Spaceplus & OnlineSuiteplus Pokročilý, Nadčasový, Digitalizovaný

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Infúzne pumpy novej generácie

Infúzne pumpy a lineárne dávkovače Spaceplus, nazývané tiež perfusory, tvoria spoločne s inovovaným softvérom OnlineSuiteplus unikátny ekosystém, ktorý predstavuje úplnú špičku na poli infúznej techniky.

Nová infúzna pumpa

Systém Spaceplus zložený z infúznych púmp a lineárnych dávkovačov v dokovacej stanici v kombinácii so softvérom OnlineSuiteplus vytvára celý ekosystém, ktorý ponúka všetky výhody v podobe konektivity techniky a správy dát.

Ekosystém Spaceplus umožňuje štandardizovanú dátovú komunikáciu s využitím cloudových aplikácií, správu infúznej techniky, flexibilitu a prednastavenie terapií. Tiež samozrejme ponúka upgrade nových funkcionalít, aktualizácie systému a knižníc liečiv, vrátane väčšieho komfortu pre obsluhujúci personál a oddelenie zdravotníckej techniky.

Ekosystém Spaceplus prispieva k optimalizácii procesov v nemocnici s maximálnym zameraním na bezpečnosť pacienta a zdravotníckeho personálu. Celý systém je pokročilý, nadčasový, digitálny.

Pre koho je infúzna technika určená?

Infúzne pumpy a lineárne dávkovače Spaceplus sú určené predovšetkým pre lekárov a zdravotné sestry, ktorí pôsobia na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Spaceplus pokrýva všetku známu škálu infúznych terapií dospelých pacientov, rovnako tak je vhodným systémom pre oddelenie neonatológie a pediatrie, aj pre podanie parenterálnej / enterálnej infúzie a liečbu bolesti. Systém umožňuje bezproblémové a bezpečné podávanie liečiv v priebehu transportu pacienta. Obsluhujúci personál určite tiež ocení niekoľko unikátnych bezpečnostných prvkov zaisťujúcich bezpečnosť pacienta pri podávaní medikácie

Infúzne pumpy a lineárne dávkovače majú farebné dotykové displeje. Obsluha infúznych púmp a perfusorov je veľmi intuitívna a evokuje používanie chytrého telefónu.

Farebný displej umožňuje priradiť liekom v knižnici liečiv širokú škálu farieb podľa štandardov farebného kódovania a rovnako tak je možné na displeji farebne vizualizovať bezpečnostné limity dávkovania.

Infúzne pumpy sa pýšia unikátnou presnosťou ±3 %. Presnosť dávkovania infúznej pumpy je teda obdobná ako u lineárneho dávkovača, ktorý dosahuje presnosť ±2 %. Stupeň krytia IP 44 zaisťuje odolnosť našich prístrojov pred striekajúcou vodou vo všetkých smeroch, čo do značnej miery uľahčuje umývanie a dezinfekciu infúznych púmp a lineárnych dávkovačov.

O jednoduchej a intuitívnej obsluhe vypovedá aj získané ocenenie za dizajn.

Víťazný dizajn

spaceplus design award winner

Sme veľmi hrdí na to, že ergonómia systému Spaceplus a jeho užívateľsky jednoduchá a intuitívna obsluha presvedčili členov poroty prestížnych súťaží Red Dot Design Award a iF Design Award. Tieto a všetky ďalšie ocenenia za dizajn systému Spaceplus sú veľkým ocenením práce našich inžinierov z vývojového tímu.

Napojenie infúznej pumpy na cloudové riešenie

5 výhod systému Spaceplus & OnlineSuiteplus

Spaceplus v kombinácii s OnlineSuiteplus je digitalizovaný infúzny systém pre nemocnice, ktoré chcú svojim pacientom ponúknuť individuálnu a bezpečnú infúznu terapiu s maximálnym množstvom liečebných postupov.

Vďaka pokročilému prístupu k maximálnej kybernetickej bezpečnosti a jednoduchej implementácii do nemocničného informačného systému s najmodernejšou štandardizovanou dátovou komunikáciou je systém Spaceplus jedinečným digitálnym riešením pre zdravotnícky sektor.

Unikátny dizajn zaručujúci odolnosť so zameraním na kvalitu prístrojov a jedinečná ochrana proti vlhkosti (IP 44: ochrana proti striekajúcej vode), ktorú personál ocení najmä pri čistení a dezinfekcii, vedie k optimalizácii stability a zníženiu nákladov za technický servis.

