CASPARevolution

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Přední dlahový systém pro krční páteř

Představuje nedynamický dlahový cervikální systém, jehož základ tvoří dlaha se šrouby, který je celosvětově používán od roku 1980. S cílem dosáhnout nejvyšší možné úrovně spolehlivosti implantátu podléhá použitý materiál i design neustálému vývoji. Systém CASPARevolution společnosti Aesculap se řadí mezi vyspělé a bezpečné krční dlahové systémy.

Vlastnosti:

  • Nedynamická dlaha s velmi nízkým profilem, vyrobená z čistého titanu
  • Speciální tvar šroubů pro pevné ukotvení kosti
  • Revizní šrouby nadměrné velikosti
  • Osvědčené a prověřené nástroje pro snadné zavedení implantátu

Výhody:

  • Extrémně plochý design
  • Speciální tvar šroubů, zabraňující vyšroubování
  • Samořezný profil šroubů, umožňující rychlé vložení
  • Zakřivení lordotické dlahy podporuje obnovení krční lordózy
  • Prokázané vynikající dlouhodobé klinické výsledky

Indikace:

Monosegmentální a multisegmentální fúze v případě nestabilit krční páteře způsobených: nádory, degenerativními poruchami meziobratlových plotének a zlomeninami. 

CASPARevolution je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je anteriorní monosegmentální a multisegmentální stabilizace cervikální páteře až do kostní fúze. Indikace: Operativně nasazované implantáty slouží k podpoře normálních procesů hojení. Jejich úkolem není náhrada normálních tělesných struktur a ani v případě neukončeného hojení trvalé přebírání vyskytujících se zatížení. Použití při monosegmentálních a multisegmentálních nestabilitách krční páteře v důsledku: Tumorů; Degenerativních onemocnění meziobratlových plotének; Fraktur. Kontraindikace: Nepoužívat v následujících případech: Akutní nebo chronické infekce v oblasti ukotvení implantátu, páteře nebo systémové infekce; Těžké defekty kostních struktur v postižené páteři, jejíž neporušenost je předpokladem stabilní implantace; Kostní nádory v blízkosti místa ukotvení implantátu; Očekávané přetížení implantátu; Přecitlivělost na implantační materiály jako na cizí tělesa; Osteoporóza, osteopenie nebo jiná ztráta kosti vysokého stupně; Těhotenství; Špatný celkový stav; Zdravotní nebo chirurgický stav, který by mohl bránit úspěchu implantace; Závislost na lécích, drogová závislost nebo alkoholismus; Psychosociální problémy; Nedostatečná spolupráce pacienta. Vedlejší účinky a interakce: Potenciální rizika ve spojení s dlahováním HWS jsou: Neurologické deficity, krvácení a infekce; Ztráta výšky meziobratlových plotének v důsledku poklesu nebo resorpce kostního materiálu nebo odstranění zdravého kostního materiálu. Komplikace, které se mohou vyskytnout obecně v souvislosti s vertebrálními zákroky: Pseudoartróza; Infekce; Prokluzování těla obratle; Nesprávné umístění implantátu; Resorpce kostního štěpu; Při opožděném nebo přetrvávajícím hojení se může implantát v důsledku únavy materiálu zlomit. Životnost implantátu bude ovlivněna následujícími faktory: Tělesná hmotnost pacienta; Stupeň tělesné aktivity; Dodržování pokynů ohledně nošení břemen. Tyto vedlejší účinky a interakce nezahrnují všechny nežádoucí účinky, které mohou obecně nastat při operaci. Jsou to důležité faktory, které je třeba zohlednit u vnitřních kovových fixačních prostředků. Bezpečnostní pokyny: Implantát nebyl zkoumán z hlediska bezpečnosti a kompatibility s prostředím MR. Nebyl testován, zda dochází k ohřevu, pohybům nebo obrazovým artefaktům při vyšetření MR. Skenování pacienta s tímto implantátem metodou MR může mít za následek poranění pacienta. Operatér nese zodpovědnost za odborné provedení operačního zákroku. Obecná rizika chirurgického zákroku nejsou v tomto návodu k použití popsána. Operatér musí jak teoreticky, tak prakticky ovládat uznané operační metody a techniku. Operatér musí být naprosto obeznámen s anatomií kostí, průběhem nervových drah a krevních cév, svalů a šlach. Aesculap nezodpovídá za komplikace v důsledku nesprávného určení indikace, volby implantátu, nesprávné kombinace komponent implantátu a operační techniky jakož i omezení metody ošetření nebo chybějící asepse. Je nutno dodržovat pokyny uvedené v návodech k použití jednotlivých komponent implantátů Aesculap. Testování a schválení komponent implantátu se uskutečnilo v kombinaci s komponentami Aesculap. V případě odlišných kombinací nese zodpovědnost operatér. Kombinovat lze pouze modulární komponenty implantátů společnosti Aesculap. Poškozené nebo operativně odstraněné komponenty implantátů nelze používat. Implantáty, které již byly jednou použity, nelze použít znovu. Titanové implantáty se nesmějí kombinovat s ocelovými implantáty. Je nutno dodržovat návody k použití nástrojů systému CASPAR-HWS (TA008349 a TA009343). Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.