Askina® Transorbent® Sacrum

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Vícevrstevné absorpční krytí s okrajem

Trojúhelníkový tvar je vhodný pro sakrální oblast.

Výhody:

  • Vynikající absorpční kapacita
  • Nelepí se na povrch rány
  • Tlumící účinek zásluhou polyuretanové pěny (polštářový efekt)
  • Bez macerace nebo rezidua
  • Lze jej odstřihnout do požadované velikosti a tvaru

Indikace - ošetření středně až silně secernujících ran:

  • Ošetření povrchových i hlubokých ran
  • Dekubity I. – IV. stupně
  • Bércové a trofické vředy arteriálního a venózního původu

 

Askina® Transorbent® Sacrum je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je odvádět tekutinu z rány, zachytit ji a eliminovat nadbytečnou vlhkost. Indikace: Výrobek je určen k ošetřování středně až silně secernujících povrchových i hlubokých ran, jako jsou dekubity ve stadiu I–IV, bércové vředy venózního i arteriálního původu, neuropatické vředy, a jako preventivní prostředek při ochraně před poškozením kůže. Kontraindikace: Je kontraindikováno u vředů vzniklých na základě infekce, jako jsou tuberkulóza, syfilis nebo hluboké mykózy, nebo u popálenin třetího stupně. V případě infekce se známkami zánětu (teplota, otok, zarudnutí) vyhledejte lékaře. Bezpečnostní pokyny: Opětovné použití zdravotnických pomůcek určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti pomůcky, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Príslušné produkty

Askina® Transorbent®
Ďalšie
Askina® Transorbent® Border
Ďalšie