Flow Collector

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Vypúšťací prídavný zberný systém na zachytávanie veľkého množstva riedkej stolice 

Toto dvojlitrové vrecko, ktoré je pripevnené k vývodu pacienta, umožňuje zvýšiť záchytnú kapacitu v prípade veľkého množstva riedkej stolice.

Výhody:

  • Spojovacie hadičky: dĺžka: 1,5 m
  • Upraviteľná: možno skracovať po 30 cm
  • Bez nebezpečenstva upchatia: – 15 mm hadička a systém proti jej zlomeniu
  • Retenčné vrecko
  • Veľký objem: nie je potrebné vyprázdňovať vrecko v noci
  • Stupnica na boku priehľadného vrecka umožňuje jednoduchú kontrolu a určenie množstva obsahu 
  • Kryt v spodnej časti na jednoduché vyprázdnenie retenčného vrecka

Tento výrobok, ktorý sa pripája k stomickému vrecku pacienta, umožňuje zachytávať veľké množstvo voľnej stolice.

Indikácie: 

Každý, kto podstúpil ureostomickú, ileostomickú alebo kolostomickú operáciu.

Flow Collector je zdravotnícka pomôcka.