štandardných rozhraní medzi zdravotníckymi prístrojmi a nemocničnou sieťou a prispôsobujeme riešenia jednotlivým zákazníkom. Riešenia, samozrejme, zahŕňajú aj podporu a údržbu z našej strany.

OnlineSuiteplus je váš inteligentný systém správy zariadení. Sledujte aktuálny stav vašej prístrojovej techniky v reálnom čase jednoduchým jedným kliknutím. Efektívne procesy pre aktualizáciu softvéru infúznej techniky a upload novej knižnice liečiv prostredníctvom nemocničnej siete sú zásadnou výhodou pre oddelenie biomedicínskeho inžinierstva, ktorému zásadným spôsobom šetria čas.
Z klinického hľadiska je podstatná skutočnosť, že počas riadeného prenosu všetkých aktualizácií nie je prerušená infúzna terapia.
DeviceManagerplus je centralizovaná sada nástrojov pre oddelenia zdravotníckej techniky, ktoré slúžia na správu infúznej techniky v celej nemocnici prostredníctvom jej počítačovej siete.

OnlineSuiteplus: Softvér pre veľké dátové objemy s kybernetickou ochranou

OnlineSuiteplus je generácia inovatívnych softvérových aplikácií pre digitalizovanú správu infúznych púmp B. Braun v nemocniciach.

Výhody digitalizácie pomocou Spaceplus v nemocniciach:

 • Efektívne zaobchádzanie s veľkými dátami
 • Zníženie času a nákladov na administratívne procesy
 • Centrálna správa všetkej infúznej techniky
 • Ochrana citlivých dát pacientov
 • Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti implementáciou systému nemocničnej siete
   

Prečítajte si viac o funkciách Spaceplus & OnlineSuiteplus a o tom, ako riešia zásadné problémy v zdravotníctve.

REFERENCE:

1 ShobhitRathi. Dec 4, 2019. EMR. Future of medical technology. https://medium.com/@shobhitrathi10/emr-future-of-medical-technology-df53f1a0cd06 (last access 14.12.20).
2 Murphy G. Jan 19, 2021. Healthcare security challenge: How cyberattacks are evolving. https://www.securitymagazine.com/articles/94381-healthcare-security-challenge-how-cyberattacks-are-evolving (last access 5.2.21).