pripravte sa na pohovor

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Príprava na pohovor

Chcete uspieť? Pripravte sa a získate náskok.

Priebeh výberového konania v B. Braun Avitum sa líši v závislosti od konkrétnej pracovnej pozície, ale prvý krok je rovnaký pre všetkých. Na základe stanovených kritérií posúdime váš profesijný životopis. Ak to bude nutné, oslovíme vás telefonicky, aby ste v životopise doplnili chýbajúce údaje.

Ak bude váš profil zodpovedať požiadavkám na danú pozíciu, budeme vás kontaktovať a pozveme vás na osobný pohovor. 

 

Hlavné ciele pohovoru

Naším cieľom je, aby sme sa navzájom čo najlepšie spoznali. Budú nás zaujímať nielen vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti, ale radi sa dozvieme aj o vašich úspechoch.  Otvoríme tému motivácie: prečo sa uchádzate o pracovné miesto u nás, prečo sa chcete stať súčasťou práve nášho tímu? Zároveň vám radi priblížime detaily pracovnej pozície, oboznámime vás s pracoviskom a zodpovieme vám všetky prípadné otázky.

 

Lekári, vedúce sestry a administratívna podpora v strediskách (ekonomické referentky)

Pri týchto pozíciách býva výberové konanie spravidla dvojkolové. Prvé kolo osobného pohovoru prebieha s vedúcim lekárom alebo zástupcami pražskej centrály, ktorí sa zamerajú predovšetkým na vaše odborné znalosti a pracovné skúsenosti v duchu motta „Sharing Expertise“. Ak uspejete, budete následne pozvaní do druhého kola.

V druhom kole sa stretnete s členom vedenia spoločnosti, s ktorým budete mať možnosť prediskutovať svoje otázky a tiež podmienky prípadného nástupu.

Sestry, sanitári/ky

V tomto prípade je výberové konanie zvyčajnee jednokolové a prebieha priamo na dialyzačnom stredisku, v mieste vášho budúceho pracoviska. Stretnete sa s vedúcou sestrou, vedúcim lekárom alebo so zástupcom z centrály.

Pozícia na centrále spoločnosti

Tento typ výberových konaní prebieha väčšinou  v dvoch kolách. V prvom kole sa stretnete s personalistom a manažérom tímu, do ktorého budete potenciálne nastupovať. Súčasťou prvého kola môže byť krátky test či prípadová štúdia preverujúca vaše odborné  vedomosti. Väčšina kandidátov absolvuje tiež test z anglického jazyka. Dôležité je pre nás tiež overenie pracovných referencií z vašich predchádzajúcich zamestnaní.

V druhom kole sa stretnete s členom vedenia spoločnosti, s ktorým budete mať možnosť prediskutovať svoje otázky a tiež podmienky prípadného nástupu.