Mimoriadna presnosť dávkovania lineárneho dávkovača a infúznej pumpy, najmä pri nízkych rýchlostiach, prináša nový štandard v infúznej terapii.

Bezpečnosť pacienta a obsluhujúceho personálu sú pre nás na prvom mieste.

Intuitívne a dotykové rozhranie s navigačným systémom uľahčuje personálu obsluhu prístroja a nastavenie liečebnej terapie v stresových situáciách.

Integrovaná knižnica liečiv s bezpečnostnými limitmi liečiv podporuje istú štandardizáciu liečebných terapií a zachováva vysokú flexibilitu špecifických pacientskych profilov a oddelení.

Integrovaná WiFi v kombinácii s obojsmerným komunikačným rozhraním HL7-IHE zabezpečuje bezproblémovú dátovú komunikáciu s nemocničnými informačnými systémami. Systémy správy osobných údajov pacienta (PDMS) zodpovedajú za dátovú komunikáciu pri bežných činnostiach, zahŕňajúcich použitie prístrojov v dokovacej stanici Spaceplus Station pri lôžku pacienta alebo pri nevyhnutnom transporte pacienta.

Vždy zaručí aktuálnosť vášho systému Spaceplus.

Manuálny update softvérov a knižnice liečiv systému trvá príliš dlho a je veľmi náročný, pretože na vykonanie aktualizácie biomedicínskym inžinierom je nevyhnutné zhromaždiť všetku techniku, čo značne naruší klinické pracovné procesy oddelenia.

Proces vzdialenej aktualizácie OnlineSuiteplus prostredníctvom nemocničnej informačnej siete zaručí, že tento úkon je možné vykonať jediným kliknutím.

Systém Spaceplus & OnlineSuiteplus šifruje dáta za účelom ochrany citlivých osobných údajov pacienta. Vďaka tomu nemalou mierou napomáha k zvýšeniu kybernetickej bezpečnosti nemocnice.

Premýšľate nad našim infúznym ekosystémom?

V oblasti infúznej techniky sme počas viac ako 70 rokov načerpali neoceniteľné skúsenosti a naše prístroje sú stále „Made in Germany“. So systémom Spaceplus a OnlineSuiteplus investujete do budúcnosti. Ak sa rozhodnete pre naše infúzne pumpy, získate istotu, že váš infúzny systém počas svojej životnosti morálne, fyzicky ani technologicky nezostarne.

Vďaka otvorenému systému je možné prístroje kedykoľvek upgradovať a doplniť o nové funkcie a liečebné terapie podľa potreby vášho oddelenia. Ako výrobca súčasne garantujeme minimálnu desaťročnú životnosť prístrojov s nadväzujúcim lokálnym technickým servisom.

Spoločne s infúznymi systémami vám môžeme ponúknuť aj súvisiaci spotrebný materiál pokrývajúci všetky známe infúzne terapie. Spotrebný materiál zahŕňa prostriedky na bežné infúzie, podanie liečiv senzitívnych na svetlo, enterálnu výživu, transfúzie, liečbu bolesti, bezpečné podanie cytostatík a mnoho ďalšieho. S našimi produktami sa spájajú aj služby odborných konzultantov na špičkovej úrovni, ktorí budú vašimi partnermi nielen v otázkach týkajúcich sa infúznej terapie.

Režim prevziatia – Take Over Mode

Lineárne dávkovače Spaceplus Perfusor s upgradom tejto funkcionality.

Cena infúznej pumpy Spaceplus?

Chcete získať cenovú ponuku pre vaše pracovisko? Kontaktujte našich špecialistov na infúznu techniku, ktorí Vám zaistia cenovú ponuku na mieru.

Dostať ponuku na mieru

Vyplniť kontaktný formulár

Kontaktovať obchodného zástupcu

Vyberte si zástupcu podľa Vášho regiónu

Od Perfusoru cez infúznu pumpu až po kompletný ekosystém

Vedeli ste, že prvý lineárny dávkovač vyvinutý spoločnosťou B. Braun vtlačil svojím firemným označením Perfusor názov všetkým prístrojom obdobnej konštrukcie? Toto označenie tak nesú všetky prístroje, ktoré odborná verejnosť nazýva tiež lineárnymi dávkovačmi, injektomatmi alebo injekčnými dávkovačmi.

Cez prvú infúznu pumpu, ktorá uzrela svetlo sveta až dvadsať rokov od uvedenia prvého perfusoru na trh a dokovateľný systém združujúci v jeden systém infúznej pumpy a lineárne dávkovače, sme dospeli do bodu, kedy ekosystém Spaceplus ponúka našim zákazníkom kompletné prístrojové a softvérové riešenie pre všetky zdravotnícke zariadenia.

