Právne oddelenie

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Kontakty na Právne oddelenie

Právne oddelenie Skupiny B. Braun CZ/SK spracováva zmluvnú a inú právnu agendu pre všetky spoločnosti tejto skupiny v Českej republike a na Slovensku. 

Slovensko

Korešpondenčná adresa pre Slovenskú republiku:

B. Braun Medical s.r.o. (prípadne B. Braun Avitum s.r.o.)
Právne oddelenie
Hlučínska 3
Bratislava 831 03

Z tejto adresy si poštu prepošleme do centrály v Prahe. 

Česká republika

Korešpondenčná adresa pre Českú republiku:

B. Braun Medical s.r.o. (prípadne B. Braun Avitum s.r.o.)
Právne oddelenie
V Parku 2335/20
148 00 Praha

Adresy pre elektronickú komunikáciu:

contracts.cz@bbraun.com
contracts.sk@bbraun.com

Oceníme, ak budete môcť  zmluvy podpisovať elektronicky - kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Ten môžete mať ako súčasť Vášho občianskeho preukazu s čipom (eID karty) bezplatne, keď o to požiadate pri vydaní eID karty. Bližšie informácie nájdete na www.slovensko.sk.

Kontakt

Mgr. Milan Filípek foto
Mgr. Milan Filípek
Manažer Právnej sekcie
Mgr. Milan Filípek foto
Bc. Monika Fiedlerová
Administrátorka zmlúv

Ideme na e-vlne, zvezte sa s nami

Spoločnosti B. Braun pri uzavieraní zmlúv idú na e-vlne.

Pri podpise zmlúv vyžadujeme využitie elektronického podpisu konkrétne kvalifikovaného elektronického podpisu (pre zjednodušenie používame ďalej v texte len pojem „e‑podpis“).

Pri podpise zmlúv vyžadujeme využitie elektronického podpisu konkrétne kvalifikovaného elektronického podpisu (pre zjednodušenie používame ďalej v texte len pojem „e‑podpis“).

 

aké sú výhody e-podpisu?

Je to rýchle a operatívne– zmluvu podpíšete behom chvíľky z pohodlia domova alebo i na cestách, stačí len niekoľko kliknutí.

E-podpis je bezpečný - máte istotu, že Vami podpísaný dokument nikto nezmení.

E-podpis sa oplatí – pokiaľ uzatvárate viac zmlúv ročne, náklady na zabezpečenie elektronického podpisu sa Vám čoskoro vrátia na ušetrenom poštovnom, ba čo viac elektronický podpis máte prakticky zadarmo.

E-podpis šetrí čas – čas potrebný pre odoslanie či vyzdvihnutie zásielky na pošte môžete využiť zmysluplnejšie.

E-podpis je jednoduchý – dokument podpísaný e-podpisom je možné jednoducho zaslať mailom k schváleniu nadriadenému orgánu, napr. ministerstvu.

E-podpis je zverejniteľný -  dokument podpísaný e-podpisom bez potreby skenovania možno ľahko zverejniť v centrálnom registri zmlúv.

Pri práci z domu je e-podpis k nezaplateniu; pre tento spôsob práce je ideálnou variantou podpisovanie dokumentov.

E-podpis je univerzálny – využijete ho nie len pri podpise zmlúv (s obchodnými partnermi alebo vo verejnom obstarávaní), ale i pri komunikácii s úradmi. Pokiaľ v obchodných vzťahoch konáte za právnickú osobu, nič Vám nebráni ani v tom, aby ste svoj e-podpis využili pre súkromné účely.

E-podpis šetrí papier a miesto v archíve – sto vytlačených zmlúv naplní dva šanóny v skrini. Sto e-zmlúv sa pohodlne zmestí do jednej zložky v počítači.

1.      Najskôr si obstaráte e-podpis
2.      Elektronickú zmluvu podpíšete e-podpisom
3.      Podpísanú e-zmluvu zašlete protistrane (napr. B. Braun), samozrejme elektronicky J

1.      E-podpis možno získať veľmi jednoducho, pretože e-podpis je súčasťou eID karty, ktorou bude Váš občiansky preukaz s čipom. O vydanie novej eID karty môžete požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru na území Slovenskej republiky. Zároveň požiadate o nahratie certifikátov pre používanie e-podpisu. V prípade, že Vám skončila platnosť občianskeho preukazu alebo spadáte do niektorých výnimiek, neplatíte správny poplatok za vydanie nového občianskeho preukazu. Viac informácií nájdete na: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_vybavujem-obciansky-preukaz-s/

Tento Váš e-podpis obsahuje „osobný“ certifikát a je možné ho využiť jednak vo vzťahu zamestnaniu a jednak v súkromnom živote, ale vždy sa jedná kvalifikovaný elektronický podpis.

Okrem vyššie uvedeného je možné získať e-podpis cez Prvú certifikačnú autoritu: https://www.ica.cz/kvalifikovany-certifikat-pre-epodpis-sr

V tomto prípade je na Vašom zvážení, či si zriadite certifikát pre fyzickú osobu, ktorý môžete využívať i v súkromnom živote (napr. s úradmi) a v práci ho môžete využiť i v prípade zmeny zamestnávateľa, alebo či si zabezpečíte zamestnanecký certifikát, ktorý však môžete využívať len pre pracovné účely, a to len pre túto jednu spoločnosť, ku ktorej sa certifikát vzťahuje.

2.      Následne si nainštalujete potrebné aplikácie: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie a nič Vám nebráni e-podpisovať.

