Hydrolift®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Systém náhrady obratlového těla – mechanismus kontinuální a hydraulické distrakce

Představuje první systém náhrady obratlového těla, jehož roztažení neprobíhá mechanicky, ale proces je hydraulický s obsahem sterilního fyziologického roztoku.

Úzké tělo implantátu dále umožňuje při částečné korpektomii odstranění jen malého množství kostní tkáně. 

Anatomické koncové ploténky jsou pokryty klinicky ověřeným nástřikem Plasmapore®, který zajišťuje bezpečné a rychlé spojení implantátu s kostí (osteointegraci). 

Koncové ploténky se mohou volně pohybovat v úhlu ±10° a dále mohou být in-situ přizpůsobeny přilehlým obratlovým tělům. Tato speciální funkce umožňuje optimální a jednoduché nastavení implantátů tak, aby odpovídaly individuálním anatomickým poměrům daného pacienta.

Náhrady obratlového těla implantáty se nikdy nepoužívají samostatně.

Doporučujeme kombinovat Hydrolift® s předním stabilizačním systémem MACS TL® nebo páteřním systémem S4® se zadním přístupem.

Vlastnosti:

 • Implantát dostupný v šesti různých výškách, tři velikosti koncových plotének pro hrudní a bederní páteř.
 • Dodávané náhrady, připravené k okamžitému použití, zkracují čas chirurgického zákroku.
 • V případě potřeby lze ploténky vyměnit a přizpůsobit individuálním podmínkám.
 • Snadné použití a implantace.

Výhody:

 • Hydraulická distrakce:
  • Přesné digitální zobrazení hydraulického tlaku při kotvení, implantaci
  • Bezpečnostní ventil nastavený na hodnotu tlaku 30 bar – snížení rizika nadměrné distrakce a prolomení implantátu do ploténky sousedního obratle.
  • Doteková zpětná vazba při distrakci na rozdíl od mechanických systémů.
  • In-situ nastavitelné koncové ploténky, umožňující optimální umístění implantátu.
  • Kontinuální distrakce.

Indikace:

Náhrada obratlového těla u pacientů s nádory, frakturami v oblasti torakolumbální páteře. Degenerativní nebo zánětlivá onemocnění torakolumbální páteře, signalizující korpektomii.

Pro další informace, prosím, kontaktujte našeho zástupce nebo zašlete e-mail na adresu spine@aesculap.com .

Hydrolift® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je použití k ventrální monosegmentální a multisegmentální stabilizaci bederní a hrudní páteře; úplné nebo částečné náhradě jednoho nebo dvou obratlů implantáty; pro přední a předo-boční přístup od výšky ošetření 21 mm; pro zadní přístup od výšky ošetření 29 mm. Indikace: Operativně nasazované implantáty slouží k podpoře normálních procesů hojení. Jejich úkolem není náhrada normálních tělesných struktur a ani v případě neukončeného hojení trvalé přebírání vyskytujících se zatížení. Použití v případech: Fraktur; Korekce deformit páteře; Degenerativních instabilit; Posttraumatických nestabilit; Nádorů páteře. Kontraindikace: Nepoužívat v následujících případech: Multisegmentální fúze s více nežli 2 obratli; Horečka; Akutní anebo chronické infekce páteře lokálního nebo systémového typu; Těhotenství; Těžké osteoporózy anebo ostepenie; Zdravotní nebo chirurgický stav, který by mohl bránit úspěchu implantace; Adipositace; U těžce poškozených kostních struktur, které mohou bránit stabilnímu ukotvení komponent implantátů; Kostních nádorů v blízkosti místa ukotvení implantátu; Poruchy hojení ran; Nedostatečné spolupráci pacienta; Přecitlivělosti na materiály implantátu jako na cizí tělesa; V případech, které nejsou vyjmenovány pod indikacemi. Vedlejší účinky a interakce: Rizika v případě použití nebo nesprávné manipulace s tímto systémem jsou: Selhání implantátu v důsledku přetížení, ohnutí, uvolnění, zlomení; Nedostatečná fixace; Žádná nebo opožděná fúze; Infekce; Fraktura páteře; Poranění nervových kořenů, míchy, cév, orgánů; Neurologické komplikace v důsledku nadměrné distrakce; Ztráta výšky meziobratlových plotének v důsledku odstranění nosného kostního materiálu; Pseudoartróza; Resorpce navázaného kostního materiálu; Spondylolistéza; Reakce tkání na materiály implantátu; Kostní atrofie resp. úbytek hustoty kostí; Omezení funkce a pohyblivosti kloubu; Omezené zatěžování kloubu a bolesti kloubu; Infekce; Degenerace sousedících segmentů v důsledku přetížení; Změna normálního zakřivení páteře; Bolesti anebo pocity nepohody; Atrofie/zlomení kosti nad nebo pod oblastí aplikace; Omezení výkonnosti; Gastrointestinální potíže; Přetrvávání symptomů ošetřených implantací. Bezpečnostní pokyny: Implantát nebyl zkoumán z hlediska bezpečnosti a kompatibility s prostředím MR. Nebyl testován, zda dochází k ohřevu, pohybům nebo obrazovým artefaktům při vyšetření MR. Skenování pacienta s tímto implantátem metodou MR může mít za následek poranění pacienta. Operatér nese zodpovědnost za odborné provedení operačního zákroku. Obecná rizika chirurgického zákroku nejsou v tomto návodu k použití popsána. Operatér musí jak teoreticky, tak prakticky ovládat uznané operační metody a techniku. Operatér musí být naprosto obeznámen s anatomií kostí, průběhem nervových drah a krevních cév, svalů a šlach. Aesculap neodpovídá za komplikace v důsledku nesprávného určení diagnózy, nesprávné volby implantátu, nesprávné kombinace komponent implantátu a operačního postupu i omezení metody ošetření nebo chybějící asepse. Je zapotřebí dodržovat návody k použití jednotlivých komponent implantátů Aesculap. Testování a schválení komponent implantátu se uskutečnilo v kombinaci s komponentami Aesculap. V případě odlišných kombinací nese zodpovědnost operatér. Komponenty implantátů různých výrobců se nesmějí kombinovat. Poškozené nebo operativně odstraněné komponenty implantátů nelze používat. Implantáty, které již byly jednou použity, nelze použít znovu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.