Služba Fleet Care

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Plánujete otvoriť novú nemocnicu alebo nové oddelenie sterilizácie? Chcete zkvalitniť svoje sterilizačné služby, prajete nové vybavenie a efektívny manažment sterilizačnej techniky?

Máme pre vás riešenie Fleet Care.

Fleet Care je jedinečná kombinácia zapožičania nových chirurgických nástrojov a sterilizačných kontajnerov s kontinuálnym autorizovaným servisom a údržbou počas celého trvania zmluvy. Ide o komplexnú službu šitá na mieru potrebám a rozsahu operačných výkonov. Súčasťou projektu je aj audit sterilizačných procesov a predsterilizačnej prípravy vrátane nastavenia nástrojov a postupov na centrálnom sterilizačnom pracovisku.

Chcete zlepšiť súčasné nastavenie sterilizačných služieb vrátane zabezpečenia nového vybavenia a efektívneho manažmentu sterilných dodávok? 

Ďalším prvkom Fleet Care je optimalizovaný poistný inventár chirurgických nástrojov na sterilizáciu (BSM) vrátane poskytnutia softvérového riešenia určeného na sledovanie počtu opakovaných sterilizácií a setovania nástrojov vrátane kontajnerov, čo vedie k rovnomernému a vyváženému používaniu nástrojov a bezchybnému setovaniu nástrojových sít. Samozrejmosťou je aj podrobné odborné zaškolenie príslušného personálu nemocnice.

Kľúčovým bodom je, že ide o flexibilné riešenie, nie o jednorazovú dodávku, t. j. ak sa zmení počet alebo skladba operačných zákrokov, ponúkame riešenia na navýšenie alebo vyradenie niektorých nástrojov alebo celých nástrojových sít.

Ide jednoznačne o prelomovú zmenu myslenia v oblasti obstarávania a starostlivosti o chirurgické nástroje a sterilizačné kontajnery. Služba Fleet Care nerieši len a výlučne cenu nástrojov, ale najmä ich životnosť a udržateľnosť v TOP kvalite v kontexte ďalších pridaných hodnôt, ako sú autorizovaný servis, pravidelné školenia personálu v starostlivosti o nástroje alebo možnosť pridania ďalších modulov, ako sú dezinfekčné prostriedky, dekontaminačné roztoky a spotrebný materiál, napríklad sterilizačné štítky, plomby, filtre, parafínové oleje na ošetrenie zámkov nástrojov a kontajnerov alebo čističe kontajnerov.

Máte záujem sa dozvedieť viac o službe Fleet Care?

Objavte náš Fleet Care

Výhody komplexných služieb

Kvalita

  • Kvalitné a bezpečné chirurgické nástroje
  • Eliminácia chýb v procese sterilizácie
  • Preškolenie personálu centrálnych operačných sál a sterilizácie

Spoľahlivosť

  • Získanie kontroly nad všetkými procesmi súvisiacimi s chirurgickým inštrumentáriom
  • Štandardizácia procesov v súlade s miestnymi, regionálnymi, prípadne medzinárodnými požiadavkami
  • Poskytnutie autorizovaného zmluvného servisu

Efektivita

  • Získanie presnej informácie o reálnych nákladoch pri obehu a životnosti chirurgických nástrojov (digitalizácia procesov)
  • Efektivne využitie personálnych zdrojov
  • Získanie validných podkladov pre audity a ISO certifikácie

Success Story

fleet care - 1

Nemocnica Bory sa rozhodla využiť našu jedinečnú službu

Spoločnosť B. Braun v rámci služby Fleet Care dodala Nemocnici Bory vyše 20 tisíc kusov operačných nástrojov, ktorými nemocnica obsluhuje 14 operačných sál.

Prvý Fleet Care zákazník v Českej republike

Operatéri Nemocnice Šumperk majú od februára 2020 na ďalších šesť rokov k dispozícii takmer 3 500 vysoko kvalitných a vždy funkčných chirurgických nástrojov a sterilizačných kontajnerov bez počiatočných investícií za pevný mesačný poplatok.