B. Braun pre veterinárnu starostlivosť

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Nielen ľudia potrebujú odbornú starostlivosť

B. Braun ponúka široké portfóilo pre veterinárov. Spolupracujeme s odborníkmi a ponúkame produkty dezinfekcie a hygieny, infúznej liečby, akútnej medicíny a onkológie, anestézia, miniinvazívnej chirurgie, neurochirurgie, ortopédie, starostlivosť o rany tiež pre starostlivosť o zvieracích pacientov. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Dezinfekcia a hygiena

Disinfection and Hygiene

Hygiena chráni a zachraňuje životy

Profesionálna dezinfekcia rúk, účinné čistenie a dezinfekcia povrchov a zdravotníckych pomôcok - to všetko sú ľahko aplikovateľné opatrenia z ktorých ťažia pacienti, ich návštevy, zdravotnícky personál   a samotná klinika. Hygiena a dezinfekcia je oblasť, ktorá má vysoký prevenčný potenciál. Chráni pred vznikom infekcie a teda aj pred vznikom komplikácií, ktoré sú s infekciami spojené. 

Nedostatočne definované procesy, nesprávna aplikácia alebo nedostatok znalostí sú častokrát zdrojom chýb. 

Aby sme zabezpečili bezpečnosť a to nielen zdravotníckemu personálu ale aj zvieracím pacientom, ponúkame ucelený koncept bezpečnostných prvkov (tzv. Safety koncept), vzdelávanie personálu a široké spektrum produktov s ochrannými prvkami. 

Infúzna terapia

Infusion Therapy

Infúzna terapia - spoľahlivo jednoduchá 

Infúzna liečba je liečba vnútrožilovo podávanými infúznymi roztokmi. Jej cieľom je pacienta uzdraviť alebo zlepšiť jeho zdravotný stav.

Akútna strata obzvlášť vnútrožilových tekutín môže viesť k život ohrozujúcej situácii.

V prípade akútnej straty objemu, ako je strata krvi, môžu byť okrem kryštaloidných infúznych roztokov nahradené zodpovedajúce straty intravaskulárneho objemu tiež koloidné infúzne roztoky.

Príprava a podávanie liečiv

Podávanie liečiv je vaša každodenná práca v ordinácii alebo u pacienta. Bez ohľadu na to, kde pracujete, vieme, že potrebujete nástroje, ktoré vám umožňujú vykonávať vaše povolanie bezpečne, účinne a bez zbytočného navýšenia nákladov. 

Akútna medicína a onkológia

Emergency Medicine and Oncology

Efektívne procesy v intenzívnej starostlivosti a onkológii

Život ohrozujúce situácie a niektoré zložité ochorenia si vyžadujú fungujúce procesy a rýchlu a zároveň bezpečnú diagnostiku a terapiu.  

Produkty sú vyvinuté podľa vysokých požiadaviek zdravotníkov tak, aby čo najlepšie vyhovovali každodennej klinickej praxi. 

Výber inovačných produktov bol navrhnutý vďaka každodennému zdieľaniu skúseností s poprednými odborníkmi. 

Liečba bolesti

Pain Therapy

Intraoperatívne a postoperatívne analgézie a anestézie

Náležitý manažment bolesti v kombinácii s vhodnou anestéziou sú nevyhnutné v  priebehu lekárskeho alebo chirurgického výkonu, ale aj v pooperačnej fáze. Po operačnom zákroku pacient zvyčajne cíti miernu až silnú bolesť, čo môže negatívne ovplyvňovať priebeh rekonvalescencie. Práve preto hrá v procese uzdravovania problematika manažmentu bolesti veľmi dôležitú úlohu.

