Contiplex® D

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Kanyla na kontinuálnu periférnu regionálnu anestéziu

  • Ihla Contiplex® D s nasadenou plastovou kapilárou (krátke katétre).
  • Umožňuje nervovú stimuláciu aj aspiráciu/injekciu.
  • K dispozícii so skosenou špičkou 15° a 30°.
  • Ihla Contiplex® D na anestéziu plexov 15°: 33 mm, 55 mm, 80 mm, 110 mm.
  • Všetky systémy Stimuplex® a Contiplex® (ihly, kanyly a nervový stimulátor) sú plne kompatibilné.

Contiplex® D je zdravotnícka pomôcka.