Dafilon®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Nevstřebatelný šicí materiál

Dafilon® je syntetický, nevstřebatelný monofilní šicí materiál, vyrobený z polyamidu 6/6,6 (modře zbarvený), polyamidu 6,6 (černě zbarvený) nebo polyamidu 6 (nebarvený). 

Materiály Dafilon® modrý a Dafilon® nebarvený jsou určeny k sutuře povrchových ran a pro výkony v plastické chirurgii. 

Dafilon® černý je používán v mikrochirurgii a očním lékařství. Podobně jako u všech nylonových šicích materiálů, přestože se jedná o materiál nevstřebatelný, může postupná hydrolýza časem vést k pozvolné ztrátě pevnosti vlákna.

Vlastnosti:

  • Flexibilní vlákno, snadná manipulace a uzlení
  • Hladký průnik tkání
  • Vynikající histokompatibilita

Indikace:

  • Sutura kůže (intradermální steh, podkožní steh, sutura kůže)
  • Plastická a rekonstrukční chirurgie
  • Mikrochirurgie
  • Oční chirurgie
  • Neurochirurgie

Dafilon® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je adaptace okrajů rány umožňující její hojení. Indikace: Dafilon je nutné používat pomocí standardních technik chirurgického šití a uzlování. Stehy je nutné vybírat v závislosti na tkáni, která se má sešít, na nutném specifickém průběhu léčby zranění, rozsáhlosti zranění, kondici pacienta a specifické technice šití. Kontraindikace: Vzhledem k postupné ztrátě pevnosti, ke které může po delší době dojít, je použití vlákna Dafilon kontraindikováno tam, kde je důležité trvalé zachování pevnosti stehu. Je kontraindikován u pacientů s přecitlivělostí nebo alergií na šicí materiál. Bezpečnostní pokyny: Materiál Dafilon se nesmí znovu sterilizovat. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Surgical, S.A. se sídlem na adrese Ctra. de Terrassa 121, 08191 Rubí, Španělsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.