Tlačová správa

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Počet transplantácií obličiek u pacientov B. Braun Avitum vzrástol medziročne takmer o 14 %

Počet pacientov siete dialyzačných stredísk a nefrologických ambulancií B. Braun Avitum CZ/SK, ktorým lekári v roku 2017 transplantovali obličku, vzrástol medziročne o 13,7 %. „To, koľko bude v danom roku odtransplantovaných našich pacientov, môžeme ovplyvniť len nepriamo, a to tak, že sa snažíme, aby všetci pacienti, ktorí spĺňajú medicínske kritériá, boli zaradení na čakaciu listinu. Vždy sa snažíme preveriť všetkých potenciálnych adeptov. Napríklad minulý rok sme za týmto účelom vyšetrili takmer dvojnásobný počet pacientov, než ktorý bol potom výsledne odporúčaný transplantačnými centrami na zaradenie. V tejto chvíli je pripravených a čaká na transplantáciu 126 našich pacientov“, hovorí vedúci lekár dialyzačných stredísk B. Braun Avitum CZ/SK MUDr. Vladimír Vojanec. Kým v roku 2016 bola oblička v Česku a na Slovensku transplantovaná 81 pacientom B. Braun Avitum, v roku 2017 ich bolo celkovo 92.

Jasných kontraindikácií pre zaradenie na čakaciu listinu je málo

Pokiaľ ide o zaradenie na čakaciu listinu, v strediskách B. Braun Avitum bol vyšetrený úplne každý, kto nemal jasnú kontraindikáciu. V tejto súvislosti lekári B. Braun Avitum rozhodne vítajú dvojročný pilotný program VZP, ktorá chce bonifikovať dialyzačné strediská za dôkladné prvotné vyšetrenie dialyzovaných pacientov, chorých v preddialyzačnom období a živých darcov. „Program vítame. V prvotnom vyšetrovaní uvedených skupín máme maximálne možné skóre, a dokonca úspešne realizujeme program prípravy pacientov na preemptívne transplantácie, kedy je chorý transplantovaný ešte predtým, ako by musel nastúpiť na dialýzu. Len v roku 2017 sme pripravili 5 pacientov na preemptívnu transplantáciu,“ hovorí člen vedenia skupiny B. Braun Avitum CZ/SK MUDr. Martin Kuncek.  „Počas vyšetrovacieho algoritmu sa často objavia nálezy, ktoré neumožnia zaradenie pacienta na čakaciu listinu. Mnohé zdravotné komplikácie sa ale podarí vyriešiť liečbou alebo operáciou a potom sa v príprave na zaradenie na čakaciu listinu ďalej pokračuje. Niekedy sa však, naopak, musí už existujúce zaradenie prerušiť alebo ukončiť,“ vysvetľuje MUDr. Vladimír Vojanec. Doterajší program VZP na podporu vyšetrovania a zaraďovania pacientov na čakaciu listinu je určený pre pacientov do veku 67 rokov. Priemerný vek dialyzovaných pacientov stredísk B. Braun Avitum je 71,8 rokov u žien a 68,3 rokov u mužov. „Terminálne zlyhanie obličiek patrí do skupiny polymorbídnych ochorení a je súčasťou komplexu viacerých chronických ochorení, ktorými pacient trpí. Dnes sa dialýzy dožíva viac pacientov, ktorí by v minulosti zomreli na pridružené ochorenia. V tomto zmysle teda populácia dialyzovaných starne a zostáva aj naďalej krehkou entitou, lebo je čoraz via chorá,“ dopĺňa MUDr. Vojanec.

Preemptívne transplantovaný od živého darcu má najlepšie vyhliadky

Organizmus človeka so zlyhávajúcimi obličkami, ktorý však ešte nemusel nastúpiť na dialýzu, profituje z prijatého orgánu ešte viac ako organizmus už dialyzovaného pacienta. V roku 2017 bolo v Česku preemptívne transplantovaných 5 pacientov B. Braun Avitum „Úspešná transplantácia v porovnaní s dialýzou zlepšuje pacientovi kvalitu života a predlžuje mu život. Keď sa nám podarí odoslať pacienta na preemptívnu transplantátu, je prognóza ešte lepšia,“ hovorí MUDr. Vojanec. V celej ČR bola v roku 2017 transplantovaná oblička u 469 pacientov, z toho 418 dostalo orgán od mŕtveho darcu a 51 od živého darcu. Na čakacej listine je v ČR k 2.2.2018 podľa údajov KST momentálne 565 pacientov, ktorí čakajú na obličky. O konečnom zaradení pacienta na waiting list rozhoduje transplantačné stredisko. Česká republika bola v roku 2016 v celosvetovom meradle 9. najúspešnejšou krajinou čo sa týka počtu transplantovaných obličiek od mŕtvych darcov a 38. krajinou čo sa týka počtu transplantácií od živých darcov.