Súprava Steelex® Electrode 

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Na sutúru sterna

Súprava Sternum Set obsahuje nevstrebateľné monofilové vlákno z nehrdzavejúcej ocele, ku ktorému je pripojená pevná alebo rotujúca ihla (axiálna). 

Súprava Sternum Set je k dispozícii aj s polyesterovým návlekom (PremiCron®) na lepšiu manipuláciu a viazanie uzlov.

Výhody:

  • Pevné a bezpečné spojenie ihly s drôtom, špeciálne prispôsobené požiadavkám sutúry sterna.
  • Atraumatická ihla s vysokou účinnosťou z hľadiska prieniku a odolnosti proti ohybu.
  • Špeciálne balenie (memory free) na zníženie tzv. tvarovej pamäte.
  • Mimoriadna tvárnosť drôtu z nehrdzavejúcej ocele.

Indikácie: Sutúra sterna

Súprava Steelex® Electrode je zdravotnícka pomôcka.