Aktuálne

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

20. výročie založenia Zelenej hviezdy v Českej republike

Čas plynie tak rýchlo, že je to práve dvadsať rokov od vzniku prvej predajne zdravotníckych potrieb pod názvom „Zelená hviezda“.

V súčasnosti ide o širokú sieť predajní a lekární v Českej republike a na Slovensku, ktoré fungujú na systéme franchisingu. Vďaka tomu je zabezpečená dostupnosť a distribúcia zdravotníckych prostriedkov a liekov pre pacientov, vrátane odborného poradenstva, najmä v oblastiach stomických pomôcok, hojenia rán, zabezpečenia kontinencie, inkontinencie a nutrície. Spolupráca so spoločnosťou B. Braun pomohla vytvoriť jednu z najväčších distribučných sietí na trhu, ktorá sa stará o tisíce chronických pacientov s kompenzačnou pomôckou.

„Pôvodne sme uvažovali o názve, Zelený strom‘, ale spojitosť s výrobňou alkoholu (Palírna u Zeleného stromu) nás od tejto myšlienky odradila a nakoniec sme sa rozhodli pre názov ,Zelená hviezda‘ – zelená ako logo B. Braun a hviezda ako perfektný servis,“ spomína Dr. Petr Macoun, člen vedenia skupiny B. Braun Medical v Českej republike a na Slovensku, ktorý v rokoch 1999 a 2000 na štarte projektu pracoval. 

Prvá Zelená Hviezda v Prahe na Palmovke

Prvá predajňa vznikla v Prahe na Palmovke, keď sa rok predtým objavili prvé myšlienky realizovať spracovanie poukazov a distribúciu stomických pomôcok s cieľom byť pacientovi partnerom. PharmDr. Jiří Lukeš, ktorý má vo vedení spoločnosti reťazec Zelená hviezda priamo na starosti, spomína, ako na začiatku vôbec netušil, kam sa projekt rozvinie a akú dôležitú úlohu bude hrať na českom trhu: „Dnes sa to netýka len starostlivosti o pacientov s kompenzačnou pomôckou, ale ide o celý segment B2B – čiže komplexné dodávky do mimo nemocničných lôžkových zariadení a špecializovaných ambulancií. Celý sortiment, ktorý spoločnosť B. Braun dodáva do nemocníc, je tak dostupný aj v ambulantnom sektore.“

Výročná konferencia v Špindlerovom mlyne 

Prezentované boli nielen dlhodobé výsledky, ale najmä pohľad do budúcnosti s perspektívou, prečo projekt dáva zmysel. Súčasťou bol aj úsmevný pohľad do histórie sprevádzaný obrazovou dokumentáciou. „Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tak komplexného projektu. Pozitívnu energiu mi dodáva spokojný pacient, ktorému sa dostane špecializovaného servisu vrátane osobného kontaktu. Ten sme schopní poskytnúť vďaka spolupráci s našimi partnermi,“ dodáva MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D., manažér reťazca Zelená hviezda.

Zelená hviezda v súčasnosti dosahuje v sortimente B. Braun obraty viac ako 100 miliónov korún ročne, je hlavným partnerom rozvíjajúcej sa siete odborných ambulancií B. Braun Plus a podieľa sa na skvalitnení dostupnosti pomôcok a odborného poradenstva pre koncových užívateľov. Riadenie projektu je v kompetencii divízie OPM – Out Patient Market. 

Ďakujeme všetkým bývalým a súčasným zamestnancom spoločnosti B. Braun a Zelených hviezd a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a rozvoj nových projektov.