Bezpečnost pacienta: využití infuzní techniky V návrhu nadčasového pracovního prostředí

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Ako sa dá predísť medicínskym pochybeniam so Spaceplus?

carrying Spaceplus infusion pump in hospital

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti hrá čas dôležitú úlohu viac ako kdekoľvek inde. Z dôvodu časovej tiesne dochádza v každodenných činnostiach k chybám, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť pacienta. Kľúčom k zlepšeniu bezpečnosti pacientov a prevencii pochybení pri liečbe sú časovo efektívne pracovné postupy, a to vrátane kedykoľvek aktualizovateľných zdravotníckych zariadení bez nutnosti prerušenia terapie. Akú úlohu v tom zohráva nový ekosystém Spaceplus?

Intuitívny dizajn uľahčuje každodennú prácu sestier s infúznou technikou

Spaceplus nastavuje nový štandard prispôsobenia pracovných procesov na oddeleniach s nevyhnutnou flexibilitou a navyše podporuje personál pri bežných ošetrovateľských pracovných postupoch na holistickej úrovni.

Náš nový systém Spaceplus sa môže pýšiť víťazným dizajnom v súťaži The red dot-and iF award! K tomuto úspechu prispela vynikajúca flexibilita a možnosť usporiadania oddelení v rámci nemocnice aj medzi nemocnicami, pri umiestnení do modulárnych dokovacích staníc.

Prístroje je možné ľahko transportovať pomocou integrovaného držadla pri vzájomnom spojení prístrojov k sebe, alebo stohovať do stanice Spaceplus Station. Systém umožňuje ľahké pripojenie až šiestich staníc Spaceplus Station, ktoré je možné rozšíriť na pracovnú stanicu až pre 24 prístrojov bez nutnosti použitia špeciálnych nástrojov.

Vďaka inovatívnemu systému správy alarmov dokovacej stanice Spaceplus je možné vizuálne aj zvukové alarmy rýchlo a ľahko lokalizovať pri vstupe na oddelenie.

Farebný dotykový displej zabraňuje neúmyselnej zmene parametrov infúznej terapie. Nastavenie parametrov prístroja je možné meniť aj vo vlhkých rukaviciach. Takisto je funkcia dotykového displeja zachovaná aj v prípade, ak je dotykový displej mokrý.

Ochrana proti vlhkosti IP 44 nastavuje nový štandard infúznej techniky. Prístroje vykazujú odolnosť pred striekajúcou vodou vo všetkých smeroch.

Vďaka takmer krištáľovo čistému displeju je možné používateľské rozhranie čítať zo vzdialenosti presahujúcej tri metre. Ošetrujúci personál registruje všetko na prvý pohľad pri vstupe na príslušné oddelenie bez nutnosti priblížiť sa k lôžku pacienta, čo vedie k významnému zníženiu záťaže personálu.

Inovatívny dizajn značne zredukoval počty konektorov s prístupom k citlivej elektronike. Otvorené konektory sú náchylné na koróziu. Systém teda značne zľahčuje základné hygienické úkony, ako sú čistenie a dezinfekcia. Dátová komunikácia jednotlivých prístrojov s dokovacou stanicou Spaceplus Station je zabezpečovaná prostredníctvom infračerveného rozhrania.

Bezpečnosť pacienta na prvom mieste – ešte bezpečnejšia, ešte lepšia

Infúzne pumpy pomáhajú zaručiť bezpečnosť pacientov vo všetkých oblastiach zdravotnej starostlivosti. Avšak na anestéziologicko-resuscitačných oddeleniach a jednotkách intenzívnej starostlivosti môžu chyby pri podávaní liečiv viesť k fatálnym následkom.

Zdravotné sestry a lekári sa preto musia stopercentne spoľahnúť na vysokú kvalitu a bezpečnú aplikáciu liečiv, pričom obsluha a nastavenie prístrojov Perfusor® a Infusomat® musí byť jednoduchá, intuitívna, štandardizovaná a rýchla s dodržaním všetkých bezpečnostných kritérií.