Viac ako 70 rokov skúseností v oblasti infúznej terapie nám umožňuje dodávať na trh infúznu techniku špičkovej kvality, ktorá spĺňa náročné očakávania všetkých užívateľov a pomáha zlepšovať zdravie pacientov na celom svete.

Časté otázky k infúznym pumpám

Infúzna pumpa je zdravotnícka pomôcka, ktorá v kontrolovanom množstve dodáva do tela pacienta veľké objemy tekutiny, napríklad živiny alebo liečivá.

Základným princípom infúznych púmp je kontinuálny alebo dávkový prísun liečiv, podporných prostriedkov, výživy ai. Oproti konvenčnému (gravitačnému) spôsobu je toto dávkovanie presne definované. Pri dávkovaní lieku prebieha automatická kontrola krízových situácií, ako je napríklad samotné podávanie, prítomnosť podávaného média, prítomnosť vzduchu v infúznej linke, či detekcia vysokého tlaku v infúznej linke.

Rozlišujeme dve skupiny prístrojov: infúzne pumpy a lineárne dávkovače.

Lineárny dávkovač je zdravotnícky prostriedok, ktorý sa od infúznej pumpy líši svojim konštrukčným riešením. To je prispôsobené dávkovaniu veľmi malých a vysoko koncentrovaných objemov s vysokou presnosťou a nízkou rýchlosťou dávkovania a časovou stabilitou. Dávkovanie prebieha z trojdielnych injekčných striekačiek určených na tento účel terapie.

Spaceplus v spojení so softvérom OnlineSuiteplus predstavuje digitalizovaný infúzny systém pre nemocnice, ktoré svojim pacientom ponúkajú komplexnú, individualizovanú a bezpečnú infúznu terapiu s maximálnymi terapeutickými možnosťami a maximálnym zameraním na bezpečnosť a zdravie pacienta a obsluhujúceho personálu.

Systém Spaceplus ponúka rozvinutú interoperabilitu s jednoduchou integráciou do nemocničných informačných systémov so zameraním na vyspelú kybernetickú bezpečnosť. Kompletný ekosystém je tak voľbou pre digitálne riešenie intenzívnej medicíny.

Infúzne pumpy a lineárne dávkovače Spaceplus sú určené predovšetkým pre lekárov a zdravotné sestry, ktorí pôsobia na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

B. Braun Health Cloud umožňuje nemocniciam plne automatizované aktualizácie a upgrade softvéru, prístupy k e-learningu a informáciám o produktoch. Nadväzujúca platforma OnlineSuiteplus je srdcom celého systému. Poskytuje prostredie pre všetky aplikácie a sprostredkováva vzdialenú správu a optimalizáciu procesov každého oddelenia.

Pre zistenie individuálnej ceny pre vaše zdravotnícke zariadenie kontaktujte príslušného konzultanta alebo aplikačného špecialistu pre vašu nemocnicu či región, prípadne využite možnosť spojiť sa s nami prostredníctvom kontaktného formulára. Váš záujem o našu infúznu techniku nás veľmi teší. Spoločne s vami vytvoríme ponuku na mieru a prispôsobíme infúzny systém požiadavkám vašej nemocnice alebo nemocničného oddelenia.

Brožúry na stiahnutie

Na stiahnutie

Popis Dokument Prepojenie
Katalóg spotrebného materiálu k infúznej terapii (v češtine)
pdf (8.7 MB)
Univerzálne enterálne sety so štandardom konektoru ENFit™ pre fľaše aj vaky (v češtine)
pdf (1.2 MB)

Názory odborníkov

 • Predstavenie modernej infúznej techniky Spaceplus

  Ing. Tomáš Karas, produktový manažér automatických infúznych systémov

 • Obstaranie technologicky vyspelej zdravotníckej techniky

  Ing. Petr Raška, MHA, vedúci odboru informatiky IKEM

 • Infúzny systém Spaceplus pohľadom intenzivistu

  doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, Prednosta Kliniky anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe

 • Cielene riadená infúzia pomocou infúznych systémov Spaceplus

  Naše infúzne systémy Spaceplus zobrazujú stav anestézie prostredníctvom farebného grafického prehľadu, ktorý je pre ošetrujúci personál užívateľsky prívetivý, jasný a ľahko čitateľný.

Kontakty

REFERENCIE:

1 Van der Wal Y. A Datadriven Feasibility Study on Silent Pumps: Applying CRISP-DM in a Knowlege Discovery Process. Universiteit Utrecht 2017.