Deň hygieny rúk

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Chráňme svet čistými rukami

Aj banálny úkon, akým je umývanie rúk, môže zachrániť život. Nie každý vie, ako si správne umývať ruky, a preto pripravila spoločnosť B. Braun spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou Svetový deň hygieny rúk.

Svetová zdravotnícka organizácia, vedomá si naliehavosti problému zvaného „nemocničné nákazy“ a  jeho súvislosti s  dodržiavaním zásad hygieny rúk v  miestach starostlivosti o pacientov, vyhlásila 5. máj Svetovým dňom hygieny rúk. Prvý takýto deň bol zorganizovaný v roku 2005 a  tento projekt v tej dobe podporilo prostredníctvom svojich ministrov zdravotníctva 121  krajín sveta. Od  tej doby sa počet krajín zapojených do  osvetovej akcie rok od  roka zvyšuje, a tým samozrejme narastá aj počet zúčastnených zdravotníckych zariadení.

Akciu aktívne podporuje aj spoločnosť B. Braun Medical, ktorá má každoročne v slovenských nemocniciach informačné stánky, kde si nielen zdravotnícky personál, ale aj  pacienti a  návštevníci mohli doslova na  vlastnej koži vyskúšať, ako si správne dezinfikovať ruky. Pod dohľadom zástupcov B.  Braun a  pracovníkov oddelenia nemocničnej hygieny si potom všetci zúčastnení mohli overiť správnosť a dôslednosť postupu hygieny rúk pod UV lampou v  tzv. Blackbox.

“Zmyslom akcie je ukázať, aká dôležitá je správna dezinfekcia,“ povedal tlačový hovorca Skupiny B. Braun Tomáš Carba. „Veríme, že názorná ukážka toho, koľko baktérií môže zostať na rukách, ak sa postup nevykoná správne, návštevníkov akcie o nutnosti dezinfekcie presvedčí.“

Skupina B. Braun tak pokračuje v dlhodobej informačnej kampani „Chráňte život čistými rukami“, ktorá odštartovala v roku 2013.