Tlačová správa

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Dialýzy spoločnosti Dialcorp sa stali súčasťou Skupiny B. Braun Avitum CZ/SK

Tri dialyzačné strediská spoločnosti Dialcorp s.r.o. sú od 5. októbra 2017 súčasťou siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum CZ/SK. Ide o dialyzačné stredisko v ulici Ohradní v Prahe 4 Michli a dialyzačné strediská v meste Rychnov nad Kněžnou a v slovenskom Kežmarku.

„Ide o najväčšiu akvizíciu v histórii česko-slovenskej pobočky spoločnosti B. Braun. Prevzatie dialýz je pre nás predovšetkým veľkým záväzkom a vnímame ho aj ako potvrdenie dôveryhodnosti a kvality našej spoločnosti,“ komentoval podpis zmlúv riaditeľ spoločnosti B. Braun Avitum CZ/SK MUDr. Martin Kuncek.

 

Osobné stretnutia s personálom a 150 dialyzovaných pacientov

V priebehu dneška členovia vedenia obchádzajú spoločnosti prevzatej dialýzy, aby sa osobne stretli so zamestnancami. „Na chode dialyzačných stredísk sa nič nemení. Dialýzy prebiehajú plynule ďalej s tým istým personálom. Naším prvoradým cieľom je udržať kvalitu starostlivosti minimálne na rovnakej úrovni a urobíme maximum pre to, aby v blízkom čase vďaka koncernovým technológiám ešte stúpla. Pacienti i zamestnanci sa tak rýchlo stanú neoddeliteľnou súčasťou rodiny B. Braun,“ dodáva riaditeľ spoločnosti B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. Spoločnosť Dialcorp s.r.o. prevádzkuje svoje dialyzačné strediská od roku 1994. V súčasnosti sa v nich dialyzuje na 150 pacientov. Pri vzniku týchto dialyzačných stredísk bola aj Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných pacientov, ktorá bude aj naďalej sídliť v budove pražskej dialýzy v Michli.

 

Certifikované riadenie kvality a prostredia B. Braun Avitum 

Spoločnosť B. Braun Avitum prevádzkuje spoločne s tromi novými strediskami spolu 23 dialyzačných stredísk v Českej republike a 16 na Slovensku. V roku 1992 založila dcérske spoločnosti v Prahe a v Bratislave a v roku 1994 otvorila prvé dialyzačné stredisko B. Braun Avitum v Tepliciach. Filozofiou siete dialyzačných stredísk je kontinuálne zvyšovanie kvality dialyzačnej starostlivosti a komfortu pre pacientov. V roku 2000 sa spoločnosť stala prvým neštátnym zdravotníckym zariadením poskytujúcim dialyzačné ošetrenie v Českej republike, ktoré do svojej činnosti úspešne zaviedlo normy ISO. Kontrolu dodržiavania noriem niekoľkokrát do roka vykonáva interný audit a raz za rok sa náhodne vybrané strediská podrobujú externému auditu. Na dialyzačných strediskách sa nachádzajú najmodernejšie monitory B. Braun pre hemodialýzu a hemodiafiltráciu. „Trvalo usilujeme o to najlepšie individuálne riešenie pre každého pacienta, od prispôsobenia liečebnej starostlivosti až po celkovú koncepciu súvisiacich služieb, aby pacient bol u nás v „pohodlnej zóne“. Významne nám v tom pomáha možnosť sprostredkovania a rozvíjania našich znalostí a skúseností nielen s domácimi partnermi v zdravotníctve, ale prostredníctvom prakticky celosvetovej koncernovej siete stredísk,“ dodáva MUDr. Martin Kuncek.