Aktuálne

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Rola urologickej sestry v súčasnosti a v budúcnosti

V polovici októbra sa konala 65. výročná konferencia Českej urologickej spoločnosti ČLS JEP, kde pre takmer dvesto urologických sestier pripravila Aesculap Akadémia dvojhodinový odborný program pre sesterskú sekciu s názvom „Rola urologickej sestry v súčasnosti a v budúcnosti“.

Prečo sme zvolili práve tento názov?

Urologická sestra preberá na seba množstvo rolí. Je ošetrovateľkou, radkyňou, administrátorkou, dôverníčkou a určite by sme ľahko dokázali vymenovať aj množstvo ďalších. Urologický odbor je jedným z najdynamickejšie sa  rozvíjajúcich. Prichádza množstvo noviniek v oblasti terapie dysfunkcií močového traktu, pravidelne sa menia úhrady zdravotníckych prostriedkov, rozširujú sa kompetencie sestier, prichádzajú nové inovatívne produkty. „Práve preto bol odborný program pestrý a dotýkal sa mnohých oblastí. Téme prevencie infekcií žilových katétrov sa venoval Mgr. Tomáš Glac z oddelenia KARIM  Fakultnej nemocnice Ostrava. Veľmi zaujala aj prezentácia prednostu Urologickej kliniky Fakultnej nemocnice Ostrava, doc. MUDr. Jana Krhúta, Ph.D., ktorá podrobne zmapovala problematiku neovezík a oboznámila sestry s hlavnými tipmi, ako si s nimi poradiť z pohľadu ošetrovateľskej starostlivosti,“ zhrnula program odborná garantka Aesculap Akadémie Mgr. Petra Bártová.

Súčasné trendy močovej terapie a intravaginálna pomôcka Diveen®

Súčasné trendy v terapii močovej derivácie menia pohľad na znalosti urologických sestier. Zvláštne odborné spôsobilosti, ako je znalosť ČIK (Čistá intermitentná katetrizácia), ČIAK (Čistá intermitentná autokatetrizácia), edukácia pacienta a rodinných príslušníkov, starostlivosť o permanentné vstupy do močových ciest a ďalšie, sú v odbore urológie výhodou, a v budúcnosti budú čoraz viac  cenené. Na to upozornil vo svojej prezentácii Erudícia urologickej sestry MUDr. Jaroslav Ženíšek z Nemocnice Příbram.

Odborný blok zakončila svojim príspevkom Mgr. Olga Panenková, edukačná špecialistka B. Braun, ktorá auditóriu predstavila unikátnu intravaginálnu pomôcku Diveen® určenú na riešenie ženskej stresovej inkontinencie. Práve urologické sestry bývajú dôverníčkami, ku ktorým si ženy s týmito ťažkosťami chodia po radu.