Akútne poškodenie obličiek

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Chráňte svoje obličky - predchádzajte ich akútnemu poškodeniu

Obličky filtráciou krvi odstraňujú z tela odpadné produkty látkovej premeny a udržiavajú stabilitu vnútorného prostredia. Každý deň očistia 180 litrov krvi, ktoré obličkami pretečú. Inými slovami očistia celý objem krvi až 50 x za deň. 

Akútne poškodenie obličiek predstavuje náhly pokles alebo úplnú stratu schopnosti obličiek plniť svoje funkcie v organizme. V tele sa tak hromadia odpadné a toxické produkty látkovej premeny, je narušená schopnosť regulovať množstvo vody v tele.  

Ročne zomrú na celom svete 3 milióny pacientov na akútne zlyhanie obličiek. Výskyt tohto ochorenia stále narastá, postihuje 7% pacientov v nemocnici a takmer každého druhého pacienta na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ak toto ochorenie nie je včas rozpoznané a liečené, môže byť smrteľné. Každý desiaty pacient, ktorý prekoná ťažkú formu akútneho zlyhania obličiek, vyžaduje doživotnú liečbu umelou obličkou. 

Medzi najčastejšie príčiny patria ťažké infekcie, dehydratácia, šokové stavy, veľké operačné výkony u rizikových pacientov a lieky, ktoré sú pre obličky toxické. Akútny pokles funkcie obličiek predstavuje tiché nebezpečenstvo. V počiatočných fázach nemá typické príznaky. Jedným z prvých prejavov môže byť pokles tvorby moču. Poškodenie obličiek je možné posúdiť na základe vyšetrenia krvi a moču.     

Vysoké riziko je u ľudí s chronickým ochorením obličiek, cukrovkou, vysokým krvným tlakom, srdcovým zlyhaním a závažným ochorením pečene. 

Vyššie uvedená skupina rizikových pacientov musí v dobe akútnych ochorení (napr. infekcie, hnačky, zvracanie) dbať na dostatočný príjem tekutín a konzultovať s lekárom zoznam užívaných liekov a ďalší postup. 

Základom je liečba vyvolávajúcej príčiny. Rozhodujúce je včasné zahájenie neodkladných liečebných opatrení (napríklad rehydratačná liečba, vysadenie liekov, ktoré môžu obličky poškodiť). Ťažké formy vyžadujú liečbu dialýzou.