Novosyn® Quick
 

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Rýchlo vstrebateľné, pletené a poťahované šijacie vlákno z polyglaktínu 910

 • Novosyn® Quick je chirurgický šijací materiál vyrobený z kopolyméru zloženého z glykolidu (90 %) a L-laktidu (10 %) 
 • Je určený na šitie mäkkých tkanív na miestach, na ktorých sa vyžaduje len krátkodobá pevnosť stehu a výhodou je rýchla resorpcia šijacieho vlákna.
 • Profil rýchlej degradácie je výhodný najmä z hľadiska následnej starostlivosti, pretože stehy nie je potrebné odstraňovať. Materiál si po 5 dňoch zachováva približne 50 % pôvodnej pevnosti v ťahu. Pevnosť sa začne znižovať po 7 až 10 dňoch.
 • Použitie rýchlejšie vstrebateľnej formy polyglaktínu 910 na ošetrenie traumy perinea je spojené s výrazne menšou bolesťou (a bez potreby odstraňovania stehov) v porovnaní so štandardnými vstrebateľnými syntetickými materiálmi.
 • Nižšia molekulová hmotnosť tohto polyméru umožňuje rýchlu resorpciu vlákna Novosyn® Quick hydrolýzou. Stehy vypadnú 7 – 10 dní po zákroku alebo sa môžu v prípade potreby zotrieť vlhkým gázovým štvorcom.

Výhody:

 • Bezpečnosť a pohodlie pacientov
 • Rýchly profil degradácie
 • Pevnosť uzla v ťahu
 • Veľmi hladký povrch a dobrá manipulácia
 • Flexibilita šijacieho vlákna

Hlavné indikácie:

 • Sutúra epiziotómie
 • Sutúra kože

Novosyn® Quick je zdravotnícka pomôcka.