Chronické ochorenie obličiek týka sa i mladých žien

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Chronické ochorenie obličiek – možný závažný problém mladých žien

Chronické ochorenie obličiek (Chronic kidney disease - CKD) predstavuje z hľadiska zdravotného stavu svetovej populácie závažný problém, ktorého hlavnými následkami sú vývoj chronického zlyhania obličiek a zvýšené riziko predčasného úmrtia. 

Čo by ženy mali vedieť o chronickom ochorení obličiek?

Chronické ochorenie obličiek postihuje približne 195 miliónov žien na celom svete. Každý rok na toto ochorenie umiera takmer 600 000 žien, chronické ochorenie obličiek je tak 8. najčastejšou príčinou úmrtia u žien [1]. Riziko rozvoja chronického ochorenia obličiek je u žien prinajmenšom rovnaké ako u mužov, ak nie väčšie. Podľa niektorých štúdií sa CKD rozvíja u žien v porovnaní s mužmi s väčšou pravdepodobnosťou prevalencie – prevalencia CKD 14% u žien a 12% u mužov [2]. Náhradou funkcie obličiek (dialýzou alebo transplantáciou) sa každopádne lieči menej žien ako mužov.

Lupusová nefritída a infekcia obličiek

Niektoré ochorenia obličiek, ako napr. lupusová nefritída alebo infekčné zápaly, sa typicky týkajú žien. Lupusová nefritída je prejavom autoimunitného ochorenia [3], pri ktorom imunitný systém útočí na vlastné bunky a orgány. Infekcie obličiek sú – rovnako ako väčšina infekcií močovej sústavy – častejšie u žien. Riziko týchto ochorení narastá v priebehu tehotenstva. Pre dosiahnutie dobrých výsledkov liečby je – rovnako ako u väčšiny ochorení obličiek – potrebná včasná diagnostika a včasné zahájenie liečby.

Ochorenie obličiek a tehotenstvo

CKD sa považuje za rizikový faktor komplikácií v priebehu tehotenstva a za rizikový faktor zníženia plodnosti. Ženy s chronickým ochorením obličiek sú vystavené väčšiemu riziku komplikácií pre matku aj pre plod; tehotenstvo žien s pokročilým CKD je jednou z najťažších úloh, s vysokou mierou výskytu hypertenzie a predčasného pôrodu [4]. V  prípadoch CKD môže dôjsť ku zníženiu plodnosti, počatie je však možné, vo vzácnych prípadoch aj pri pacientkach na dialýze. V takýchto prípadoch sa lepšie výsledky dosahujú pri intenzívnej liečbe dialýzou (každodenná alebo takmer každodenná).

Komplikácie, súvisiace s tehotenstvom, zvyšujú riziko ochorenia obličiek. V tomto ohľade môže byť tehotenstvo cennou príležitosťou na diagnostikovanie chronického ochorenia obličiek v ranom štádiu, s možnosťou plánovania liečebnej intervencie. 

Tehotenstvo u transplantovaných žien

U žien po úspešnej transplantácii sa plodnosť dá obnoviť a zvýšiť tak pravdepodobnosť úspešného pôrodu. V takýchto prípadoch sa však pozorovala vyššia miera výskytu komplikácií ako u bežnej populácie.

Takýmito komplikáciami sú podstatne viac ohrozené ženy v rozvojových krajinách. Dôvodom je nedostatočná dostupnosť všeobecnej a prenatálnej starostlivosti, nesprávna liečba žien s preeklampsiou a nedostatočná dostupnosť dialýzy pri závažných prípadoch AKI.

References:
1. Data on prevalence and mortality in women taken from GBD website: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
2. Global Prevalence of CKD – A Systematic Review and Meta-Analysis: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4934905/
3. Lupus and Kidney Disease (Lupus Nephritis) https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/lupus-nephritis
4. Chronic Kidney Disease & Pregnancy: Maternal and Fetal Outcome: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1548559507000055