Novosyn® CHD

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Strednodobo vstrebateľné pletené šijacie vlákno vyrobené z polyglaktínu 910 a potiahnuté chlórhexidín diacetátom

Novosyn® CHD je vstrebateľné pletené šijacie vlákno vyrobené z polyglaktínu 910, potiahnuté chlórhexidín diacetátom. Spoľahlivá a predvídateľná absorpcia vlákna Novosyn® CHD prebieha hydrolýzou.

Vlákno sa vyrába s pevnosťou od USP 5/0 (metrická 1) po USP 2 (metrická 5).

40 – 50 % pôvodnej pevnosti v ťahu: za 21 dní. 

Úplná absorpcia materiálu: 56 až 70 dní. 

 

Výhody:

 • Hladký uzol.
 • Uzol ľahko presuniete na požadované miesto.
 • Vysoká spoľahlivosť uzla.
 • Inhibičná zóna proti najčastejším patogénom spôsobujúcim infekciu operačnej rany (SSI: Infekcia na mieste chirurgického zákroku).
 • Pomáha predchádzať mikrobiálnej kontaminácii implantovaného chirurgického vlákna.

 

Indikácie:

 • Brušná chirurgia 
 • Gynekológia a pôrodníctvo
 • Ortopédia
 • Urológia
 • Sutúra kožných rán (intradermálna, subkutánna)
 • Podväzy

Výhody

Novosyn® CHD je zdravotnícka pomôcka.