Contiplex® Tuohy Ultra 360

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Súprava na kontinuálne periférne nervové blokády

  • Plne izolovaná Tuohyho ihla s hrotovou elektródou 
  • Systém zavádzania katétra cez ihlu
  • Vysokokvalitný povlak ihly umožňuje hladký prienik tkanivom
  • Vyrazené značky tvaru „X“ (podobne ako pri Stimuplex®)
  • Ultra 360 zlepšuje viditeľnosť ihly na ultrazvuku 
  • Katéter Contiplex® Ultra viditeľný pod ultrazvukom
  • Adaptér s bočným portom umožňujúcim simultánnu injekciu/aspiráciu a zavádzanie katétra

Sety na kontinuálne periférne nervové blokády umožňujú potlačiť bolesť pri chirurgickom výkone a po ňom, a dosiahnuť čo najlepšie zotavenie pacienta. 
 

Plne vybavené súpravy umožňujú pripojenie aj na neurostimulátor, a teda dvojitú kontrolu polohy ihly (Dual guidance), pomocou ultrazvuku i neurostimulátora.

Contiplex® Tuohy Ultra 360 je zdravotnícka pomôcka.