Obchodné služby

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Zjednodušte si nákup

Záleží nám nielen na kvalite našich produktov, ale aj na tom, aby ste ich mali stále k dispozícii, a aby ich objednanie aj dodanie bolo čo najprehľadnejšie a najrýchlejšie. Preto sme vyvinuli služby, ktoré robia celý tento proces efektívnejším. Najväčší odberatelia môžu objednávať produkty cez náš e-shop B. Braun EASY so službou B. Braun PROFI pomocou elektronického nemocničného systému. K dispozícii je fungujúce zákaznícke centrum a všetko Vám samozrejme dodáme priamo na oddelenie.

eShop B. Braun EASY

eShop B. Braun EASY

Objednávať produkty B. Braun teraz môžete odkiaľkoľvek a kedykoľvek, stačí len pár kliknutí myšou. B. Braun EASY ponúka ich prehľadné zobrazenie a popis, aktuálne ceny a informácie o dodacej lehote, jednoduché objednávanie podľa šablóny, klasický systém vloženia produktov do nákupného košíka a odoslanie objednávky.

Bezpečne, rýchlo, 24 hodín denne

B. Braun EASY ponúka používateľsky priateľské a jednoduché prostredie. Je určený pre všetky zdravotnícke prevádzky. Bol vyvinutý tak, aby minimalizoval nedorozumenia či chyby spôsobené ľudským faktorom. Poskytuje aktuálne údaje, možnosť presne špecifikovať každú vašu objednávku, možnosť vytvoriť objednávku na základe predchádzajúcej, rýchlu komunikáciu a samozrejme 100 % ochranu citlivých údajov.  Súčasťou služby je zaškolenie zodpovedných osôb prostredníctvom inštruktážnych videí či formou osobnej návštevy nášho špecialistu.

V e-shope nájdete kompletné portfólio spoločnosti na jednom mieste. Môžete si teda vyhľadať všetky informácie, vidíte históriu svojich objednávok a všetko môžete jednoducho ovládať.   

Ako službu objednať

Službu objednáte na linke zákazníckeho centra. Po objednaní služby vám pošleme prihlasovacie údaje a môžete začať objednávať. 

Cena
Služba je poskytovaná zadarmo.

Elektronické objednávanie B. Braun PROFI

Wireless Metallic Keyboard

Systém elektronického objednávania B. Braun PROFI umožňuje odosielať objednávky pomocou nemocničného informačného systému priamo do systému našej spoločnosti. Je určený predovšetkým pre nemocnice so zavedeným informačným systémom, slúžiacim aj pre objednávanie zdravotníckeho tovaru.

Maximálna efektivita objednávania a zásobovania produktov do celej nemocnice

Systém B. Braun PROFI zjednodušuje zásobovanie nielen jednotlivých oddelení, ale aj celej nemocnice. Ponúka možnosť generovať objednávku na jednotlivé oddelenia priamo z nemocničného informačného systému, systém centrálneho schvaľovania objednávok a ich súhrnnej objednávky, rovnako ako aj zásobovanie jednotlivých nemocničných oddelení.

Systém je vyvinutý tak, aby minimalizoval nedorozumenia či chyby spôsobené ľudským faktorom. Poskytuje aktuálne údaje, okamžitú informáciu o cene, presnú špecifikáciu objednávok, rýchlu komunikáciu a samozrejme 100 % ochranu citlivých údajov. Personál, ktorý bude so službou pracovať, zaškolíme priamo na pracovisku.

Ako si službu objednať

Službu si objednáte na linke zákazníckeho centra. Naši pracovníci následne vykonajú technickú analýzu možností napojenia vášho informačného systému, nastavia priamy prenos objednávok z vášho informačného systému do objednávkového systému spoločnosti B. Braun Medical a zavedú testovaciu prevádzku. Potom už spustia prevádzku naostro s automatizovaným prenosom objednávok a dodacích listov.

Cena
Cena sa odvíja od pripravenosti informačného systému na prepojenie s externým objednávacím systémom.

Služby Zákazníckeho centra

Image Gallery

Pracovníci nášho zákazníckeho centra sú pripravení vám kedykoľvek poradiť a pomôcť. Zákaznícke centrum zabezpečuje príjem objednávok tovaru elektronickou cestou (cez nemocničný informačný systém B. Braun PROFI alebo eShop B. Braun EASY), e-mailom, telefónom alebo faxom. Kvalifikovaný personál sa rád postará o všetky vaše požiadavky.

