Stimuplex® HNS 12

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Nervový stimulátor pri blokáde periférnych nervov

Väčší plne grafický LCD displej poskytuje všetky potrebné informácie na prvý pohľad. 

Dobrá viditeľnosť je zabezpečená aj pri širokom uhle pohľadu. 

Trvale sa zobrazujú tieto informácie:

  • Amplitúda impulzu v mA
  • Rozsah prúdu 
  • Trvanie stimulačného impulzu v ms
  • Frekvencia impulzov v Hz
  • Vstupná impedancia (odpor) v kΩ prenášaný elektrický náboj (v nC, ak je aktivovaný)

Ergonomický tvar 
Nový tvar dokonale padne do ruky a umožňuje bezpečné a pohodlné držanie.

Digitálna voľba hodnôt
Presné a pohodlné nastavenie dotykom so spätnou väzbou.

Klávesy priameho vstupu
Klávesy priameho vstupu umožňujú pohodlné a priame nastavenie najdôležitejších a najčastejšie menených veličín mA amplitúda Hz frekvencia trvanie impulzu ms.

Pohodlná navigácia v ponuke
Otvorte štandardné nastavenia pohodlnou navigáciou v ponuke pomocou klávesov so šípkami a krátkym (menej ako 1 sekunda) stlačením klávesu vypnutia sa jednoducho vrátite do režimu stimulácie na obrazovke.

Stimuplex® HNS 12 je zdravotnícka pomôcka.