Obezita a ochorenie obličiek

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Obezita a ochorenie obličiek

Obličky čistia krv od odpadných látok, ktoré sa vylučujú v podobe moča. Regulujú množstvo vody v tele a vytvárajú hormóny, ktoré regulujú krvný tlak. Pri zlyhávaní obličiek hrozí čudskému telu kolaps. Vyššia pravdepodobnosť ochorenia obličiek je u ľudí trpiacich obezitou alebou s ňou súvisiacou cukrovkou (diabetes) či hypertenziou.

U obéznych jedincov musia obličky pracovať usilovnejšie a filtrovať viac krvi, než je bežné (dochádza k tzv. hyperflitrácii), aby vyhoveli metabolických požiadavkám tela pri jeho vysokej hmotnosti. Zvýšenie funkcie obličiek môže v dlhodobom horizonte obličky poškodiť. Obezita teda je rizikový faktor pre rozvoj ochorenia obličiek a vznik chronických ochorení, akými sú cukrovka a hypertenzia. Obezita má taktiež vplyv na konečnú fázu renálneho ochorenia.  

Zdravý životný štýl jako prevencia

Dobrá správa je, že obezite rovnako ako chronickému ochoreniu obličiek je možné do značnej miery predísť. Vzdelanie a povedomie o rizikách obezity a zdravom životnom štýle vrátane správnej výživy a cvičenie môžu prevencii obezity a ochorenia obličiek výrazne pomôcť. Tohtoročný Svetový deň obličiek podporuje vzdelávanie o škodlivých dôsledkoch obezity na funkciu obličiek a predstavuje zdravý životný štýl ako vhodný a dostupný spôsob prevencie. 

Vzťah medzi ochorením obličiek a obezitou 

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2014 na celom svete takmer dve miliardy dospelých trpí nadváhou, z toho viac než 600 miliónov je obéznych. U niektorých národností je obezita diagnostikovaná u viac než jednej tretiny dospelej populácie a celkovo významne zhoršuje zdravotný stav a zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť. Podľa najnovších predpokladov do roku 2025 postihne obezita 18% mužov a viac než 21% žien na celom svete a ťažká obezita ovplivní 6% mužov a 9 % žien.

V celkovej populácii obezita zvyšuje riziko smrti a prispieva k mnoho iným ochoreniam, akými sú kardiovaskulárne choroby, cukrovka, hypertenzia (vysoký krvný tlak), vysoká hladina cholesterolu, obštrukčné spánkové apnoe, stučnenie pečene, ochorenie žlčníka, artróza, rôzne typy karcinómu, duševné poruchy a zlá kvalita života.

Rastúce množstvo dôkazov ukazuje, že obezita je tiež výrazným rizikovým faktorom pre rozvoj chronického ochorenia obličiek a konečnej fázy ochorenia obličiek. U ľudí trpiacich nadváhou alebo tých, ktorí sú obézni, existuje 2- až 7-krát vyššia šanca vzniku konečnej fázy ochorenia obličiek v porovnaní s osobami s normálnou hmotnosťou.

Obezita môže viesť k chronickému zlyhávaniu obličiek tak nepriamo tým, že zosilňuje diabetes 2. typu, hypertenziu a srdcové choroby, ako aj tým, že vedie k poškodeniu obličiek priamym zvýšením zaťaženia obličiek a ďalších mechanizmov. Redukcia obezity môže progresiu chronického ochorenia obličiek zvrátiť alebo spomaliť.

Akútne poškodenie obličiek je závažný stav, ktorý sa rozvíja náhle, často trvá krátko a môže celkom vymiznúť, hneď ako je vyliečená spolupodmieňujúca príčina, ale môže tiež mať dlhodobé následky s celoživotnými problémami. Vyskytuje častejšie u obéznych ľudí.

Zdroj: www.worldkidneyday.org