Individuálny prístup

Každý zákazník má iné potreby. Preto si naše zákaznícke centrum zakladá na individuálnom prístupe. Každému zákazníkovi pridelíme vlastnú referentku alebo referenta, ktorí ho poznajú a orientujú sa v jeho požiadavkách. Aby sme detailne spoznali Vaše požiadavky a dokázali ich riešiť, náš pracovník Vás navštívi osobne. 

Služby zákazníckeho centra

  • Príjem a spracovanie všetkých typov objednávok a žiadostí
  • Informácie o dodacích termínoch, prípadnom nedoručení a výpadkoch
  • Informácie o materiálových náhradách a novinkách na trhu
  • Poskytnutie odpovedí na vaše odborné otázky, ktoré sa týkajú portfólia B. Braun
  • Poradenstvo vedúce k optimalizácii v oblasti objednávok a dodávok tovaru
  • Príjem a vybavovanie reklamácií
  • Príjem požiadaviek na záručný a pozáručný servis
  • Možnosť vrátenia chybne objednaného alebo nepotrebného tovaru
  • Prednostné dodanie nedostatkových materiálov pre veľkých zákazníkov 

Dodávky priamo na oddelenia

Priame zásobovanie jednotlivých nemocničných oddelení vám ušetrí náklady na internú dopravu, manipuláciu s tovarom a skladové priestory. Zabezpečíme distribúciu všetkého zdravotníckeho materiálu aj od iných dodávateľov až na koncové oddelenia. Dodávky sú určené najmä pre nemocnice so zavedeným informačným systémom na objednávanie zdravotníckeho tovaru, ideálne pre zdravotnícke zariadenia v rámci holdingu.

Menej starostí, nákladov, nižšie nároky na personál a zníženie chybovosti

Vaše objednávky vám dodáme v dohodnutom čase. Dodávky priamo na oddelenia prinášajú zníženie nákladov na skladové priestory a manipuláciu s tovarom, zlepšenie cash flow a ďalšie úspory v oblasti administratívy. Už sa nemusíte starať o distribúciu zdravotníckeho materiálu na jednotlivé nemocničné oddelenia, internú distribúciu zabezpečíme za vás. Eliminovaním tlače objednávok z nemocničného systému sa zabezpečí zníženie chybovosti a zjednodušia sa informačné toky.

Ako fungujú dodávky na oddelenia

Jednotlivé oddelenia samostatne objednávajú materiál prostredníctvom elektronickej žiadanky. Požiadavky sa zhromažďujú na centrálnom pracovisku nemocnice, kde prebieha tzv. autorizácia objednávky a jej odoslanie dodávateľom. Proces autorizácie umožňuje vykonávať kontrolu objednávaných položiek z hľadiska ich  oprávnenosti a z hľadiska finančných nákladov jednotlivých oddelení. V nemocnici prebieha kontrola, schválenie a odoslanie objednávky poverenou osobou. Elektronické objednávky sú podľa stanovených objednávkových dní elektronicky odosielané jednotlivým dodávateľom. Umožňujeme spätné zaslanie dodacieho listu v elektronickej podobe a potvrdenia o prijatej objednávke. Spoločnosť B. Braun Medical vám zabezpečí kompletné dodanie objednávok a ich včasné doručenie na cieľové oddelenia v nemocnici. V prípade problémov je pre vás k dispozícii podpora nášho zákazníckeho centra.

Ako službu objednať

Zavedieme vám systém elektronického objednávania B. Braun PROFI. Náš pracovník vykoná analýzu potrieb distribúcie tovaru a vytvorí individuálny návrh distribúcie na jednotlivé oddelenia. Po postupnom zavedení distribučnej schémy v testovacej prevádzke, spustíme prevádzku naostro.

Cena služby je kalkulovaná individuálne.

Ako službu objednať

Zákaznícke centrum

Po - Pia 08.00 - 16.00
bezplatná linka

Na stiahnutie

Popis Dokument Prepojenie
Všeobecné obchodné podmienky Platné od 1.11.2023
pdf (1.3 MB)