Aktuálne

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Aesculap Akadémia uvádza kurz Aktuálne právne otázky v praxi nemocníc

Na konci novembra sa v budove B. Braun Dialóg konalo školenie Aesculap Akadémie Aktuálne právne otázky v praxi nemocníc a právna podniková kancelária.

Tohto školenia, ktoré bolo primárne určené pre kľúčových zákazníkov spoločnosti B. Braun Medical s.r.o., sa zúčastnili nielen zástupcovia veľkých nemocníc ako napríklad Fakultnej nemocnice Olomouc alebo AGEL a.s., ale aj zástupcovia regionálnych nemocníc.

Kombinácia právnej tematiky s corporate governance

Advokáti z advokátskej kancelárie KMVS oboznámili účastníkov školenia s novinkami v oblasti registra zmlúv, a to najmä best practices pri zverejňovaní jednotkových cien. V samostatnom bloku sa v neposlednom rade účastníci školenia dozvedeli, aké aplikácie a aké metódy riadenia využíva právne oddelenie B. Braun, aby sa tým mohli inšpirovať vo svojich domovských zdravotníckych zariadeniach. „Pre mňa osobne bola najcennejšia interakcia medzi účastníkmi školenia ,z rôznych svetov’, z veľkých štátnych nemocníc, z malých regionálnych nemocníc a tiež z nadnárodných korporácií,“ zhrnul manažér právnej sekcie oddelenia spoločnosti B. Braun Mgr. Milan Filípek, ktorý sa podieľal na organizácii školenia. „Bolo vidieť, že každý subjekt má svoje špecifiká a tieto špecifiká je potrebné v obchodnej aj inej spolupráci vnímať,“ dodáva.

Toto školenie je jednou z mnohých aktivít B. Braun, ako zlepšiť vzťahy a spoluprácu s kľúčovými zákazníkmi.