Platnosť kvalifikovaného certifikátu na eID karte je 5 rokov a platnosť certifikátu cez První certifikační autoritu býva spravidla obmedzená na 1 rok , pred uplynutím platnosti Vám príde e-mail s inštrukciami, ako si certifikát ľahko a online obnoviť. 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky

Celý postup a všetky možnosti sú jasne popísané na stránke www.slovensko.sk alebo konkrétne v tejto životnej situácii: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_vybavujem-obciansky-preukaz-s/

První certifikační autorita

Zvolíte žiadosť o zriadenie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis. Viac informácii nájdete na https://www.mujcertifikat.cz/vyber-certifikatu

Po dokončení žiadosti si certifikát vyzdvihnete na jednej z pobočiek, odporúčame si termín dojednať vopred: https://www.ica.cz/pobocky-registracni-autority?country=Slovakia

Po vydaní certifikátu obdržíte e-mail s pokynmi, ako certifikát nainštalovať.

Je potrebné zdôrazniť, že vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis cez komerčnú službu je spravidla spoplatnené, na rozdiel od e-podpisu na eID karte, je to bez poplatku.

Nižšie nájdete návod pre operačný systém Windows 10.

Pokiaľ *.pdf dokument obsahuje pole pre e-podpis, na dané pole kliknete a zvolíte „Pokračovať“.

Skontrolujete, či máte vybraný správny certifikát a kliknete na ,,Podpísať".

Pokiaľ *.pdf dokument neobsahuje pole pre e-podpis

V súbore *.pdf zvoľte na hornej lište panelu funkciu ,,Nástroje“.

Ďalej zvoľte možnosť ,,Certifikáty“.

Potom vyberte ,,Digitálne podpísať“.

Rámčekom vyznačte miesto, kde by mal byť Váš podpis. Potom sa Vám zobrazí okno s Vaším certifikátom, kde môžete napr. upraviť vzhľad podpisu, a následne zvolíte „Podpísať“.

*.pdf súbor si uložíte do počítača a tým je dokument e-podpísaný. Teraz už stačí podpísaný dokument zaslať protistrane e-mailom.

Gratulujeme Vám, pekná práca.

Dokument podpísaný e-podpisom je originál, je zbytočné ho tlačiť, „aby bol platný“; postačí Vám archivácia v elektronickej podobe.

Pokiaľ by ste však v budúcnosti potrebovali e-podpísaný dokument v tlačenej forme, môžete využiť tzv. zaručenú konverziu, ktorú Vám zaistí niektorá z opravených osôb.
Viac informácií o konverzii dokumentov nájdete tu:
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zarucena-konverzia/

Postačí zmluvu vytlačiť, podpísať ručne a naskenovať?

Nie, taký podpis sa nepovažuje za e-podpis z hľadiska zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), v znení neskorších predpisov. V prípade súdneho sporu by sa muselo zložito preukazovať, že dokument naozaj podpisovala podpisujúcej strana.

Môžem podpisovať i s e-certifikátom, ktorému vypršala platnosť?

Nie, dokument by nebol platne podpísaný.

Dokument bol platne podpísaný v januári 2021, ale v marci e-certifikátu vypršala platnosť. Je takýto dokument platný?

Áno, dôležité je, že e-certifikát bol platný v okamihu podpisu.

Okrem podpisovania kvalifikovaným elektronickým podpisom je možné podpisovať zaručeným elektronickým podpisom alebo jednoduchým elektronickým podpisom.

V prípade, jednoduchého elektronického podpisu sa jedná o podpis, ktorý neobsahuje žiadne kvalifikačné znaky, ktoré dokazujú identitu podpisujúcej osoby.

V prípade, zaručeného elektronického podpisu sa jedná o podpis, ktorý obsahuje určité identifikačné znaky. Na vytváranie takéhoto podpisu možno využiť aplikáciu DocuSign a je možné dokument elektronicky podpísať i v prípade, že nie ste vlastníkom kvalifikovaného elektronického podpisu.

Čo to znamená?             

Pri podpise zmlúv spravidla vyžadujeme využitie elektronického podpisu založeného na certifikáte resp. kvalifikovaný elektronický podpis (pre zjednodušenie používame ďalej v texte len pojem „e‑podpis“). V niektorých prípadoch využívame pre elektronické podpisy aplikáciu DocuSign.

Ak nemáte certifikát, použite DocuSign

V prípade, že nemáte e-podpis, je možné dokument podpísať cez službu DocuSign. Len kvôli podpisu sa nemusíte registrovať, budete potrebovať len prístup k internetu.

Základné riešenie DocuSign možno použiť pre bežné súkromnoprávne či obchodné dokumenty, nepostačuje však na komunikáciu s orgánmi verejnej moci (tá vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis).

Ako podpísať dokument cez DocuSign?

V doručenom e-maily od služby DocuSign (dse@eumail.docusign.net) kliknete na Skontrolovať dokument.

Dokument si prečítate, a pokiaľ s jeho obsahom súhlasíte, zaškrtnete Súhlasím s použitím elektronických záznamov a podpisov a zvolíte Pokračovať.

U podpisového riadku kliknete pri svojom mene na Podpísať, dátum sa vyplní automaticky. 

Uveďte svoje meno a priezvisko, iniciály. DocuSign Vám v náhľade vygeneruje vzor podpisu. Podobu podpisu môžete upraviť cez Zmeniť štýl alebo Napísať (na platnosť podpisu to nebude mať vplyv).

Nakoniec kliknete na Prijať a podpísať. 

Dobrá práca, dokument ste elektronicky podpísali. 

Na hornej lište kliknete na Dokončiť. V momente keď bude dokument podpísaný všetkými podpisujúcimi, bude Vám jeho kópia doručená e-mailom. 

Na stiahnutie

Popis Dokument Prepojenie
Informácie o elektronickom podpise
pdf (1.0 MB)