normotenzný hydrocefalus nph

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Štyria z piatich pacientov nie sú správne diagnostikovaní

Idiopatický normotenzný hydrocefalus (Normal Pressure Hydrocefalus, ďalej len NPH) je ochorenie, pri ktorom dochádza k hromadeniu mozgovomiechového moku v mozgových komorách. Tie sa pod tlakom hromadiacej sa tekutiny rozširujú na úkor mozgového tkaniva, ktoré postupom času ubúda. To vedie k problémom s chôdzou, s udržaním moču, so sústredením alebo s pamäťou. NPH postihuje najmä pacientov starších ako šesťdesiat rokov a symptómy sú výrazne podobné ďalším ochoreniam typickým pre tento vek, napríklad Parkinsonovej chorobe, Alzheimerovej chorobe či jednoducho starobe.

Problematika NPH sa čoraz častejšie stáva predmetom diskusií odbornej verejnosti. Skorá diagnostika a správna liečba NPH môže u pacienta veľakrát razantne zvýšiť kvalitu života. Na rozdiel od niektorých ďalších diagnóz, s ktorými sa často mýli, je NPH v prípade skorej diagnostiky ľahko liečiteľný a jeho prognóza býva dobrá.

Senior lady and her granddaughter

Ako vzniká NPH

V patofyziológii hydrocefalu ešte nie sú známe všetky mechanizmy vzniku jeho jednotlivých foriem, čo platí najmä pre normotenzný hydrocefalus. 

Normotenzný hydrocefalus môže byť následkom cievnej mozgovej príhody, meningitídy, nádoru alebo úrazu mozgu. Môže však tiež nastúpiť od určitého veku – zvyčajne po 60. roku, a to bez jednoznačnej príčiny. Potom sa hovorí o tvz. idiopatickom NPH, teda o takom, ktorý vznikol bez príčiny.

Existujú iba hypotézy, ktoré odborníci viac či menej akceptujú. Základným problémom NPH je nestály tlak v lebke. Tu ide o formu hydrocefalu, pri ktorej sa vnútrolebečný tlak zvyšuje krátkodobo, hlavne v noci. 

Symptómy NPH

Vyplňte krátky dotazník a zistite, či vy alebo váš blízky nemáte príznaky normotenzného hydrocefalu.

1. Začali ste sa v poslednom čase pri behu cítiť neisto?

2. Máte pocit, že sú vaše nohy pri chôdzi ťažké a lepia sa o zem?

3. Máte pri chôdzi a státí problém udržať rovnováhu?

4. V poslednom čase ste omdleli?

5. Máte náhle a zároveň naliehavé nutkanie močiť, s ktorým ste sa v minulosti nestretli?

6. Stáva sa vám, že príležitostne vôbec nedokážete udržať moč?

7. Máte v poslednom čase problém, že si na krátky čas neviete niečo zapamätať?

8. Objavil sa u vás v poslednom čase nedostatok koncentrácie?

9. Pocítili ste v poslednom čase stratu orientácie, ktorú ste pred tým na sebe nepozorovali?

Ak ste na otázky odpovedali aspoň dvakrát ÁNO, odporúčame vám návštevu vášho obvodného lekára.

 

Liečba NPH

Liečbou prvej voľby je vo väčšine prípadov zavedenie tzv. shuntu. Pri tomto zákroku sa implantuje odvodný systém, ktorý odvádza nadbytočnú mozgovomiechovú tekutinu do inej časti tela, spravidla do brušnej dutiny. Tu telo nadbytočnú mozgovomiechovú tekutinu bez problémov vstrebe.

Zavedenie shuntu so sebou nesie len minimálne riziká. Ide o jednoduchý zákrok, ktorý trvá približne jednu hodinu. Riziká spojené s narkózou a operáciou ako takou sú napr. v porovnaní s operáciou mozgového nádoru takmer minimálne. Operácia sa vykonáva vždy v úplnej narkóze a nesie so sebou bežné riziká. Rozhodnutie pre alebo proti operácii závisí nielen od pravdepodobnosti klinického zlepšenia, ale aj od rizík spojených s vekom a ostatnými chorobami pacienta.

Najmä pri ventrikulo-peritoneálnom odvodnom systéme sa v deň operácie obmedzuje prísun potravín, ale už od druhého dňa smie pacient jesť a piť normálne.  Pod vedením skúseného fyzioterapeuta by mala začať pacientova mobilizácia. V nasledujúcich dňoch sa pomocou CT kontroluje mozgový katéter a mozgové komory. Ak všetko zostáva bez komplikácií, po štyroch až siedmich dňoch môže byť pacient prepustený do domácej starostlivosti.

Kontakty

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
Odborný garant Aesculap Akadémie
V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na našich obchodných zástupcov.
B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20
14800 Praha 4
Česká republika