Miniinvazívna chirurgia

Minimally Invasive Surgery

Laparoskopia a torakoskopia - malý chirurgický vstup, jemná intervencia

Každý chirurgický zákrok pacienta zaťažuje. Ale vďaka tomu, že laparoskopia a torakoskopia využívajú minimum invazívneho chirurgického vstupu, vplyv na pacienta je minimalizovaný a doba potrebná k rekonvalescencii sa skracuje. Zviera sa rýchlejšie zbaví bolesti a skôr sa vracia do aktívneho života. Nerobíme žiadne kompromisy. Liečebný efekt minimálne invazívnej chirurgie je v  porovnaní s otvorenou  chirurgiou prinajmenšom rovnaký, ak nie dokonca väčší.

V oblasti minimálne invazívnej chirurgie prichádzame neustále s  novými nápadmi a vylepšeniami. Venujeme sa najmä novinkám v oblasti vizualizácie, v oblasti vysoko precíznych nástrojov a problematike seal and cut solution. Usilujeme sa o neustálu modernizáciu kamerových systémov aj 3D technológií alebo produktov ako sú Caiman® alebo DS klipy. 

Neurochirurgia

Neurosurgery

Všetko začína v hlave

Neurochirurgické zásahy v oblasti mozgu, chrbtice alebo miechy vyžadujú precízne plánovanie, maximálne sústredenie a presné prevedenie. Neurochirurg musí všetko dobre zvážiť a postupovať s najvyššou opatrnosťou.

S vedomím náročnosti týchto operácií sme vyvinuli presné, spoľahlivé a vysoko kvalitné nástroje aj systémové riešenia. S našimi produktmi sa neurochirurgické operácie stávajú ešte presnejšie a plynulejšie. Minimalizuje sa tak riziko pooperačných komplikácií a operované zviera sa čoskoro zotaví.

Ortopédia a ošetrenie zlomenín

Orthopedics and Fracture Treatment

Keď sa to zlomí

Prasknuté šľachy, poškodené väzy, zlomeniny alebo choroby kĺbov, to sú len niektoré z mnohých problémov, ktorým sa moderná ortopédia a traumatológia venujú.

Aesculap vychádza ortopédom a traumatológom v ústrety a ponúka im ucelené a komplexné riešenie.

Dodávame len špičkové produkty, ako sú implantáty, motorové systémy, prípravky k uzavretiu rán alebo obväzy, ktoré možno použiť aj v športovej medicíne

Otvorená chirurgia

Open Surgery

Od prvého rezu k poslednému stehu

Nároky, ktoré sa pri chirurgickom výkone kladú na operačný tím a na nástroje použité pred zákrokom, v priebehu zákroku i po ňom, sú naozaj vysoké. Predovšetkým je potrebné dbať na presnosť a plynulosť výkonu. B. Braun sa v  tomto komplexnom procese stane vaším spoľahlivým partnerom, ponúkne vám zasvätenú expertízu a široké portfólio kvalitných produktov.

Ponúkame vám chirurgické nástroje a implantáty špičkovej kvality, inovatívne produkty k uzavretiu rán i komplexné riešenie pre manažment hygieny na veterinárnych klinikách.  

Uzatváranie rán a starostlivosť o rany

Wound–Therapy.ai

Hojenie rán krok za krokom

Hojenie rán patrí k bežnej lekárskej starostlivosti. Rany možno ošetriť rôznymi zdravotnými produktmi, záleží na tom, či ide o poranenie akútne alebo chronické alebo o chirurgickú ranu.

V oblasti primárnej starostlivosti o rany ponúkame pestrú paletu prostriedkov na uzavretie chirurgických rán. Zároveň ponúkame aj praktické riešenia na sekundárnu starostlivosť o zle sa hojace rany.

Umožníme vám, aby ste v každej situácii dokázali podporiť a urýchliť prirodzené hojenie rany, a to v súlade s  indikáciou, typom pacienta aj so štádiom hojenia. 

Kompletný prehľad produktov pre veterinárnu starostlivosť

Kontakt

Mgr. Petr Misař
Obchodný konzultant
B2B Hospital Industry, Dentálna a veterinárna starostlivosť