Knižnica liečiv značne znižuje riziko medicínskych pochybení vďaka možnosti nastavenia bezpečnostných limitov pri vybraných terapiách. Spaceplus navyše ponúka farebné kódovanie jednotlivých liekov alebo skupín liečiv. Vďaka tomu je na prvý pohľad zrejmé nastavenie prístroja, čo zvyšuje bezpečnosť aplikácie infúznej terapie.

Bezpečnostné limity sú navyše prehľadne vizualizované na displeji prístroja v priebehu zadávania hodnôt infúznej terapie pred samotným spustením.

V priebehu dávkovania liečiva vám užívateľské rozhranie lineárneho dávkovača vizualizuje striekačku s aktuálne podaným objemom na displeji v reálnom čase.

perfusor spaceplus striekačková pumpa
Spaceplus Perfusor® 

Spaceplus – nový štandard v bezpečnej infúznej terapii

  • Centrálna správa alarmov a ich prehľadná identifikácia
  • Podpora každodenných pracovných postupov zdravotníckeho personálu
  • Jedinečná flexibilita systému
  • Zníženie medicínskych pochybení vďaka farebnému kódovaniu liečiv a nastaveniu bezpečnostných limitov
  • Maximálna úroveň presnosti dávkovania
  • Efektívna aktualizácia celého systému

Možnosť vzdialenej aktualizácie bez nutnosti ukončenia terapie

Štandardom je integrovaná funkcia WiFi umožňujúca bezproblémovú dokumentáciu terapie a jej archiváciu do elektronickej dokumentácie pre zaručenie maximálnej bezpečnosti pacienta. Nové prístroje zaistia bezpečné WiFi pripojenie aj pri umiestnení prístrojov v dokovacej stanici Spaceplus Station.

Systém poskytuje možnosť vzdialenej aktualizácie systému, čo zásadným spôsobom šetrí čas potrebný v intenzívnej starostlivosti o pacientov. Vo vami spravovanom zdravotníckom zariadení môžete vybrať jednotlivé prístroje, pri ktorých chcete vykonávať pravidelné aktualizácie. Po celý čas aktualizácie sú prístroje vždy pripravené na klinické použitie.

Aktualizácia softvéru a zmena knižnice liečiv infúznych púmp sú v súčasnej dobe časovo náročné a značne narúšajú bežný chod oddelenia a nadväzujúce ošetrovateľské procesy.

Najprv je potrebné zhromaždiť všetku techniku na vykonanie aktualizácie, ktorá následne na oddelení chýba. Aktualizácia jedného prístroja zaberie biomedicínskemu inžinierovi približne desať minút. Následne musí technik vrátiť prístroj späť na oddelenie.

Celkovo ide o časovo aj finančne veľmi náročný proces.

Vďaka možnosti vzdialených aktualizácií systému môžete prostredníctvom nemocničnej siete jednoducho udržiavať dostupné softvéry Spaceplus a súbor knižnice liečiv aktuálne bez nutnosti prerušenia ošetrovateľských procesov oddelenia. Prístroje môžu v dobe aktualizácie zostať pri pacientskom lôžku bez nutnosti ich premiestnenia. Tento proces umožňuje efektívnu štandardizáciu terapeutických procesov v celej nemocnici.

Aktualizácia knižníc liečiv už nepredstavuje časovo náročný úkon. Obmedzujúce parametre a individuálne nastavenia jednotlivých liečiv sa neustále menia, a preto by mali byť tieto zmeny v prístrojoch reflektované.

Vďaka tomuto jednoduchému vzdialenému procesu zostávajú nemocnice vždy aktuálne.

Pomocou nástrojov OnlineSuiteplus Device Managerplus môžete ľahko sledovať priebeh aktualizácie v reálnom čase.