Ponúkame viac

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Ponúkame viac

Vyvíjať a predávať kvalitné produkty, rovnako ako poskytovať nadštandardnú lekársku starostlivosť, si vyžaduje veľké úsilie zamestnancov. Preto robíme v B. Braun všetko tak, aby sme mohli našim zamestnancom a pacientom ponúknuť to najlepšie. Vieme, že motivácia dokáže robiť zázraky. Pre zamestnancov tak máme pripravené množstvo benefitov a intenzívne pracujeme na možnostiach ich osobného aj pracovného rozvoja. Ponúkame viac.  

Benefity a starostlivosť

O svojich zamestnancov sa staráme. Vieme, že sa nám to vráti na ich spokojnosti.

Benefity

Svojim zamestnancom poskytujeme niekoľko druhov benefitov. Medzi obľúbené benefity patrí napríklad päť týždňov dovolenky a stravné lístky. Zamestnanci si ale majú možnosť vybrať aj z množstvs odmien a výhod podľa svojich záujmov a preferencií.

 

Kultúra, šport, cestovanie a ďalšie výhody

Zadarmo môžete využívať tiež občerstvenie na pracovisku, príspevky na stravovanie, ročný príspevok na vami zvolené aktivity z oblasti kultúry, športu, zdravia, vzdelávania, cestovania a ďalších (systém Benefit Plus). Na benefity v oblasti zdravia a jazykového vzdelávania sme navyše nastavili zvýhodnené podmienky. Pripravené máme tiež mimoriadne benefity pri príležitosti významných životných aj pracovných výročí našich zamestnancov.

 

Zvýhodnené ponuky

Naši obchodní partneri pripravili špeciálne ponuky a tak si naši zamestnanci môžu užívať ešte viac výhod – napríklad zvýhodnené telekomunikačné služby pre rodinu a najbližších.   

 

Ďalšia starostlivosť o zamestnancov

Minimálne nadčasy a včasné plánovanie zmien

Vieme, že veľkým problémom zdravotníctva sú vysoké nadčasy. Náš prístup je iný. Zmeny plánujeme v dostatočnom časovom predstihu, spravidla na mesiac dopredu. Včasným plánovaním zmien zabezpečujeme dobrú rovnováhu vášho osobného a pracovného života. Mimoriadne nadčasy preplácame.

 

Možnosť kariérneho postupu

Svojich vedúcich zamestnancov si vychovávame. Mnohí naši kolegovia, ktorí nastúpili na pozície radových lekárov či sestier, dnes vedú tímy, prípadne spolupracujú na zaujímavých lokálnych aj medzinárodných projektoch.

 

Odmena podľa výsledkov

Pripravili sme pre vás motivačný systém odmeňovania, tvorený fixnou mzdovou zložkou a jasne definovanou prémiovou zložkou, ktorá odráža nielen vaše pracovné výsledky, ale aj prístup k práci

a pracovné nasadenie. V mzde zamestnancov tiež zohľadňujeme aj kvality a skúsenosti konkrétneho zamestnanca. Ošetrovateľskému personálu napríklad poskytujeme príplatky za dosiahnuté vzdelanie, počet rokov praxe aj pracovné skúsenosti.

 

Bezpečnosť personálu

Už mnoho rokov na našich dialyzačných strediskách uplatňujeme tzv. B. Braun Safety Concept, čo je súhrn produktov a technológií s unikátnymi bezpečnostnými prvkami. Vo všeobecnosti dávame prednosť moderným technológiám a špičkovému spotrebnému materiálu z produkcie našej nemeckej materskej spoločnosti.

 

Pre mamičky a oteckov

Máme záujem o to, aby ste sa k nám mohli po materskej či rodičovskej dovolenke vrátiť a udržať si tak svoju odbornosť a kontakt s kolegami. Umožňujeme pracovať na čiastočný úväzok, rýchlejšie sa vracať späť do zamestnania, a skĺbiť tak osobný aj pracovný život.

 

Pracujeme na neustálom zlepšovaní

Stále je čo zlepšovať a názor zamestnancov je pre nás naozaj dôležitý. Pravidelne preto medzi kolegami robíme prieskumy spokojnosti.

....a samozrejme priateľské pracovné prostredie v tíme B. Braun.

Vzdelávanie zdravotníkov

Vzdelávanie a neustále zlepšovanie schopností našich zamestnancov je pre nás alfou a omegou. Preto pre vzdelávanie vytvárame priaznivé podmienky a každoročne doň investujeme vysoké finančné sumy. Umožňujeme účasť na množstve seminárov na rôzne témy, na kurzoch celoživotného vzdelávania a lokálnych aj medzinárodných kongresoch, napríklad na Svetovom nefrologickom kongrese alebo Európskom nefrologickom kongrese (ERA-EDTA). Vzdelávanie, vybrané kurzy a účasť na kongresoch svojim zamestnancom samozrejme plne hradíme.

 

Atestácia v odbore nefrológie a špecializačné štúdium

Aktívne pomáhame lekárom dosiahnuť atestáciu v odbore nefrológia. Niektoré naše dialyzačné strediská sú  akreditovanými pracoviskami – špecializačné predatestačné štúdium je teda možné realizovať prevažne v rámci pracovných hodín bez nutnosti dochádzať napr. do fakultnej nemocnice.

Zdravotným sestrám ponúkame možnosť absolvovať špecializačné štúdium a certifikovaný kurz pre sestry. Aj sanitárom umožňujeme ďalšie vzdelávanie v odbore a možnosť zvýšiť si tak kvalifikáciu.

 

Školiace centrum Pavilón B. Braun Dialóg

V máji 2015 sme v tesnom susedstve nemocnice Na Bulovce v Prahe otvorili školiace centrum, ktoré disponuje špičkovými technológiami a umožňuje nácvik terapeutických a ošetrovateľských výkonov v reálnych podmienkach. Školenie v Pavilóne B. Braun Dialóg ponúkame nielen zdravotníkom z celej Českej republiky a Slovenska, ale samozrejme aj zamestnancom B. Braun Avitum. Umožňujeme im tak, aby si priebežne zlepšovali svoje vedomosti a schopnosti.