Contiplex® S Ultra 360

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Súprava na kontinuálne periférne nervové blokády

  • Zrezanie hrotu ihly pod uhlom 20° s hrotovou elektródou.
  • Systém zavádzania katétra cez ihlu.
  • Vysokokvalitný poťah ihly umožňuje hladký prienik cez tkanivo.
  • Vyrazené značky v tvare písmena „X“ (podobne ako pri Stimuplex® Ultra 360) zlepšujú viditeľnosť ihly na ultrazvuku.
  • Katéter Contiplex® Ultra viditeľný pod ultrazvukom.
  • Adaptér s bočným portom, ktorý umožňuje simultánnu injekciu/aspiráciu a zavádzanie katétra.

Súpravy na kontinuálne periférne nervové blokády umožňujú potlačiť bolesť v priebehu chirurgického výkonu a po ňom, aby sa dosiahlo čo najlepšie zotavenie pacienta. 

Plne vybavené súpravy umožňujú pripojenie aj na neurostimulátor, a teda dvojitú kontrolu polohy ihly (Dual guidance), pomocou ultrazvuku i neurostimulátora.

Contiplex® S Ultra 360 je zdravotnícka pomôcka.