Nutričné ​​aplikácie NuTRIsuite a NuTRIscreen

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Majte výživu pod kontrolou

MEV121006

Približne 30 % všetkých pacientov v nemocnici trpí podvýživou. Veľká časť týchto pacientov je podvýživená už pri prijatí do nemocnice a u väčšiny z nich sa podvýživa v priebehu hospitalizácie aj naďalej rozvíja. Aj keď je podvýživa u chronicky chorých pacientov bežná, tento problém sa často prehliada. Podvýžive môže zabrániť jednoduchý skríning rizikových skupín a systematická nutričná terapia takýchto pacientov.

B. Braun ponúka dve jedinečné nutričné ​​aplikácie, ktoré sa venujú parenterálnej, ako aj enterálnej výžive, a ktoré vám pomôžu lepšie sa orientovať v tejto problematike. 

NuTRIsuite

NuTRIsuite je sada štyroch aplikácií, ktoré prinášajú koncept klinickej výživy pre opatrovateľov aj pre pacientov. Aplikácia NuTRIslide pomáha s výberom produktov z portfólia komplexnej klinickej výživy. V závislosti od indikácií pacienta možno vybrať výživu parenterálnu, enterálnu alebo ich kombináciu. Aplikácia NuTRIcon funguje ako konfigurátor a podľa individuálnych potrieb pacienta pomáha zvoliť vhodný systém. Aplikácia NuTRIchoice slúži ako interaktívny edukačný nástroj, v ktorom sú prezentované príklady kľúčových algoritmov. V neposlednom rade ponúka aplikácia NuTRImenu  množstvo receptov na chutné a zdravé dezerty.

Nutrition Apps - Intro

NuTRIscreen

NuTRIscreen Intro

Aplikácia NuTRIscreen zahŕňa rôzne skríningové nástroje, ktoré sú odporúčané spoločnosťou ESPEN (Európska spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu). 
Táto aplikácia obsahuje aj stručný návod – Klinická výživa dospelých. Je to praktická pomôcka, ktorá informuje o tom, ako podporovať pacientov pomocou adekvátnej výživy. Na stránkach o výžive toho nájdete oveľa viac, www.nutrition-partner.com.
V časti Výživa pomocou viackomorových vakov sú uvedené informácie o viackomorových vakoch spoločnosti B. Braun (Multi-Chamber bags) na parenterálnu výživu. Podľa národných právnych predpisov môžu byť tieto informácie poskytované iba zdravotníckym profesionálom (napr. lekárom a lekárnikom).