Nefrologická ambulancia Senica

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Vedúci lekár: MUDr. Stanislav Vojt
Vedúca sestra: Bc. Martin Červeňák 
Ekonomická referentka: Katarína Sládková

Kontaktná adresa

Nefrologická ambulancia Senica
B. Braun Avitum s.r.o.
Kolónia 557
905 01 Senica
Slovensko
Nefrologická ambulancia Skalica
Pod Hájkom 2006/37
909 01 Skalica
Slovensko

Ordinačné hodiny

Pondelok 8:00 - 10:30 (Senica)
Utorok každý párny utorok 6:30 - 14:30 (Skalica)
Streda 8:00 - 11:00 (Senica)
Štvrtok -
Piatok 8:00 - 10:30 (Senica)