Spinálny systém S4®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Zadný spinálny systém fixácie torakolumbálnej chrbtice

Systém S4® charakterizujú 4 základné vlastnosti:  

 • malý (small)
 • stabilný (stable)
 • jednoduchý (simple) 
 • bezpečný (safe)

Vznikol na základe pôvodnej predstavy a požiadaviek odborníkov v odbore spinálnej chirurgie na fixačný systém s extrémne nízkym profilom a veľmi dobrou stabilizačnou schopnosťou v oblasti torakolumbálnej chrbtice.

Vďaka malým rozmerom, stabilnej konštrukcii skrutiek a jednoduchej aplikácii predstavuje mimoriadne bezpečný systém vhodný na stabilizáciu chrbtice zadným prístupom.

Vlastnosti:

 • Monoaxiálne a polyaxiálne transpedikulárne skrutky.
 • Rovné a zakrivené pozdĺžne tyče.
 • Pevné a nastaviteľné priečne spojky.
 • Široký výber háčikov.
 • Jednoduché používanie a manipulácia.
 • Inštrumentárium na repozíciu spondylolistézy.
 • Inštrumentárium na redukciu fraktúr.
 • Kanylované nástroje a pedikulárne skrutky na minimálne invazívne chirurgické zákroky.
 • Špeciálne konštruované pedikulárne skrutky na spevnenie cementu.

Výhody:

 • Komplexný systém fixácie chrbtice s možnosťou praktického využitia pri širokej škále indikácií.
 • V kombinácii so systémom MLD Spine Classics a T-Space® predstavuje minimálne invazívnu chirurgickú metódu.
 • Vysoká biomechanická stabilita a zároveň zachovanie extrémne malých rozmerov implantátu.
 • Kompletná liečba zlomeniny je možná s veľmi malým počtom systémových komponentov.
 • Bezpečná liečba spondylolistézy s jednoetážovou fúziou.
 • Možnosť napojenia krčného systému S4®.

Indikácie:

Stabilizácia torakolumbálnej chrbtice v prípade zlomenín, dislokácie, degeneratívnej nestability, postdiskektomického syndrómu, spondylolistézy, skoliózy, posttraumatickej nestability a tumorov a skolióz riešených pomocou skrutkových systémov.

Spinálny systém S4® je zdravotnícka pomôcka..