Aktuálne

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

V dialyzačných strediskách platia prísne epidemiologické opatrenia

Chronicky dialyzovaní pacienti patria kvôli vysokej polymorbidite a priemernému veku 70 rokov medzi najviac ohrozené skupiny obyvateľov. V Českej republike ich je približne sedem tisíc a sú dialyzovaní vo viac ako sto dialyzačných strediskách. „V dialyzačných strediskách platia štandardne prísne hygienické opatrenia. Pretože koronavírus je pre oslabených pacientov na dialýze skutočným rizikom, zintenzívňujeme tieto prísne opatrenia vo všetkých našich 40 dialyzačných strediskách v Česku a na Slovensku,“ hovorí riaditeľ spoločnosti B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.

Prísne epidemiologické opatrenia 

V dialyzačných strediskách platia veľmi prísne hygienicko-epidemiologické pravidlá bez ohľadu na koronavírus. „V súvislosti so súčasnou situáciou je však kľúčové bezpodmienečné dodržiavanie týchto prísnych opatrení. Pomocou letákov edukujeme o riziku prenosu ochorenia Covid – 19 tak personál, ako aj pacientov. Teraz sme všetky naše epidemiologické aktivity výrazne zintenzívnili,“ zdôrazňuje MUDr. Martin Kuncek. Zdravotníci musia za každých okolností dodržiavať postupy pre hygienu rúk a respiračnú hygienu, pri klinických výkonoch štandardne používajú rukavice, ochranné rúška na tvár
a ochranné okuliare alebo celotvárový ochranný štít, a pri niektorých špecifických výkonoch štandardne používajú aj ochranný plášť. Dodržiavajú pravidlá bezpečnej manipulácie s ostrými predmetmi a bezpečného zaobchádzania s potenciálne kontaminovaným vybavením alebo povrchmi v okolí pacienta. „Za kľúčovú považujeme hygienu rúk, ktorá musí prebiehať
v 6 krokoch odporúčaných WHO, a to pred aj po každom kontakte s pacientom, pred aseptickým výkonom, po kontakte s okolím pacienta, po kontaminácii okolia krvou, dialyzačným roztokom alebo exkrementmi,“
vysvetľuje MUDr. Monika Alaxinová, hlavný nefrológ B. Braun Avitum na Slovensku.

Všetci pacienti aj zamestnanci si musia dezinfikovať ruky pri vstupe a odchode z klinických priestorov, z tohto dôvodu sú na našich pracoviskách umiestnené baktericídne a virucídne dezinfekčné prípravky. Pacientom pomáhajúcim pri hemostáze po vybratí dialyzačných ihiel musia byť ponúknuté rukavice a zároveň musia byť informovaní o dôležitosti vykonania správnej hygieny rúk pred opustením klinických priestorov. Veľmi starostlivo sa personál strediska venuje aj dezinfekcii zdravotníckych prístrojov a vybavenia. Po každom použití sa dezinfikujú napríklad manžety tlakomerov, dialyzačné prístroje a dialyzačné kreslá. Starostlivo sa vykonáva aj čistenie povrchov. „Dôsledným čistením je možné z povrchov odstrániť až 80 % mikrobiologických nečistôt. Následnou dezinfekciou vyčistených a vysušených povrchov odstránime 99 % všetkých mikroorganizmov vyskytujúcich sa na pracovných plochách. Sústredíme sa aj na sociálne zariadenia, ale aj zdravotnícke pomôcky ako pojazdné kreslá a kompenzačné pomôcky. To všetko teraz veľmi starostlivo dezinfikujeme,“ dopĺňa Monika Alaxinová. Pre prípad pandémie má sieť dialyzačných stredísk spracovaný veľmi podrobný pandemický plán, ktorý na 12 stranách rieši najrôznejšie systémové opatrenia. 

Obmedzenie vstupu na dialyzační strediská 

Do priestorov dialyzačných stredísk majú až do odvolania prístup len pacienti a ošetrujúci personál. V prípade nutnosti vstupu ďalších osôb musí každý jednotlivec dodržať prísne hygienické opatrenia pod dohľadom zdravotníkov dialyzačného strediska. 

Charakteristika dialyzovaného pacienta

Na Slovensku bolo k 31.12.2018 evidovaných 3347dialyzovaných pacientov, ktorí podstupujú liečbu v 77 dialyzačných strediskách. Najväčšia časť z nich, 68 - 74 %, je vo vekovej skupine nad 70 rokov. V tejto skupine má takmer polovica pacientov cukrovku, viac ako polovica z nich trpí vysokým krvným tlakom. „Samozrejme, je tam aj množstvo ďalších ochorení, najmä kardiovaskulárneho typu. Organizmus týchto ľudí je skrátka oslabený kvôli množstvu príčin, a je preto aj náchylnejší na infekčné ochorenia,“ vysvetľuje Monika Alaxinová. Na mimotelové očistenie krvi musia dialyzovaní pacienti dochádzať do svojho dialyzačného strediska spravidla 3x týždenne a na dialyzačnej sále strávia okolo päť hodín. Dialyzačné strediská sú často súčasťou väčších komplexov s ďalšími ambulanciami alebo sú priamo umiestnené v nemocniciach. 

Tlačovú správu k stiahnutiu nájdete nižšie.

Tlačová správa

Popis Dokument Prepojenie
12.3.2020_V dialyzačných strediskách platia prísne epidemiologické opatrenia
pdf (382.1 KB)